Views
3 years ago

Teeltinformatie Graziano 2016

 • Text
 • Graziano
 • Voldoende
 • Temperatuur
 • Gewas
 • Vanaf
 • Enza
 • Zaden
 • Hoge
 • Eerste
 • Tros

In de loop van de

In de loop van de ochtend mag de temperatuur geleidelijk oplopen en in de middag is te allen tijde een temperatuur van minimaal 22 à 23 °C gewenst. Verhoog bij veel licht de temperatuur verder en trek eventueel langer door. Ga bij donker weer na een paar uur al terug naar de nachttemperatuur. Ook nu geldt niet doortrekken tot na zon onder. Lucht in deze fase in de loop van de middag niet of nauwelijks aan de windzijde. Kniktrossen voorkomen Kniktrossen ontstaan bij Graziano vooral als het gewas te zwaar wordt en de trossen zich oprichten. Ze knikken dan pas in een laat stadium waardoor het vruchtgewicht en de tros toch nog voldoende zullen zijn. Met voldoende generatief sturen en een niet te zwaar gewas, is dit voor een groot deel tegen te gaan. Een andere oorzaak van kniktrossen is een te vol gewas. Neem daarom blaadjes uit de kop weg en hanteer een niet te dichte stengelafstand. Blaadje weg nemen Zorg bij Graziano continu voor een open gewas. Neem vanaf tros drie een blaadje weg in de kop. In de meeste gevallen is het aan te raden om elke week een blaadje uit de kop weg te nemen. Hierdoor blijft het gewas opener, waardoor de trosstelen sterker blijven. Daarnaast is het trosgewicht dan hoger en uniformer. Bij een minder vol gewas is tevens minder temperatuur nodig. Dat bespaart energie. In de zomerperiode (juni/juli) is het zinvol om tijdelijk geen blaadjes uit de kop te nemen. Start hier uiterlijk half juli weer mee. Groeit het gewas vrij zwaar ga dan ook in de zomerperiode door met blaadjes uit de kop weg nemen. Groeibuis Als de groeibuis aanwezig is en onder de eerste tros hangt, kan deze vanaf de 4e à 5e tros als eerste net worden gebruikt. Vanaf twee weken voor de eerste oogst zien we de groeibuis graag net onder de oogsttros liggen. De uitgroeiduur van de vrucht is daardoor beter te sturen. Door vanaf nu meer met de groeibuis te stoken, wordt de warmte effectiever ingezet. Deze buis is, in vergelijking met het ondernet, eenvoudiger in temperatuur te verhogen zonder dat dit extra gas kost, de ruimte-temperatuur te veel wordt verhoogd, of er onnodig warmte wordt afgelucht. Bovendien is er minder risico dat de ramen te ver worden open gestookt. Er valt minder kou binnen door minder ruim luchten. Ook is deze buis zeer doeltreffend om Botrytis te voorkomen. Door na het bladsnijden de buistemperatuur tijdelijk te verhogen, drogen de wonden sneller op. Zomer Temperatuur Ook vrijwel de hele zomer blijft de streeftemperatuur in de nacht 16,5 à 17 °C. Bereik dit door bij hogere buitentemperaturen een voldoende lage voornacht in te stellen, namelijk 14 à 15 °C. Ga vervolgens geleidelijk naar 17,5 à 18 °C nanacht. Streef ernaar dit 2 à 3 uur voor zon op te hebben bereikt. Grove vruchten komen zo niet nat te staan. Bij echt zomerse omstandigheden is het goed de etmaaltemperatuur te drukken. Teel bij minder zomerse omstandigheden echter niet te koel. Te lage gerealiseerde nachttemperaturen kunnen leiden tot te grove vruchten die gevoeliger worden voor een krimpscheurtje. In koele perioden in de zomer moet de etmaaltemperatuur altijd boven de 18,5 °C blijven. Te lage etmaaltemperaturen geven al snel een zwaarder en vegetatiever gewas dat zich in het najaar lastiger generatief laat sturen. Het gevolg is dan meer kniktrossen later in de teelt. Luchten Bekijk tegen het einde van de ochtend of de raamstand aan de windzijde wat kan worden verlaagd. Bij schraal weer is het het beste om deze geleidelijk steeds meer te verlagen. Begin hier niet te laat op de middag mee. Ook in de zomer is het op koelere dagen goed om door middel van een middagverhoging een hogere etmaaltemperatuur te realiseren. Meestal is dit gemakkelijk te realiseren door in de middag minder ruim te luchten. Bovendien blijft er bij minder ruim luchten meer CO2 beschikbaar voor de plant en groeit de plant ondanks meer generativiteit beter door. Dit levert vaak een hoger vruchtgewicht op. CO2 Graziano heeft graag veel CO2. Alleen wanneer de kastemperatuur in de zomer hoger is dan de buitentemperatuur, adviseren we te stoppen met CO2-dosering. 8 | Enza Zaden

