Views
3 years ago

Kalafior nowości 2016

Kalafior E40W.621 F1 Odmiana do zbioru na świeży rynek, do nasadzeń pod płaskimi osłonami i w gruncie otwartym od początku kwietnia do końca czerwca. Duże liście dobrze okrywają róże, szerokie blaszki liści od samej podstawy chronią róże przed zabrudzeniem od spodu. Róże białe, wypukłe, twarde, zwięzłe, dzięki dużej masie bardzo łatwe do pakowania w skrzynki. W próbach polowych w latach 2014-15 odmiana E40W.621 wykazała dobrą tolerancję na stresowe warunki uprawy i choroby grzybowe. Okres wegetacji przy nasadzeniach wiosennych 70-72 dni, przy zbiorach jesiennych 85 dni. E40W.624 F1 Odmiana przeznaczona do sprzedaży na świeżym rynku. Róże białe, ciężkie, zwarte. Liście zewnętrzne średniej długości, wewnętrzne mocno skręcone, bardzo dobrze osłaniające róże. Spód płaski, szeroki, całkowicie okryty. Odmiana do nasadzeń od połowy kwietnia do początku lipca. Okres wegetacji wiosną 72-75 dni, jesienią 85-90 dni. E40W.621 F1 Enza Zaden Poland Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 29, 02-796 Warszawa tel.: +48 (22) 64 95 207, fax: +48 (22) 64 95 267 e-mail: biuro@enzazaden.pl www.enzazaden.com E40W.624 F1 Prezes Zarządu Waldemar Nowak 601 49 64 48 Kierownik biura Maciej Reizer 22 64 95 207 Przedstawiciel terenowy Bernard Zioło 605 34 77 67 Przedstawiciel terenowy Piotr Pietrzak 603 27 75 56 Opisy odmian, zalecenia uprawowe i fotografie umieszczone w tej ulotce ściśle korespondują z wynikami doświadczeń i testów. Informacje te powinny być traktowane jedynie jako informacje pomocnicze i wykorzystywane przez profesjonalnych producentów zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem a także z uwzględnieniem lokalnych, specyficznych warunków klimatycznych i glebowych. Enza Zaden Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmienność wyników uprawy opartej wyłącznie na informacjach zawartych w tej ulotce. Klient powinien sam zdecydować czy odmiany są dla niego odpowiednie i czy mogą być uprawiane w jego lokalnych specyficznych warunkach. © Enza Zaden | Enkhuizen | The Netherlands | February 2016.

Enza Zaden Brochures

Огурец
Пряно-вкусовые культуры 2019 | 2020
Лук
Перец 2019
Тыква 2019
Салаты Eazyleaf
Дыня 2018
Қауын 2018
Редис | Дайкон 2017 | 2018
Тыква 2017 | 2018
Корнишон 2017 | 2018