Views
6 years ago

Pomidor 2016-2017

 • Text
 • Maxeza
 • Enza
 • Zaden
 • Wczesny
 • Odmiana
 • Pomidora
 • Pomidor
 • Plon
 • Barteza
 • Odmian

Pomidor

Pomidor Terminologia odporności HR IR T Wysoka odporność Średnia odporność Tolerancja ToMV wirus mozaiki pomidora TSWV Tospowirus brązowej plamistości pomidora Ff:A-E odporność na Cladosporium fulvum rasy A do E Fol: 0,1 odporność na Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici, rasy 0,1 For odporność na Fuzariozę szyjki korzeniowej (Fusarium oxysporum f. sp. Radici) On odporność na mączniaka prawdziwego (Oidium neolycopersici) Va odporność na wrticilozę (Verticilium albo-atrum) Vd odporności na werticilozę (Verticilium dahliae) Ma, Mi, Mj odporność na nicienie Pl Korkowatość korzeni pomidora Si Srebrzystość Odmiana Wczesność Owoc Odporności ciężar w gramach kształt HR IR T Annatefka wczesny 30-40 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For On/Ma/Mi/Mj Si Annaïsa bardzo wczesny 35-45 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For TSWV/On/Ma/Mi/Mj Si Adoration wczesny 40-60 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For On Si Temptation wczesny 60-70 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For Si Tomagino bardzo wczesny 20-22 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For On Vespolino wczesny 25-30 ToMV:0-2/Fol:0,1 Ma/Mi/Mj Si Ardiles bardzo wczesny 40-45 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For On/Ma/Mi/Mj Si Ginger bardzo wczesny 28-32 ToMV:0-2/Fol:0 Savantas wczesny 100-110 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For Ma/Mi/Mj Si Pozzano średnio wczesny 150-160 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 Fortamino ToMV:0-2/Ff:A-E/Pl/Va:0/Vd:0/Fol:0-2/For TSWV/Ma/Mi/Mj HR – odporność wysoka | IR – odporność średnia | T – tolerancja. Objaśnienie znaczenia odporności umieszczone są na stronie 19. Aktualne informacje dotyczące odporności roślin są dostępne na stronie internetowej www.enzazaden.com 18 | Enza Zaden Opisy odmian, zalecenia uprawowe i fotografie umieszczone w tej ulotce ściśle korespondują z wynikami doświadczeń i testów. Informacje te powinny być traktowane jedynie jako informacje pomocnicze i wykorzystywane przez profesjonalnych producentów zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem, a także z uwzględnieniem lokalnych, specyficznych warunków klimatycznych i glebowych. Enza Zaden Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmienność wyników uprawy opartej wyłącznie na informacjach zawartych w tej ulotce. Klient powinien sam zdecydować czy odmiany są dla niego odpowiednie i czy mogą być uprawiane w jego lokalnych, specyficznych warunkach. Enza Zaden | 19

Enza Zaden Brochures