Views
1 year ago

Paprika 2022 | 2023

 • Text
 • Gram
 • Enza
 • Zaden
 • Resistenties
 • Zeer
 • Rassen
 • Kleur
 • Hoge
 • Paprika
 • Vruchten

Conicals

Conicals Resistentieterminologie Ras Kleur Resistenties Gewaskenmerken Vruchtkenmerken Gemiddeld vruchtgewicht HR Alderney Tm:0-2 Gebalanceerd Dikwandig konisch vruchtmodel 110-120 gram 8,5 Jethou Tm:0-3 • Normale plantlengte • Krachtig gewas • Volle bladbedekking Lihou (E20C.0391) Tm:0-2 Krachtig en generatief Guernsey Tm:0-2 Open en slank groeiend gewas Teceira (E20C.0495) Tm:0-3 Open en generatief • Frisse gele kleur • Stabiel vruchtgewicht • Frisse gele kleur • Mooi recht • Konisch • Iets geroffeld. • Mooie glans en presentatie • Mooi helder oranje • Smaakvol 110-130 gram 8 95-110 gram 8 90-110 gram 9 95-110 gram 9 Brix Resistenties in de rassen van onze gewassen worden gecodeerd (zie onze coderingslijst voor uitleg), tenzij anders aangegeven. Rassen die hetzelfde resistentieniveau claimen tegen een specifieke plaag of ziektekiem, kunnen een andere resistentierespons laten zien vanwege de verschillende genetische opmaak van rassen. Hierbij dient te worden aangemerkt dat als een resistentie in een plantenras wordt geclaimd, deze beperkt blijft tot de gespecificeerde biotypen, pathotypen, rassen of stammen van de plaag of ziektekiem. Als er geen biotypen, pathotypen, rassen of stammen zijn gespecificeerd in de resistentieclaim voor het ras, dan is dat omdat er geen algemeen aanvaarde indeling van biotypen, pathotypen, rassen of stammen van de betreffende plaag bestaat. In dat geval wordt resistentie alleen geclaimd tegen bepaalde en niet nader gespecificeerde isolaten van die ziektekiem. Er kunnen zich nieuwe biotypen, pathotypen, rassen of stammen ontwikkelen. In dat geval worden ze niet gedekt door de oorspronkelijke resistentieclaim. Immuniteit: niet gevoelig voor aanval of infectie door een gespecificeerde plaag of ziektekiem. Resistentie: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een gespecificeerde plaag of ziektekiem en/of de schade die deze veroorzaakt te beperken vergeleken met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingscondities en plaag- of ziektedruk. Onder zeer hoge plaag- of ziektedruk kunnen resistente rassen enkele ziektesymptomen of enige vorm van schade vertonen. Er zijn twee resistentieniveaus: • Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de gespecificeerde plaag of ziektekiem onder normale plaag- of ziektedruk in hoge mate beperken vergeleken met vatbare rassen. Onder zeer hoge plaag- of ziektedruk kunnen deze plantenrassen echter enkele ziektesymptomen of enige vorm van schade vertonen. • Intermediaire resistentie (IR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de gespecificeerde plaag of ziektekiem beperken, maar meer symptomen of schade vertonen ten opzichte van rassen met hoge resistentie. Plantenrassen met intermediaire resistentie vertonen minder ernstige symptomen of schade dan vatbare plantenrassen wanneer ze onder vergelijkbare omgevingscondities en/of plaag- of ziektedruk worden geteeld. Vatbaarheid: het onvermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een gespecificeerde plaag of ziektekiem te beperken. Tolerantie: het vermogen van een plantenras om abiotische stressfactoren te verdragen zonder ernstige gevolgen voor groei, uiterlijk en oogst. Groentebedrijven blijven tolerantie gebruiken voor abiotische stressfactoren. Volledige uitleg beschikbaar op www.enzazaden.com Hete peper Ras Kleur Resistenties Gewaskenmerken Vruchtkenmerken Gemiddeld vruchtgewicht HR Pacaya Tm:0-2 • Compact • Sterke plant • Zowel groen als rood te oogsten • Constante heetheid • Mooie rechte vorm Scoville (heetheid) 14-20 gram 15.000-25.000 Verklaring afkortingen resistenties Virussen Code Engelse Naam Wetenschappelijke naam Races/Strains Resistentieniveau Tm - Pepper mild mottle virus, Tobacco mild green mosaic virus, Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus 0, 1, 1.2, 1.2.3 HR TSWV Tomato Spotted Wilt Virus Tomato spotted wilt virus 0 IR PVY Potato Y Potato Y virus 0, 1, 1.2 HR Pulosari (E22M.0390)) Tm:0-2 • Krachtig • productief • Frisse gele kleur • Uniform • Stabiel heet 18-20 gram 20.0000-30.000 TEV Tobacco etch Tobacco etch virus IR Sujaki Cotacachi Tm:0-2 Tm:0-2 • Open, generatief • Normale plantlengte • Krachtig, open gewas • Normale plantlengte • Tweelobbig • Zowel groen als rood te oogsten • Stabiel vruchtgewicht • Uniforme vrucht • Zowel groen als rood te oogsten • Goede smaak en stabiel heet 18-25 gram 15.000-25.000 25-35 gram 5000-15.000 Disclaimer Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten. De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van deze brochure. De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl. 26 | Enza Zaden Enza Zaden | 27

Enza Zaden Brochures