Enza Zaden Brochures

Views
3 years ago

Teeltrichtlijnen Maureno

 • Text
 • Voldoende
 • Relatief
 • Makkelijk
 • Enza
 • Zaden
 • Weer
 • Zomer
 • Goede
 • Snelle
 • Temperatuur

Het rode geblokte ras

Het rode geblokte ras Maureno is speciaal ontwikkeld voor de gestookte teelt. In dit document beschrijven wij de eigenschappen en schetsen wij een globaal beeld van de teeltstrategie die past bij dit ras. Opkweek Maureno is een goede en snelle kiemer en niet gevoelig voor koploosheid. Het ras is geschikt voor zowel de vroege als late zaai. Vanwege zijn snelheid adviseren wij om op tijd te verspenen. Doe dit na +/- 13 dagen om extra rek te voorkomen. Maureno wordt zowel als kleine 4-weekse plant als afgeweekt (+/- 55 dagen) geleverd. Het ras is geschikt voor een 2-, 3- of 4-stengelsysteem. Eerste fase teelt Zorg bij het planten dat de mattemperatuur voldoende hoog is (minimaal 18 °C). Dit bevordert een goede en snelle inworteling. Zorg er daarnaast voor dat de mat is volgedruppeld met een EC van 3.5 en een PH van 5.5. Temperatuur Om een makkelijke weggroei te creëren, adviseren wij de stooktemperatuur na het planten op 18-19 °C nachttemperatuur en 20 °C dagtemperatuur te zetten. Verhoog dit in 2 dagen tijd tot 21 °C in dag- en nachttemperatuur. Vast folie is ook een middel om de ingestelde temperaturen te halen. Behoud bij zacht weer wel voldoende activiteit door eventueel wat te luchten boven het folie. Zetting Als de bloemen en knoppen zwakker worden, of zijn geworden voordat de 1ste zetting gerealiseerd is, overweeg dan de folie eruit te halen voordat de vruchten daadwerkelijk zetten. Maureno zet relatief makkelijk. Echter bij donker weer naar de zetting toe mag de nachttemperatuur wat omlaag (minimaal 17 °C). Het ras is niet gevoelig voor grove bloemen en dus ook niet gevoelig voor `knoopvruchten`. Houd de eerste vrucht op het 4de oksel. Bij zaaidata van 15-25 oktober adviseren wij wel om de vrucht op het 5de oksel te dunnen. Maak daarna weer meer tempo met de nachttemperatuur om voldoende snelheid te maken. Als er voldoende licht is, zal het 6de oksel weer (gedeeltelijk) gaan zetten. Richting de zomer Doordat Maureno relatief makkelijk zet, is het niet nodig om te ver omlaag te gaan in temperatuur. Dit voorkomt dan ook traagheid en zorgt voor regelmaat in de plant. Denk hierbij aan temperaturen van minimaal 17 °C in de nacht bij donker weer. Zorg bij voldoende licht voor een nachttemperatuur van minimaal 19 °C. Gedurende de uitgroei van het 2de en 3de zetsel groeit Maureno redelijk gemakkelijk door. Teelt in de zomer Maureno behoudt makkelijk zijn groei in de zomer en wordt niet snel te dun. Het ras is relatief sterk tegen neusrot ten opzichte van andere rassen. In de warme zomer van 2018 is er maar een enkel neusje waargenomen. Echter onder normale omstandigheden zijn geen speciale teeltmaatregelen hiertegen nodig. Temperatuur Probeer in warme periodes bij hoge dag- en nachttemperaturen de etmalen wat te drukken. Dit kan meestal in de morgen door snel te luchten, zowel luw als windzijde. Doe dit alleen met behoud van temperatuur en vocht in de kas (minimaal 21 °C). Probeer er ook voor te zorgen dat er voldoende vocht in de kas blijft door bijvoorbeeld de windzijde wat minder mee te laten lopen. Let op voor een te schraal klimaat. Hierdoor wordt de plant generatief en loopt de plantbelasting (te) hoog op. Dit gaat ten koste van het vruchtgewicht. In de middag kan de luchtingstemperatuur wat oplopen. Echter is het niet nodig om temperaturen door te trekken naar het einde van de middag. Streef naar een temperatuur van maximaal 27 °C. Over het algemeen zijn er in de vroege zomer nog relatief koele avonden en nachten. Teel dan met een relatief snelle en korte voornacht. Dit om voldoende vruchtgewicht te behouden bij een oplopende plantbelasting. Bereik dit eventueel door iets af te luchten in de vooravond. Water Aan de hand van metingen is er het afgelopen jaar in de proeven geconstateerd dat Maureno relatief veel water nodig heeft ten opzichte van andere rassen. Geef dus voldoende water. Een goede indicatie voor te weinig water is een oplopende EC. Te weinig water en een oplopende EC maakt ook de kans op neusrot groter. Toppen Daarnaast verdient het toppen wat aandacht in de zomer. Top bij voorkeur op 1 blad en laat waar mogelijk alleen vruchten toe op de hoofdstengel. Dit om te voorkomen dat de plantbelasting te hoog oploopt en daardoor het vruchtgewicht omlaag gaat. Het wat korter toppen kan ook vrij gemakkelijk, omdat Maureno makkelijk zijn groei behoudt. Zetting Maureno blijft tot aan het eind van de teelt makkelijk zetten. Ook bij relatief donker weer in augustus zet het ras makkelijk door en haalt daardoor een hoge eindproductie. De uiteindelijke plantlengte is vergelijkbaar met de rassen Maduro en Mavera. 2 | Enza Zaden Enza Zaden | 3