Views
2 years ago

Warzywa szklarniowe 2020

  • Text
  • Enzazaden
  • Katalogszklarniowy
  • Uprawahydroponiczna
  • Salaty
  • Ziola
  • Ogorki
  • Pomidory

Nasiona ekologiczne

Nasiona ekologiczne (organic seeds) Vitalis wspiera świadomych producentów Vitalis kreuje ekologiczny świat Nasiona ekologiczne są produkowane zgodnie z przepisami i wytycznymi Unii Europejskiej odnośnie do produktów ekologicznych. Ponadto spełniają wszelkie wymogi stawiane konwencjonalnemu materiałowi siewnemu. Nasiona odmian, które odpowiadają wszelkim wymaganiom, są rejestrowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa na ogólnopolskiej liście ekologicznego materiału siewnego. Enza Zaden Poland gwarantuje, że nasiona ekologiczne sprzedawane pod marką Vitalis nie podlegały żadnym procesom i zabiegom odkażania lub zaprawiania, które byłyby niedozwolone w uprawie i produkcji ekologicznej. Vitalis jest certyfikowanym dostawcą nasion ekologicznych. Spełnia wszystkie wymagania stawiane zarówno przez niderlandzkie ministerstwo rolnictwa, jak i europejskie prawodawstwo w zakresie produkcji ekologicznej. Enza Zaden Poland jest certyfikowanym dystrybutorem ekologicznego materiału siewnego na terenie Polski. Dzięki temu nasiona ekologiczne, które kupuje producent, pochodzą od najsilniejszych osobników w populacji. Tymczasem w produkcji konwencjonalnej przeżywają i wydają nasiona również osobniki słabsze, a zatem do producenta kupującego niezaprawiane nasiona konwencjonalne trafia populacja znacznie bardziej różnorodna pod względem jakości, pochodząca nie tylko od najsilniejszych roślin. Vitalis – 100% ekologii W Vitalis staramy się zaproponować odmiany dla profesjonalnych producentów warzyw na całym świecie. Jako międzynarodowa firma koncentrujemy się na prowadzeniu prac badawczych, na rozwoju, produkcji, przygotowywaniu do sprzedaży i dystrybucji ekologicznych nasion tylko najlepszych odmian. Jeśli naprawdę chcemy upraw ekologicznych, zdecydowanie powinniśmy zacząć od ekologicznych nasion. Fundamentem wysokiej wydajności upraw organicznych są właśnie ekologiczne nasiona, jako że to od nich rozpoczyna się cały proces. Uprawy ekologiczne odróżnia od upraw konwencjonalnych zastosowanie naturalnych systemów zarządzania produkcją. Dlatego właśnie uprawa ekologiczna opiera się na symbiotycznej relacji pomiędzy organizmami i materią organiczną, a także klimatem, jak również m.in. na obecności organizmów pożytecznych. Te właśnie różnice sprawiają, że w uprawie ekologicznej lepiej sprawdzają się nasiona organiczne, które są bardziej odporne i z których uzyskane rośliny efektywniej wykorzystują związki odżywcze, a także charakteryzują się większym wigorem. W Vitalis jesteśmy oddani utrzymaniu bioróżnorodności i żyzności gleby poprzez stosowanie ekologicznych technik uprawy. Nasz ekologiczny światopogląd sprawia, że wierzymy w rozwój jeszcze bardziej ekologicznego i zrównoważonego świata, w którym w naszych biurach i laboratoriach wykorzystywana będzie energia słoneczna, będziemy jeździć samochodami elektrycznymi, a w naszych stołówkach będą podawane posiłki, przygotowane z ekologicznych produktów. PŁODOZMIAN UPRAWA WSPÓŁRZĘDNA NAWOŻENIE ORGANICZNE Nasiona konwencjonalne czy ekologiczne? PRACE BADAWCZE ROZWÓJ PRODUKCJA NATURALNA KONTROLA PATOGENÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Obecnie do upraw ekologicznych dopuszczone są różne rodzaje nasion, spełniające wymogi europejskie i krajowe w tym względzie. Nasiona konwencjonalne Producenci warzyw ekologicznych na zasadzie wyjątku mogą ubiegać się o zezwolenie na użytkowanie nasion konwencjonalnych w uprawie organicznej (ekologicznej). Nasiona takie nie mogą być zaprawiane zarówno przeciwko szkodnikom, jak i chorobom. Na potrzeby takiej uprawy firmy nasienne udostępniają producentom warzyw konwencjonalne nasiona niezaprawiane. Mimo że takie nasiona nie zostały zaprawione, to jednak nie są w pełni nasionami ekologicznymi, ponieważ nie uzyskano ich na plantacjach ekologicznych. Takie nasiona mogą zawierać pozostałości środków chemicznych używanych w czasie uprawy roślin do momentu zbioru nasion. Ponadto w ekologicznej uprawie nasion na skutek selekcji przeżywają tylko te organizmy, które mają najwyższy poziom odporności na patogeny i największą zdolność dostosowawczą do środowiska. PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY DYSTRYBUCJA Vitalis uzyskał certyfikat SKAL (Stichting Kontrole Alternative Landbouw) w zakresie prac badawczych, produkcji, przetwarzania i handlu nasionami ekologicznymi o numerze 1279360. W Vitalis przestrzegamy także rozporządzenia Rady Unii Europejskiej numer 834/2007. Nasiona Vitalis są uzyskiwane na drodze połączenia tradycyjnej ekologicznej uprawy z wysoce innowacyjną technologią. Oferujemy nasiona charakteryzujące się najwyższą odpornością na szkodniki i choroby połączoną z wysoką produktywnością odmian. Nasze odmiany gwarantują smak, teksturę i wysoką jakość pozbiorczą, a to wszystko wpływa na uzyskanie wysokiej jakości produktów, które usatysfakcjonują zarówno producentów warzyw, jak i konsumentów. Odmiany non-GMO Wszystkie odmiany, które testujemy i wprowadzamy do handlu, zostały uzyskane na drodze klasycznej hodowli, bez zastosowania jakichkolwiek technik modyfikacji. Vitalis rozwija tylko te procesy hodowlane, które mogą odbywać się spontanicznie w naturze. „Vitalis – niezawodny wybór dla ekologicznych profesjonalistów” 4 | Enza Zaden Enza Zaden | 5

Enza Zaden Brochures