Views
3 years ago

Warzywa gruntowe 2020

  • Text
  • Katalogwarzywgruntowych
  • Nasionawarzywgruntowych
  • Warzywagruntowe

Kapusta biała

Kapusta biała głowiasta Cheers F1 Przechowanie Storka F1 Typ: Przeznaczenie: Okres wegetacji: Termin zbioru: Zalecane zagęszczenie: Wielkość: Odporność: letnia, duża główka świeży rynek, przetwórstwo 75 dni lato – jesień 30-50 tys./ha 3-4 (6) kg HR: Foc, IR: Xcc Typ: Przeznaczenie: Okres wegetacji: Termin zbioru: Zalecane zagęszczenie: Wielkość: długie przechowywanie świeży rynek, przetwórstwo 120 dni jesień 30-60 tys./ha 3-4 kg (1,5-2 kg przy gęstym sadzeniu) Cheers F1 Odmiana łatwa w uprawie, o intensywnym wzroście i dobrym wyrównaniu. Główki kuliste, o niebieskozielonych, wzniesionych liściach okrywających. Odporna na pękanie w okresie wysokich temperatur. Przeznaczona na rynki tradycyjne, preferujące duże główki. Przy mniejszym zagęszczeniu, 30 tys./ha, Cheers dorasta do 6 kg, dając wysokie zbiory wczesnej kapusty do letniego kiszenia. Wysoka odporność na Fusarium i średnia na bakterie Xanthomonas. Strukta F1 Typ: Przeznaczenie: Okres wegetacji: Termin zbioru: Zalecane zagęszczenie: Wielkość: Odporność: uniwersalna świeży rynek, przetwórstwo 110 dni (150 dni) lato – jesień 25-40 tys./ha 5-6 kg HR: Foc Odmiana o bardzo szerokiej możliwości wykorzystania. Najczęściej stosowana jako późna odmiana kapusty do przechowywania. Wysoka zawartość cukrów powoduje, że Storka jest ceniona za smak przez odbiorców na świeżym rynku, jak również zapewnia bardzo dobry surowiec do zimowego kiszenia. Główki są owalne, liście odporne na antocyjanowe przebarwienia. Storka jest bardzo łatwa do obierania, także przez nadmuch powietrza i przygotowania do sprzedaży. Storka może być sadzona przez długi okres – na przechowanie – od połowy maja do końca czerwca, a także od początku kwietnia na zbiory latem do sprzedaży bezpośredniej na świeży rynek. W tym celu zalecamy gęste sadzenie, nawet do 60tys./ha. W tych warunkach uzyskuje się główki wielkości 1,5-2 kg, bardzo zwięzłe, długo zachowujące świeży wygląd w obrocie. Przy letnich terminach zbiór można rozpocząć po 90 dniach od sadzenia. Odporność na pękanie i zdrowotność zapewnia bardzo długie okno zbiorcze. Łatwość adaptacji do zmiennych warunków, bardzo długi okres nasadzeń, możliwość stosowania różnego zagęszczenia, wielokierunkowe wykorzystanie czynią ze Storki bardzo uniwersalną odmianę dla każdego producenta kapusty. Storka F1 Strukta F1 Strukta jest odmianą przeznaczoną głównie do kiszenia w okresie od sierpnia do późnej jesieni. Dobrze radzi sobie w gorących i suchych warunkach, po osiągnięciu dojrzałości zbiorczej może długo pozostawać na polu, nawet do 150 dni, przyrastając na wielkość i nie tracąc jakości. Główki duże, bardzo zwarte, liście zewnętrzne odsłaniają podstawę główki, co ułatwia ochronę przed szkodnikami. Dodatkowo miękki głąb ułatwia cięcie i zapewnia dużą wydajność przy zbiorach. Mała liczba zielonych liści zapewnia szybkie obieranie do uzyskania białych główek. Krajanka jest delikatna i jednolicie biała. Wysoka zawartość suchej masy i cukrów zapewnia wysoką wydajność kiszenia, a naturalna wysoka zawartość witaminy C chroni zakiszoną kapustę przed ciemnieniem i wydłuża okres przydatności po zapakowaniu. Strukta może być również wykorzystana do sprzedaży na świeżym rynku. Po 70 dniach od posadzenia główki są twarde, osiągają masę 2 kg i mogą być zbierane przez długi okres aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości. Strukta nadaje się do krótkotrwałego przechowywania. W warunkach polowych wyróżnia się bardzo dobrą zdrowotnością. Piotr Pietrzyk, Charsznica „Zajmuję się uprawą kapusty w polu i produkcją kapusty kiszonej. Dla mnie ocena odmiany nie kończy się na zebraniu plonu, ale bardzo istotne są także właściwości przetwórcze. Plon jest oczywiście bardzo istotny, ale równie ważne są odporności na choroby, łatwość zbioru ręcznego, możliwości zbioru kombajnem, zachowanie zdrowotności oraz brak pękania główek przy znacznym opóźnieniu zbioru. Druga część oceny odmiany do kiszenia to mała pracochłonność przy obieraniu, jakość krajanki, szybkość i wydajność kiszenia – co zapewnia duża zawartość suchej masy i cukrów. Naturalna wysoka zawartość witaminy C jest dodatkową zaletą, wydłuża okres, w którym kapusta nie ciemnieje po otwarciu silosów. Strukta posiada wszystkie te zalety, uprawiam ją od kilku lat i corocznie powierzchnia Strukty w moim gospodarstwie wzrasta". Andrzej Ranachowski, Kosakowo /Gdynia „W moim gospodarstwie stawiam na odmiany niezawodne, dające pewność plonu w nieprzewidywalnych warunkach pogodowych. Dlatego właśnie już od trzech sezonów uprawiam odmianę Storka, którą cenię za jej niezawodność. Storka zarówno w latach zimnych i obfitujących w opady (sezon 2017), jak i gorących i suchych (sezon 2018) gwarantuje wysokie wyrównanie, zdrowotność i bardzo wysoki plon doskonałej pod względem jakości kapusty". 10 | Enza Zaden Enza Zaden | 11

Enza Zaden Brochures