Nazomer/herfst In de nazomer maakt Graziano vrij gemakkelijk meer gewas. Daarom is generatief sturen om een zwaar vegetatief vol gewas te voorkomen ook in de nazomer en de herfst heel belangrijk. Bij een zwaarder vegetatiever en/of voller gewas richten de trossen zich dan weer meer op en knikken eerder. Ook in deze periode geldt dat streven naar lagere etmaaltemperaturen sneller leidt tot een zwaarder vegatiever gewas. Voorkom een te vol gewas door het aantal bladeren in die periode op 12 à 15 stuks te houden. Pluk uiterlijk vanaf half juli ook weer blaadjes uit de kop. Verwijder vervolgens later in het najaar nog extra bladeren aan de voorzijde van de plant. Een opener gewas in het najaar geeft bij Graziano het hoogste gemiddeld vruchtgewicht en de beste groene delen. Advies voor de gehele teelt Watergift, EC en voeding Graziano heeft een voldoende hoge druppel-EC nodig om de EC in de mat niet te laag te laten worden. In het voorjaar geven we een EC van 3,5 mee. Druppel in de zomer met 3,2, afhankelijk van de EC in de mat/drain. In de zomerperiode zijn lichtverlagingen midden op de dag zinvol. Overdrijf de lichtverlaging niet. Een lichtverlaging van 0,2 is voldoende. Streef continu naar een EC van minimaal 4,5 en maximaal 5,0 in de mat. Zorg er voor dat er altijd voldoende verse voeding aangeboden wordt. Bij recirculatie is het verstandig om altijd zeker 2/3 vers water en voeding bij de plant te brengen. Te vroeg starten met water geven veroorzaakt meer rek op de tros. Het is beter eerst te verdampen en dan te druppelen. Generatief telen betekent ook ’s morgens in de eerste fase van de teelt niet te vroeg beginnen met water geven. Als dat wel gebeurt, blijft de kleur makkelijk lichter gedurende een groot deel van de dag. Daardoor moet de temperatuur te extreem doorgehaald worden in de middag, met als gevolg een zwakke trosontwikkeling. Later in de teelt is het advies om ‘s ochtends tijdig te starten en niet te laat in de middag te stoppen. Kalium Graziano heeft een ruime kaliumbehoefte. Pas de hoeveelheid kalium voldoende aan als de derde tros bloeit. Daarna zijn de analysecijfers bepalend voor de absolute kaligift. Streef naar een waarde van 7-8 in het substraat. Te lage kaliumcijfers vergroten bovendien de kans op pepinomozaïekvirus-symptomen. Calcium Vanaf april is het nodig de calciumgift te verhogen. Streef overigens altijd naar een calciumcijfer in het substraat van ten minste 10. Vanaf mei is 11 of 12 in de mat optimaal. Sulfaat Vaak worden tegenwoordig lage sulfaatcijfers nagestreefd. Het sulfaatcijfer in het substraat moet bij Graziano echter altijd minimaal 4,5 zijn. Dit is positief voor de doorkleuring van de vruchten en zorgt voor minder pepinomozaïekvirus-symptomen. Ammonium (concurrent van Ca) Pas de hoeveelheid ammonium aan de pH en de hoeveelheid water die gegeven is aan. Volg over het algemeen in het voorjaar de normale advieswaarden. Verlaag de ammoniumgift bij het geven van meer dan 4 liter water per vierkante meter per dag. Bij gebruik van vaste meststoffen is het dan meestal nodig om een deel van het vaste kalksalpeter te vervangen door vloeibare kalksalpeter. pH Door de groeikracht loopt de pH gemakkelijk op. Streef ernaar dat deze niet langdurig ver boven 6 blijft. Voldoende water Door de goede groeikracht, het gewastype en de hoge productie heeft Graziano een hoge waterbehoefte. Dit betekent dat tussen 11.00 en 14.00 uur vrijwel altijd ruime hoeveelheden water nodig is. Bied het water, vooral van april tot en met begin juli, frequent genoeg aan. Bij extreme omstandigheden kan 4 à 5 maal druppelen per uur zelfs te weinig zijn. Let op dat, ondanks de ruime waterbehoefte, in de loop van de namiddag, avond en nacht voldoende zuurstof in de mat aanwezig is. Bij hoge watergiften is een goede drainage van het substraat extra belangrijk. Bouw het drainpercentage tussen 14.00 en 15.00 uur (weersafhankelijk) sterk af, zodat u op de laatste beurt(en) nauwelijks nog drain realiseert. Druppel ondanks de ruime waterbehoefte ook niet te laat in de namiddag of avond door. Het substraat moet ook in de zomer 6 procent (boven de 1500 Joules) tot 10 procent (onder de 1500 Joules) interen tussen het moment van Enza Zaden | 9

Enza Zaden Brochures

Огурец
Пряно-вкусовые культуры 2019 | 2020
Лук
Перец 2019
Тыква 2019
Салаты Eazyleaf
Дыня 2018
Қауын 2018
Редис | Дайкон 2017 | 2018
Тыква 2017 | 2018
Корнишон 2017 | 2018