Views
6 years ago

Warzywa szklarniowe 2017

 • Text
 • Owoce
 • Odmiana
 • Enza
 • Zaden
 • Pomidor
 • Wczesny
 • Odmian
 • Uprawy
 • Odmiany
 • Pomidora

enzazaden.pl Enza Zaden

enzazaden.pl Enza Zaden Poland Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 29, 02-796 Warszawa tel. +48 22 64 95 207 fax +48 22 64 95 267 e-mail: biuro@enzazaden.pl www.enzazaden.pl www.facebook.com/EnzaZadenPoland/ Przedstawiciele handlowi: Agnieszka Wiśniewska +48 607-777-668 Mateusz Janas +48 609-999-842 Opisy odmian, zalecenia uprawowe i fotografie umieszczone w tej ulotce ściśle korespondują z wynikami doświadczeń i testów. Informacje te powinny być traktowane jedynie jako informacje pomocnicze i wykorzystywane przez profesjonalnych producentów zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem, a także z uwzględnieniem lokalnych, specyficznych warunków klimatycznych i glebowych. Enza Zaden Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmienność wyników uprawy opartej wyłącznie na informacjach zawartych w tej ulotce. Klient powinien sam zdecydować, czy odmiany są dla niego odpowiednie i czy mogą być uprawiane w jego lokalnych specyficznych warunkach. Enza Zaden | Warszawa | Polska | Wrzesień 2017.

Enza Zaden Brochures