Views
3 years ago

Teeltinformatie Graziano 2016

 • Text
 • Graziano
 • Voldoende
 • Temperatuur
 • Gewas
 • Vanaf
 • Enza
 • Zaden
 • Hoge
 • Eerste
 • Tros

stoppen en starten met

stoppen en starten met water geven. Maak bij vochtige substraten na 1 juli extra draingaten voor voldoende verversing in de mat. Valse drain Het kan voorkomen dat het water min of meer door de mat wordt geperst, of te snel door en uit de mat loopt. Bij een grotere afgifte per minuut per druppelaar is dit eerder het geval en zal snel valse drain ontstaan. Dit geldt nog meer bij grotere beurten, kleinere substraatvolumes, drogere substraten en druppelaars dicht bij het draingat. De plant moet ook in deze gevallen voldoende water op kunnen nemen. In dergelijke situaties maakt men snel de vergissing te denken dat de plant genoeg water krijgt, omdat dat er voldoende drain is. Maar in dergelijke gevallen is meestal juist meer drain nodig om de plant voldoende water op te kunnen laten nemen. Als wordt geprobeerd het drainpercentage midden op de dag te verlagen door minder frequent te druppelen, neemt de plant bij extreme momenten te weinig water op. Dit gaat dan ten koste van groei, vruchtgewicht en productie. Vanaf half juli is het belangrijk om weer wat generatiever te sturen. Vaak is het vanaf dan zinvol om tussen stoppen en starten 10 tot 12 procent in te teren. Dit is te realiseren door wat eerder te stoppen. De exacte druppelstrategie dient altijd per bedrijfssituatie te worden bekeken. Trosbehandeling Pas bij Graziano vanaf de eerste tros trosbehandeling toe. Meestal gebeurt dit door middel van beugelen. De trossteel is ook zeer geschikt om te schrapen/beschadigen. Dit dient wel vakkundig te gebeuren. Bij plantingen voor 24 december is het aan te raden om circa 10 trossen te behandelen. Het advies is om bij eind december- en januari-plantingen zeker 8 trossen te behandelen. Het resultaat is dat de vruchten sneller en beter uitgroeien. De plantbelasting komt daardoor al snel op een voldoende hoog niveau, zodat de vruchten ervoor zorgen dat de plant eerder in balans komt. Hoe harder gestookt wordt, hoe langer gebeugeld moet worden, zeker bij nauwe kopafstand. Bij twijfel altijd nog een tros extra beugelen. Een aantal telers bereikt positieve effecten door de laatste drie trossen te beugelen. Graziano is uitermate geschikt om lang door te telen. Bij langer doortelen kan het zinvol zijn vanaf 1 september al de trossen te beugelen. Trossnoei Vroege zaaiers (geënt voor 10/11) Start met 6 vruchten per tros. Het advies is om vanaf begin april over te gaan op 7 vruchten en vanaf juni weer op 6 vruchten te snoeien. 10 | Enza Zaden

Late zaaiers (geënt na 10/11) Plantafstand 50 cm + extra stengel week 8 in één keer: eerste trossen op 6 snoeien en dan gedurende april-juni op 7 en erna weer op 6 snoeien. Plantafstand en extra stengels Graziano vraagt niet om een hoge stengeldichtheid. Hoge stengeldichtheden zijn bij Graziano nadelig voor de productie. Daarnaast vermindert het de goede kwaliteit, want er ontstaat lager vruchtgewicht, mindere vruchtvorm en minder sterke groene delen. Afhankelijk van het kastype en de hoeveelheid beschikbare CO2 raden we aan in de zomer naar 33 tot 37,5 cm stengelafstand te gaan. Een plantafstand van 33 cm is te dicht voor Graziano. Bij dergelijke dichte stengelafstanden is het nodig om tussenin een extra blad te verwijderen. Graziano geeft gemakkelijk een goede extra scheut. Deze zal vrij lang meegroeien met de kop van de plant zonder uit te buigen. Houd hier met het aanbinden en indraaien rekening mee. Plantafstand 50 cm Start in lichte kassen bij voorkeur op 50 cm en ga tussen week 7 en 11 naar circa 33-37,5 cm. Plantafstand 70 à 75 cm Verdubbel bij tros 2 of 3 het aantal stengels (geplant voor 15 januari). Bij plantingen na 15 januari kunt u voor de eerste trosdief gaan. Haal dan vanaf het begin regelmatig een extra blaadje uit de kop. Open houden is bij dit stengelsysteem heel belangrijk, omdat de eindafstand al vroeg is bereikt. Oogstfrequentie Door zijn extreem geringe gevoeligheid voor scheuren is het mogelijk Graziano slechts één keer per week te oogsten. Twee keer oogsten per tien dagen heeft desondanks toch de voorkeur. Samenvatting • Graziano vraagt om een generatieve sturing. • Realiseer een dag/nachtverschil van ten minste 4 °C. • Open houden van het gewas is een must. • Langdurig snoeien op minimaal 6 vruchten geeft de hoogste productie. • Dichte stengelafstanden zijn overbodig. • Geef voldoende water en voeding. Enza Zaden | 11

Enza Zaden Brochures

Огурец
Пряно-вкусовые культуры 2019 | 2020
Лук
Перец 2019
Тыква 2019
Салаты Eazyleaf
Дыня 2018
Қауын 2018
Редис | Дайкон 2017 | 2018
Тыква 2017 | 2018
Корнишон 2017 | 2018