Views
3 years ago

Teeltinformatie Graziano 2016

 • Text
 • Graziano
 • Voldoende
 • Temperatuur
 • Gewas
 • Vanaf
 • Enza
 • Zaden
 • Hoge
 • Eerste
 • Tros

Tips voor de teler Start

Tips voor de teler Start van de teelt Temperatuur Temperatuuradvies voor een kleine plant Start bij een kleine plant de eerste dagen met vlakke temperatuurinstellingen om de planten te laten wennen aan het klimaat in de kas. Houd tot enkele dagen na het planten temperaturen aan van 19 tot 20 °C dag en nacht, met een gerealiseerde buistemperatuur van ten minste 40 °C. Werk daarna, al ruim voor het zichtbaar worden van de eerste tros, met een voornachtverlaging van minstens 2 °C. Het komt er op neer dat al snel met een generatieve instelling moet worden gewerkt. Compenseer de voornachtverlaging van circa 2 °C met een piek van 22 tot 24 °C in de middag. Graziano geeft gemakkelijk een sterke kop die grof kan worden. Stuur daarom voldoende generatief om een te fors gewas te voorkomen. Temperatuuradvies voor een jonge/kleine plant: • Etmaaltemperatuur lichtafhankelijk: circa 19 à 20 °C • Voornacht: 17 à 18 °C • Nanacht: 18 à 19 °C • Ochtend: 18 à 19 °C • Middag: 24 °C Temperatuuradvies voor een grotere plant en/of het zichtbaar worden van de tros Houd de etmaaltemperatuur rond de 18 à 19,5 °C, afhankelijk van de hoeveelheid licht. Durf bij zeer lage lichtintensiteit, indien nodig, gedurende korte tijd door te zakken naar een etmaaltemperatuur van ± 17 °C. Etmaaltemperaturen lager dan 17 °C zijn in deze teeltfase normaal niet nodig. Instellingen zijn dan: • Voornacht: 16 à 17 °C • Nanacht: 17 à 17,5 °C + 1 à 2 °C lichtsom verhoging (hoe zwaarder het gewas, hoe groter de gewenste lichtsomverhoging) • Ochtend: 17,5 à 18 °C • Middag: 24 °C, met lichtverhoging van 2 à 3 °C Buistemperatuur Laat bij al de beschreven instellingen de buistemperatuur een rol spelen. Een minimum buisinstelling is niet nodig. Streef in deze teeltfase naar een gerealiseerde buistemperatuur van 40 °C of hoger. Hoewel Graziano weinig gevoelig is voor Botrytis, wordt de gevoeligheid voor Botrytis voor een aanzienlijk deel in de eerste periode van de teelt bepaald. Streef er vooral naar om elke dag in de tweede helft van de middag de planten goed op kleur te hebben. Bereik de middagverhoging kort na het middaguur en trek deze niet te lang door 4 | Enza Zaden

in het donker. Voorkom dat de plant totaal leeg wordt gestookt om te vermijden dat de trossteel zwak wordt. Langer in het donker doorstoken geeft langere trosstelen die gevoeliger zijn voor knikken. Schermen Enkelvoudig beweegbaar scherm Voor een voldoende generatieve sturing heeft het de voorkeur het scherm iedere dag minimaal enkele uren te openen. Als de nagestreefde temperatuur niet kan worden gehaald, kan het zinvol zijn het scherm voor een keer gesloten te houden. Om de plant ’s middags goed op kleur te zetten, is het zinvol het scherm in de loop van de namiddag weer te sluiten om de gewenste temperatuur te realiseren. In deze teeltfase speelt een te hoge luchtvochtigheid nog geen rol. In de fase waarin een voornachtverlaging belangrijk wordt, kan het scherm vervolgens weer kort worden geopend. Op die manier wordt de planttemperatuur snel genoeg omlaag gebracht. Sluit het scherm vanwege lichtverlies niet te snel/vroeg. Vast foliescherm Graziano leent zich vrij goed voor het telen onder een foliescherm, doordat het ras graag hoge middagtemperaturen heeft. Teel onder een foliescherm met nog grotere dagnachtverschillen. Omdat de temperatuur onder een foliescherm ’s middags trager zakt, is het goed om al enkele uren voor zon onder naar de nachttemperatuurinstelling te gaan. Zakt de temperatuur nog te traag, lucht dan boven het scherm. Als er hoge luchtvochtigheden ontstaan, aarzel dan niet om boven het foliescherm te luchten. Later in de teelt kan het snijden van gaten in het folie zorgen voor extra vochtafvoer. Dubbel scherm (combinatie vast folie- en beweegbaar scherm) Graziano leent zich ook vrij goed voor het telen onder een dubbel scherm. Voordeel is dat de gewenste temperaturen gemakkelijker worden gerealiseerd. De plant komt daardoor nog beter in balans. Open iedere dag het beweegbaar scherm als er ook een vast foliescherm is aangebracht en sluit het pas als de temperatuur in de namiddag al tot de gewenste nachttemperatuur is gedaald. Lees verdere informatie onder het kopje vast foliescherm. Watergift en voeding In deze periode van de teelt vraagt ook de watergift uw aandacht. Geef niet te weinig water, maar bedenk dat het water wat niet gegeven wordt, er ook niet uit gestookt hoeft te worden. Een weegschaal is een goed hulpmiddel om de juiste watergift te bepalen. Zet de matten vol met een EC van 4,0 en geef vanaf planten 3,5 à 4,0 mee. Ga vanaf de doorworteling terug naar een EC-gift van 3,5. Enza Zaden | 5

Enza Zaden Brochures

Огурец
Пряно-вкусовые культуры 2019 | 2020
Лук
Перец 2019
Тыква 2019
Салаты Eazyleaf
Дыня 2018
Қауын 2018
Редис | Дайкон 2017 | 2018
Тыква 2017 | 2018
Корнишон 2017 | 2018