Enza Zaden Brochures

Views
2 years ago

Warzywa gruntowe 2020

  • Text
  • Gruntowych
  • Gruntowych
  • Gruntowe

Nasiona ekologiczne

Nasiona ekologiczne Nasiona ekologiczne są produkowane zgodnie z przepisami i wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi produktów ekologicznych. Ponadto spełniają także wszelkie wymogi stawiane konwencjonalnemu materiałowi siewnemu. Nasiona, które spełniają wszelkie wymagania, są rejestrowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa na ogólnopolskiej liście ekologicznego materiału siewnego. Enza Zaden Poland gwarantuje, że nasiona ekologiczne sprzedawane pod marką Vitalis nie podlegały jakimkolwiek procesom i zabiegom odkażania lub zaprawiania, które byłyby niedozwolone w uprawie i produkcji ekologicznej. Vitalis jest certyfikowanym dostawcą nasion ekologicznych. Spełnia wszystkie wymagania stawiane zarówno przez holenderskie, jak i polskie Ministerstwo Rolnictwa, a także europejskie prawodawstwo w zakresie produkcji ekologicznej. Enza Zaden Poland jest również certyfikowanym dystrybutorem ekologicznego materiału siewnego na terenie Polski. najsilniejszych osobników w populacji. Tymczasem w produkcji konwencjonalnej przeżywają i wydają nasiona również rośliny słabsze, a zatem do producenta kupującego niezaprawiane nasiona konwencjonalne trafia populacja znacznie bardziej różnorodna pochodząca nie tylko od najsilniejszych linii matecznych. Vitalis 100% ekologii Firma Vitalis proponuje odmiany dla profesjonalnych producentów warzyw na całym świecie. Jako międzynarodowa firma koncentruje się na prowadzeniu prac badawczych, rozwoju, produkcji, przygotowywaniu do sprzedaży i dystrybucji ekologicznych nasion tylko najlepszych odmian. Vitalis uzyskał certyfikat SKAL (Stichting Kontrole Alternative Landbouw) w zakresie prac badawczych, produkcji, przetwarzania i handlu nasionami ekologicznymi o numerze 017981. W Vitalis przestrzegamy także regulacji Unii Europejskiej numer 934/2007. PRACE BADAWCZE ROZWÓJ PRODUKCJA Vitalis wspiera świadomych producentów. Jeśli naprawdę chcemy upraw ekologicznych, musimy zacząć od ekologicznych nasion. Fundamentem wysokiej wydajności upraw organicznych są właśnie ekologiczne nasiona, od których zaczyna się cały proces. Uprawy ekologiczne odróżnia od upraw konwencjonalnych zastosowanie naturalnych systemów zarządzania produkcją. Dlatego właśnie uprawa ekologiczna opiera się na symbiotycznej relacji pomiędzy organizmami i materią organiczną, a także klimatem, obecnością organizmów pożytecznych itd. Właśnie te różnice sprawiają, że w uprawie ekologicznej lepiej sprawdzają się nasiona organiczne, które są bardziej odporne, a rośliny z nich uzyskane efektywniej wykorzystują związki odżywcze, charakteryzują się większym wigorem. Nasiona Vitalis są uzyskiwane na drodze połączenia tradycyjnej ekologicznej uprawy z wysoce innowacyjną technologią. Oferujemy nasiona charakteryzujące się najwyższymi odpornościami przeciwko szkodnikom i chorobom w połączeniu z wysoką produktywnością odmian. Nasze warzywa gwarantują smak, teksturę i wysoką jakość pozbiorczą, a to wszystko wpływa na uzyskanie wysokiej jakości produktów, które usatysfakcjonują zarówno producentów warzyw, jak i konsumentów. Odmiany NON-GMO Wszystkie odmiany, które testujemy i wprowadzamy do handlu, zostały uzyskane na drodze klasycznej hodowli bez zastosowania jakichkolwiek technik modyfikacji. Vitalis rozwija tylko te procesy hodowlane, które mogą odbywać się spontanicznie w naturze. Nasiona konwencjonalne czy ekologiczne? Aktualnie do upraw ekologicznych dopuszczone są różne rodzaje nasion, spełniające wymogi europejskie i krajowe w tym względzie. PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY PŁODOZMIAN Nasiona konwencjonalne Producenci warzyw ekologicznych na zasadzie wyjątku mogą ubiegać się o zezwolenie na użytkowanie nasion konwencjonalnych w uprawie organicznej (ekologicznej). Nasiona takie nie mogą być zaprawiane przeciwko szkodnikom, jak i chorobom. Z tego też powodu firmy nasienne udostępniają producentom warzyw konwencjonalne nasiona niezaprawiane. Jakkolwiek takie nasiona nie zostały zaprawione, jednak nie są to w pełni nasiona ekologiczne, ponieważ nie uzyskano ich na plantacjach ekologicznych. Takie nasiona mogą zawierać pozostałości środków chemicznych używanych w czasie uprawy roślin do momentu zbioru nasion. Ponadto w ekologicznej uprawie nasion na skutek selekcji przeżywają tylko te organizmy, które mają najwyższy wrodzony poziom odporności na patogeny i największą zdolność dostosowawczą do środowiska. Dzięki temu nasiona ekologiczne, które kupuje producent, pochodzą od DYSTRYBUCJA Vitalis kreuje ekologiczny świat W Vitalis jesteśmy oddani utrzymaniu bioróżnorodności i żyzności gleby poprzez stosowanie ekologicznych technik uprawy. Nasz ekologiczny światopogląd sprawia, że wierzymy w rozwój jeszcze bardziej ekologicznego i zrównoważonego świata: energia słoneczna w naszych biurach i laboratoriach, samochody elektryczne, posiłki z ekologicznych produktów w naszych stołówkach. UPRAWA WSPÓŁRZĘDNA NAWOŻENIE ORGANICZNE NATURALNA KONTROLA PATOGENÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 4 | Enza Zaden Enza Zaden | 5