Views
6 years ago

Pomidor 2016-2017

 • Text
 • Maxeza
 • Enza
 • Zaden
 • Wczesny
 • Odmiana
 • Pomidora
 • Pomidor
 • Plon
 • Barteza
 • Odmian

Pomidor

Pomidor Opis Począwszy od sezonu 2013-2014 do dnia dzisiejszego, Maxeza była i jest testowana w Ameryce Północnej i w Europie, na plantacjach komercyjnych zarówno w uprawie tradycyjnej jak i doświetlanej. Odmiana ta wyróżnia się wysokim plonem całkowitym, dużą wielkością owoców jak i doskonałą jakością. Maxeza idealnie spełnia oczekiwania rynku, który wymaga dużego pomidora gronowego. Roślina charakteryzuje się silnym wigorem oraz dobrym i regularnym zawiązywaniem owoców nawet w wysokich temperaturach. Jest to szczególnie istotne dla uprawy w gorącym, kontynentalnym klimacie. Maxeza wytwarza ładne, płaskie, rozłożyste grona, z wyrównanymi, okrągłymi owocami. Owoce z długą i bezkolankową szypułką, równomiernie dojrzewają, są twarde i długo utrzymują wysoką trwałość pozbiorczą (istotne przy transporcie na duże odległości). Jeśli grona regulowane były do pięciu owoców, owoce Maxeza osiągają wagę około 150 – 170 gramów. Plon, trwałość pozbiorcza i smak Bardzo interesującą cechą Maxeza jest wysoki i wczesny plon, oraz dobry plon całkowity w porównaniu do większości odmian dostępnych na rynku. W tabeli poniżej zaprezentowano dane dotyczące plonowania Maxeza w porównaniu do dwóch innych standardowych odmian z segmentu pomidora gronowego (dane z roku 2015). Maxeza F1 Plon do 11 maja (kg/m²) Plon do 29 czerwca (kg/m²) Plon całkowity (kg/m²) Ś.M.O (w gramach) Maxeza 8.33 26.45 70.95 168 Standard 1 7.09 22.66 67.26 158 Standard 2 8.24 25.07 66.25 153 Kolejną interesującą cechą Maxezy jest trwałość pozbiorcza owoców. W tabeli poniżej znajdują się rezultaty testu twardości wykonane na dwóch komercyjnych plantacjach. Twardość owoców została zbadana po 10 dniowym przechowaniu owoców w temperaturze 20°C. Twardość Gospodarstwo 1 Maj Lipiec Sierpień Standard 1 79 77 78 Maxeza 85 84 85 Gospodarstwo 2 Maj Lipiec Sierpień Standard 1 78 77 79 Maxeza 83 82 83 Im wyższa wartość tym twardszy owoc (zmierzono urządzeniem Durafel). 6 | Enza Zaden Maxeza cechuje się dobrym smakiem. W tabeli poniżej znajdują się wyniki badania poziomu BRIX odmiany Maxeza w porównaniu ze Standardem 1, w kolejnych miesiącach. Brix Kwiecień Maj Czerwiec Sierpień Standard 1 4.9 3.8 3.9 4.3 Maxeza 5.2 3.9 4.3 4.3 Enza Zaden | 7

Enza Zaden Brochures