Enza Zaden Brochures

Views
9 months ago

Komkommerbrochure 2021| Winter- en voorjaarsrassen

 • Text
 • Groei
 • Traditionele
 • Topspin
 • Resistentie
 • Teelt
 • Rassen
 • Gewas
 • Zaden
 • Enza
 • Hoge

Resistenties Verklaring afkortingen resistenties Resistenties in de rassen van onze gewassen worden gecodeerd (zie onze coderingslijst voor uitleg), tenzij anders aangegeven. Rassen die hetzelfde resistentieniveau claimen tegen een specifieke plaag of ziektekiem, kunnen een andere resistentierespons laten zien vanwege de verschillende genetische opmaak van rassen. Hierbij dient te worden aangemerkt dat als een resistentie in een plantenras wordt geclaimd, deze beperkt blijft tot de gespecificeerde biotypen, pathotypen, rassen of stammen van de plaag of ziektekiem. Als er geen biotypen, pathotypen, rassen of stammen zijn gespecificeerd in de resistentieclaim voor het ras, dan is dat omdat er geen algemeen aanvaarde indeling van biotypen, pathotypen, rassen of stammen van de betreffende plaag bestaat. In dat geval wordt resistentie alleen geclaimd tegen bepaalde en niet nader gespecificeerde isolaten van die ziektekiem. Er kunnen zich nieuwe biotypen, pathotypen, rassen of stammen ontwikkelen. In dat geval worden ze niet gedekt door de oorspronkelijke resistentieclaim. Immuniteit: niet gevoelig voor aanval of infectie door een gespecificeerde plaag of ziektekiem. Resistentie: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een gespecificeerde plaag of ziektekiem en/of de schade die deze veroorzaakt te beperken vergeleken met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingscondities en plaag- of ziektedruk. Onder zeer hoge plaag- of ziektedruk kunnen resistente rassen enkele ziektesymptomen of enige vorm van schade vertonen. Schimmel Virus Code Cca Engelse Naam Target leaf spot Wetenschappelijke naam Bladvuur Ccu Scab Vruchtvuur Px CMV CVYV CGMMV Powdery mildew Cucumber mosaic Cucumber vein yellowing Cucumber green mottle Echte Meeldauw Resistentieniveau Komkommermozaïekvirus Komkommernerf vergelingsvirus Komkommer bontvirus Races/Strains Corynespora cassiicola Cladosporium cucumerinum Podosphaera xanthii Cucumber mosaic virus Cucumber vein yellowing virus Cucumber green mottle mosaic virus HR HR IR, HR IR IR IR, HR Er zijn twee resistentieniveaus: • Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de gespecificeerde plaag of ziektekiem onder normale plaag- of ziektedruk in hoge mate beperken vergeleken met vatbare rassen. Onder zeer hoge plaag- of ziektedruk kunnen deze plantenrassen echter enkele ziektesymptomen of enige vorm van schade vertonen. • Intermediaire resistentie (IR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de gespecificeerde plaag of ziektekiem beperken, maar meer symptomen of schade vertonen ten opzichte van rassen met hoge resistentie. Plantenrassen met intermediaire resistentie vertonen minder ernstige symptomen of schade dan vatbare plantenrassen wanneer ze onder vergelijkbare omgevingscondities en/of plaag- of ziektedruk worden geteeld. Vatbaarheid: het onvermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een gespecificeerde plaag of ziektekiem te beperken. Tolerantie: het vermogen van een plantenras om abiotische stressfactoren te verdragen zonder ernstige gevolgen voor groei, uiterlijk en oogst. Groentebedrijven blijven tolerantie gebruiken voor abiotische stressfactoren. Volledige uitleg beschikbaar op www.enzazaden.com/nl Uw contactpersonen in Nederland en België Edwin Bornkamp tel +31 (0)6 21 28 20 53 Eric van Vliet tel +31 (0)6 55 33 55 96 Frans Gubbels tel +31 (0)6 29 70 19 64 Disclaimer Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten. De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van deze brochure. De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.com/nl. © Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | september 2021 10 | Enza Zaden Enza Zaden | 11