Views
1 year ago

Teeltrichtlijnen Paprika Malevi

 • Text
 • Zeer
 • Teler
 • Vruchtgewicht
 • Nederland
 • Eerste
 • Vruchten
 • Relatief
 • Gewas
 • Zaden
 • Enza

Malevi

Malevi (E20B.0501) Algemeen Het rode blokpaprikaras Malevi is ontwikkeld voor de professionele teler in de high-tech paprikateelt. In deze teeltrichtlijnen staan de ervaringen met het ras tot nu toe (januari 2022). Er dient rekening gehouden te worden met eigen specifieke omstandigheden en doelen. Dit kan invloed hebben op de situatie. Naarmate er meer kennis wordt opgedaan, wordt dit document verder aangevuld. Opkweek Malevi is niet gevoelig voor gedegenereerde planten. Dit betekent dat de kans op zaken als koploosheid zeer beperkt is en de plant daarom relatief vroeg verspeend kan worden. Het blad is van nature lichtgroen en de plant is in de opkweekfase relatief gemakkelijk strekkend. De verwachting is daarom dat Malevi relatief goed met kunstlicht om zal gaan. De combinatie van eigenschappen van Malevi (niet gevoelig voor gedegenereerde planten, eenvoudige zetting en een generatieve inslag later in het seizoen) maken het ras geschikt voor levering als on-uitgezette plant. De aflevering van planten na 6 of 7 weken heeft daarentegen het voordeel dat deze een langere tijd onder kunstlicht hebben gestaan. Start teelt Voordat de planten uit de opkweek naar de kas gehaald worden, is het van belang dat de teler alle maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de plant zowel snel wortels als gewas kan ontwikkelen. Dat betekent in ieder geval dat de mat goed verzadigd en op temperatuur (19°C– 21°C) is. Houd de temperatuur in de kas ten minste op 21°C zolang de plant bezig is met het ontwikkelen van de wortels en deze nog niet zichtbaar zijn aan de onder- of zijkant van de matten. Als deze fase is afgerond, kan de nachttemperatuur geleidelijk zakken om de knoppen meer kracht te geven. Hoever de temperatuur moet zakken voor een voldoende krachtige bloem, hangt van vele factoren af. Malevi zet relatief eenvoudig (vergelijkbaar met bijvoorbeeld het ras Margrethe). Teveel kou is daarom niet nodig en heeft ook niet de voorkeur. Het eerste zetsel kan worden aangehouden op het derde blad na de splitsing bij een late zaaidatum (na oktober) of op een twee-stengel systeem. Is dit niet het geval, kies dan voor het vierde blad. Voorjaar en zomer Met name de eerste vruchten kunnen mogelijk wat lange vruchtstelen produceren en zijn zeer lichtgroen van kleur. De vrucht zal relatief snel starten met doorkleuren, maar kan in dit proces een licht krimpscheurtje ontwikkelen. Na twee bladeren boven de eerste vrucht mag de plant weer tot zetting komen. Vanaf dit moment zullen de vruchten van Malevi, in vergelijking met veel andere rassen, opvallend vlot zetten. Tot nu toe was de plant steeds blond, vlot en gebalanceerd. De eerste 10 kilo/m² geeft het ras vlot. Dit met vruchten die qua vruchtgewicht zeer vergelijkbaar zijn aan die van de vruchten van Margrethe. Vanaf het voorjaar krijgt het ras een generatieve inslag en kunnen de bloemen wat zwaarder worden. Dit kan leiden tot een kort geblokte vrucht. Geleidelijk aan gaat het gewas iets korter schakelen. Wanneer dit gebeurt is het zaak de plant vegetatiever te sturen. Malevi presteert het beste wanneer in de zomermaanden wordt geteeld ‘op overhouden’. Een prettig groeiend gewas zal zichzelf met eenvoudige zetting goed in balans houden en kwalitatief de beste vruchten leveren. Ook het vruchtgewicht blijft op die manier hoger. Bij warme of zonnige periodes kunnen de volgende elementen worden aangepast: • Het toepassen van een coating op het dek, eventueel met hitte-werende componenten. • Verzeker uw teelt van een goede kwaliteit water (met o.a. lage natrium en nitriet waarden) en ververs indien noodzakelijk. • Blijf bij het toppen van het gewas iets uit de kop. • Verlaag eventueel de CO2 concentratie enkele dagen. Op het gebied van watergift zijn er geen bijzondere zaken waar de teler rekening mee dient te houden. Metingen in het substraat lijken erop te wijzen dat de waterconsumptie van Malevi vergelijkbaar of iets lager is dan dat van Margrethe. Het is wel aan te raden om de start van de watergift wat later te zetten dan sommige andere rassen. Dit in verband met een lichte gevoeligheid voor de eerder genoemde krimpscheurtjes. Sowieso is het altijd raadzaam om te starten op instraling (vanaf ca 120J/cm²). 2 | Enza Zaden Enza Zaden | 3

Enza Zaden Brochures