Views
6 years ago

Warzywa szklarniowe 2017

 • Text
 • Owoce
 • Odmiana
 • Enza
 • Zaden
 • Pomidor
 • Wczesny
 • Odmian
 • Uprawy
 • Odmiany
 • Pomidora

Tworzenie ekologicznego

Tworzenie ekologicznego świata „Tworzenie ekologicznego świata” to misja Vitalis realizowana od ponad 20 lat poprzez hodowlę odmian i produkcję nasion dostosowanych do wymagań producentów żywności ekologicznej. Jesteśmy dumni, mogąc zaoferować ponad 400 odmian należących do 25 gatunków, charakteryzujących się szerokim spektrum odporności na choroby i szkodniki. Ekologiczna misja Vitalis w połączeniu z hodowlanymi możliwościami Enza Zaden pozwala nam dostarczyć Państwu najlepsze rozwiązania. Nasiona odmian oznaczone tym znakiem dostępne są zarówno w wersji konwencjonalnej, jak i ekologicznej. 4 | Enza Zaden

Hodowla odmian Program hodowlany oparty jest o potrzeby producentów warzyw, pośredników i konsumentów. Stacje doświadczalne ulokowane są w najistotniejszych rejonach produkcji. Kluczowym celem hodowli jest uzyskanie odmian o jak największej odporności na choroby i szkodniki, przy jednoczesnym stabilnym plonowaniu, efektywnym wykorzystywaniu dostępnych składników pokarmowych, jak najniższej pracochłonności oraz jak najlepszym wyglądzie owoców, ich smaku i trwałości pozbiorczej. W hodowli wykorzystujemy zarówno tradycyjne, jak i współczesne metody hodowlane, jak na przykład markery DNA, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko uzyskać odmiany odporne, gdy pojawiają się nowe rasy patogenów. Enza nie stosuje żadnych metod modyfikacji genetycznej – nasz certyfikat non-GMO dostępny jest na stronie. Vitalis nie dystrybuuje także odmian CMS. Produkcja nasion Nasiona Vitalis produkowane są na całym świecie. Wybieramy miejsca o najodpowiedniejszym klimacie, dzięki czemu możemy zaoferować najwyższą jakość nasion ekologicznych. Wysoka jakość i pewność uzyskiwanych nasion wymaga wieloletniej współpracy między Vitalis a producentami nasion ekologicznych, dlatego budowanie długotrwałych relacji jest dla nas tak ważne. Po co nasiona ekologiczne? Produkcja ekologiczna opiera się na współpracy z naturą. Jedną z kluczowych zasad jest cykl życia rośliny: nasiono – roślina – kwiat – owoc – nasiono. Z tej perspektywy staje się jasne, że warzywa ekologiczne muszą pochodzić z ekologicznych nasion. Nasiona Vitalis są testowane pod kątem czystości, wschodów i chorób zgodnie z najwyższymi standardami w branży. Dzięki temu producent warzyw ma zapewniony najlepszy możliwy start produkcji. Nasiona ogórka Nasiona pomidora Gdzie kupić? Nasiona Vitalis znajdują się w ofercie Enza Zaden Poland. Wszystkie odmiany zaznaczone w katalogu logo „Available in Organic” są dostępne zarówno w wersji konwencjonalnej, jak i ekologicznej. Enza Zaden | 5

Enza Zaden Brochures