Views
3 years ago

Pepper News september 2017

Mavera: goede kwaliteit

Mavera: goede kwaliteit en weinig problemen E20B.0194 kreeg begin 2017 de naam Mavera. Met ruim 21 ha aan gestuurde teelten kende het ras een vliegende start. Mede dankzij de resistentie tegen het bronsvlekkenvirus (TSWV:0). Daarnaast stonden er tientallen proeven van Mavera tussen diverse andere rassen. Hoe is het jaar verlopen en wat hebben we geleerd? Start van de teelt Vanaf het planten was Mavera een vrij royale en frisse plant. De plant gaf gelijke stengels en al vrij snel zat er strekking op de plant, zonder dat deze uit verhouding raakte. De hoeveelheid licht in januari was niet bijzonder, maar de distributie was wel gunstig. Mavera zette het eerste zetsel wat gespreid. In de donkere maand februari hield de plant daardoor net wat meer groei, wat diverse telers gunstig vonden. Leerpunten Bij telers die de mat droog hielden gaf Mavera soms neusrot. Matanalyses onthulden dat de EC hoger opliep dan bij andere rassen. Blijkbaar neemt Mavera al vroeg in het seizoen meer water op. Ook hebben wij in deze periode geleerd dat Mavera na de zetting niet te lang koud moet worden gehouden. Waar dit voor het hoofdras wel nodig was, kreeg Mavera soms krimpscheuren. Voorjaar en zomer Gedurende het voorjaar en de zomer was de kwaliteit van Mavera goed. Het ras gaf bijna geen oren en andere in- of uitwendige problemen hebben zich niet noemenswaardig voorgedaan. Momenteel staat Mavera er fris, maar generatief bij. Het ras groeit na de langste dag wat slanker dan bijvoorbeeld Maranello. Onder relatief lagere lichtomstandigheden van juli en augustus zet het ras daardoor net iets makkelijker door. Vorig jaar viel dat minder op, omdat alle rassen toen in augustus relatief slank stonden en de hoeveelheid licht gunstiger was. Prima keuze Op dit moment ligt Mavera qua productie in proeven vaak gelijk of iets voor op de meeste andere rassen. Het vruchtgewicht startte vaak rond 210 gram en was in de zomer ca. 185 gram op veel bedrijven. De plantlengte is op de meeste locaties 10 a 20 cm langer dan Maranello. De combinatie van dit alles maakt Mavera tot een prima keuze. Zeker als TSWV jaarlijks veel planten claimt. Deze nieuwsbrief is met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld. De informatie in deze nieuwsbrief is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten. De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief. De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl. © Enza Zaden, Enkhuizen, september 2017.

Enza Zaden Brochures

Огурец
Пряно-вкусовые культуры 2019 | 2020
Лук
Перец 2019
Тыква 2019
Салаты Eazyleaf
Дыня 2018
Қауын 2018
Редис | Дайкон 2017 | 2018
Тыква 2017 | 2018
Корнишон 2017 | 2018