Views
3 years ago

Teeltinformatie Graziano 2016

 • Text
 • Graziano
 • Voldoende
 • Temperatuur
 • Gewas
 • Vanaf
 • Enza
 • Zaden
 • Hoge
 • Eerste
 • Tros

Vanaf doorwortelfase Op

Vanaf doorwortelfase Op de mat Zet de planten liever niet direct op het plantgat. Zo verkleint de kans op zware vegetatievere weggroei. Door niet direct op het plantgat te zetten heeft de plant meer wortelpunten in de mat en zijn de stookkosten lager. Bovendien is er een betere controle over de druppelaars. Als de eerste tros volledig bloeit, kunnen de planten op de mat. Interen Als de planten goed vast staan, teer de mat dan geleidelijk in van 80-85 naar 60-65 procent vochtgehalte. Richtlijn hierbij is maximaal 1 procent interen per etmaal. Voorkom te snel en te ver interen. Let op bij grote verschillen in vochtigheid van het substraat. Verschillen van 10 procent tussen matten binnen een afdeling komen veelvuldig voor. Een vochtgehalte van 55 procent is te droog. Houd daarom vooral ook de droogste matten in de gaten, vooral bij de gevel, het pad en in warme hoeken. Stem dit alles goed af op het substraattype en het substraatvolume. Temperatuur vanaf op de mat gaan/ doorwortelen Vanaf op de mat gaan zijn meerdere teeltwijzen mogelijk. Welke teeltwijze wordt gehanteert is afhankelijk van de doelstelling, namelijk: snelheid of grofheid. Telen op snelheid Na het op mat gaan, kan de temperatuur al vrij snel naar een korte voornacht van circa 16 °C, een nanacht van 17,5 °C met circa 1,5 °C lichtsomverhoging, een ochtend van circa 18 °C en in de middag 24 °C + 2 à 3 °C lichtafhankelijk. Streef een nachttemperatuur na van minstens 16,5 °C. Werk met een dag-nachtverschil van minimaal 4 °C. Voor een optimale bloei- en afrijpingssnelheid is voldoende etmaaltemperatuur belangrijk, gemiddeld tussen de 18,5 °C en 19,5 °C, lichtafhankelijk. Hiermee voorkomt u een te hoge plantbelasting rond de eerste oogst. De vroege en totaalproductie is hoog wanneer op deze manier wordt geteeld. Door te werken met een lichtsomverhoging op de nanacht, gaat u met donkere dagen automatisch tijdelijk verder terug in etmaaltemperatuur. Telen op grofheid Ook het telen op grovere vruchten door middel van lagere etmaaltemperaturen is goed mogelijk. Het geeft een wat latere vroege productie en een hoge totaalproductie. Voldoende generatief sturen bij lagere etmaaltemperaturen vraagt om nog meer stuurmanskunst. Ga bij lagere gerealiseerde temperaturen heel kritisch om met de watergift. Er wordt bij lagere etmaaltemperaturen in deze teeltfase al snel te veel water gegeven. Kopdikte Pas de etmaaltemperaturen en middagverhoging lichtafhankelijk aan. Houd continu iets aan assimilaten over, maar ook weer niet te veel. Kijk daarbij naar de stengeldikte in de kop. Een stengeldikte van ongeveer 11 mm is optimaal. Als de pH boven de 6 komt en de kop is meer dan 11 à 11,5 mm dik, is het advies om meer temperatuur te realiseren. Is de pH lager dan 5,7 en de stengel dunner dan 10,5 mm, verlaag dan de temperatuur. Februari tot april Etmaaltemperatuur Bij telen op snelheid ligt de streeftemperatuur in de periode februari tot april meestal tussen 17,5 en 19,5 °C, met als richtlijn: 1000 Joules = 19 °C etmaal. Bij telen op maximale grofheid ligt de streeftemperatuur op 17 à 18 °C. Bekijk afhankelijk van de gewas- en lichtsom wat mogelijk is. Lage temperaturen betekenen ook in deze teeltfase een langere uitgroeiduur en hoger oplopende plantbelastingen. Laat het gewas in deze fase van de teelt niet te zwaar en vegetatief worden. Een te vegetatief gewas begin mei, laat zich niet gemakkelijk naar generatief sturen. Graziano kan ook nu best wat temperatuur verdragen. Hij heeft een zeer groot herstelvermogen. Voorkom ook in deze teeltfase dat het gewas leeg wordt gestookt voor optimale trossen. Streef naar een dag/nachtverschil van minimaal 4 °C. Realiseer dit verschil vooral met voldoende hoge dagtemperaturen. In de periode rond de eerste oogst mag dit dag/nachtverschil tijdelijk iets kleiner zijn. 6 | Enza Zaden

Nachttemperatuur De voornacht mag in het voorjaar, afhankelijk van de buitenomstandigheden (uitstraling), bij Graziano variëren tussen 14,5 en 17 °C. Bereik de voornachtverlaging altijd voordat het scherm wordt gesloten. Bouw de temperatuur in de nanacht lichtsomafhankelijk geleidelijk weer op naar minimaal 17,5 à 19 °C. Zorg er bij het begin van de oogst voor, dat deze temperatuur uiterlijk 1,5 à 2 uur voor zon op is bereikt. Hiermee voorkomt u het nat slaan van de vruchten. Is een hogere etmaaltemperatuur gewenst, dan is het mogelijk om de nanachttemperatuur, in combinatie met een gesloten beweegbaar scherm, nog verder te verhogen. Dit kost minder energie dan doorstoken aan het einde van de dag en het gewas blijft sterker. Ochtenddip Later in het voorjaar is het vaak gebruikelijk de ingestelde stooktemperatuur weersafhankelijk rond zonsopgang kort te verlagen naar 17 °C. Bij Graziano is deze ochtenddip in de meeste gevallen niet nodig. Graziano heeft van nature al de neiging om kort te blijven. Ook kan het gewas door de ochtenddip gemakkelijk te zwaar worden. Bij een te zware gewasstand kunnen de bladeren, en vooral de trossen, meer opgericht gaan staan. Dat geeft meer kans op kniktrossen. Voorkom wel te hoge ruimte- en buistemperaturen kort na zon op. Dit kan door de maximumbuis in deze periode lager te begrenzen. Het gewas en de trossteel blijven daardoor korter en sterker. Vast foliescherm en vocht Vaak zal een vast foliescherm in het begin van deze teeltfase al worden verwijderd. Pas op voor een te welige groei en Botrytisgevoeligheid als het scherm er nog in ligt. Werk bij een vast foliescherm nu met nog grotere dag/nachtverschillen dan voorheen. Stel de nacht voldoende laag in. Compenseer dit op de dag door middel van hogere temperaturen. Het vochtdeficiet op de dag is daardoor ook groter. Lucht boven het folie als vocht een probleem is. Met gaten in het folie is veel vocht af te voeren. Geef voorzichtiger water dan met een beweegbaar scherm. Luchten Lucht rond zon op en laat in de vroege ochtend geen kou binnen. Beperk de raamstanden in deze periode bij buitentemperaturen onder 17 °C. Als in de nanacht en ochtend te veel wordt gelucht (zonder gesloten scherm), geeft dat een stug en kort blad en dat verhoogt de kans op bladrandjes. Enza Zaden | 7

Enza Zaden Brochures

Огурец
Пряно-вкусовые культуры 2019 | 2020
Лук
Перец 2019
Тыква 2019
Салаты Eazyleaf
Дыня 2018
Қауын 2018
Редис | Дайкон 2017 | 2018
Тыква 2017 | 2018
Корнишон 2017 | 2018