Views
2 years ago

Catalogus Vitalis 2020

 • Text
 • Geeft
 • Sterk
 • Geschikt
 • Mosaic
 • Mooie
 • Zeer
 • Vruchten
 • Goede
 • Koper
 • Vitalis

Akito Katrina Toploader

Akito Katrina Toploader Dee Gree Galaxy Amaluna Dee Lite Dee Zire Tyria Komkommer Veldkomkommer - Akito F1 Akito is een veldkomkommer met een veel sterker wortelgestel dan een kaskomkommer. Akito groeit daardoor beter in een koude kas of tunnel, of zelfs in de volle grond op een beschutte plaats. De vrucht is grijsgroen en heeft meer smaak dan een gewone komkommer. Buiten kan de Akito op verschillende manieren geleid worden: langs draad, gaas of bonenstokken. Minikomkommer - Katrina F1 Dit mini-komkommerras heeft een vruchtlengte van 16-19 cm. Katrina is robuust, groeikrachtig en geeft een open gewas. De zetting is zeer regelmatig en per oksel geeft het ras meerdere vruchten. Katrina is ook geschikt voor een lange teelt. Het is het hoofdras in de biologische teelt. Komkommer - Toploader F1 Toploader heeft een krachtige plant die regelmatig en rustig doorgroeit en daarom op snelheid geteeld moet worden. De zetting verloopt zeer makkelijk. Eén van de pluspunten van Toploader is dat er nauwelijks abortie plaatsvindt onder moeilijke omstandigheden. Bij lage stengeldichtheid dunnen op 2 in en 1 uit, bij hogere dichtheid 1 in en 1 uit. De mooie, rechte goed gevulde donkergroene vruchten hebben een lengte tussen de 27 en 32 cm. Toploader is geschikt voor de hoge draadteelt in een gestookte kas. Komkommer - Dee Gree F1 Dee Gree is een komkommerras voor de eerste plantingen in de gestookte hoge draadteelt. De mooie donkergroene vruchten hebben een uitstekende houdbaarheid. Het ras geeft mooie, goed gevulde vruchten tot het eind van de teelt. Dee Gree heeft naast intermediaire resistentie tegen echte meeldauw resistentie ook intermediaire resistentie tegen komkommerbontvirus (IR: CGMMV). Komkommer - Galaxy F1 Galaxy is een hoog productief ras voor de tweede en derde planting in een traditioneel teeltsysteem. Open plant, met middelgrote bladeren en beheerste ranken. Het ras geeft weinig abortie en heeft een flexibele overgang van de stam naar de ranken. De plant blijft groeien en zetten onder extreme en wisselende omstandigheden wat betreft temperatuur en licht. De vruchten zijn mooi cilindrisch, donkergroen geribd en hebben een lengte van 28-32 cm. Komkommer - Amaluna F1 Amaluna is bestemd voor de zomer- en herfstteelt. De plant is open en groeikrachtig en komt zeer snel in productie. Amaluna is sterk op brandkoppen en heeft intermediaire resistentie tegen echte meeldauw. De vruchten, van 29 tot 32 cm, hebben een goede houdbaarheid en kwaliteit. Komkommer - Dee Lite F1 Dee Lite heeft een zeer goede intermediaire resistentie tegen komkommerbontvirus (IR: CGMMV) en een goede intermediaire resistentie tegen meeldauw. Het ras geeft mooie donkergroene vruchten met een lengte tussen de 29 en 34 cm. Het ras groeit en bloeit snel. Dee Lite is met name geschikt voor de zomerteelt; planten vanaf april. Komkommer - Dee Zire F1 Dee Zire heeft ook de intermediaire resistentie tegen komkommerbontvirus (IR: CGMMV). Het ras is weinig lichtgevoelig en daarom geschikt voor de najaarsteelt; planten in juni, juli en augustus. Dee Zire past zowel in de hoge draad als in de traditionele teelt. De plant groeit compact. De ranken komen altijd, groeien makkelijk en zijn compact. De vruchten groeien snel uit en hebben en lengte van 31 tot 34 cm. De kwaliteit van de vruchten is uitstekend. Komkommer - Tyria F1 De planten van Tyria hebben een sterke groeikracht en produceren donkergroene, goed gevulde vruchten. De productieovergang van stam- naar rankvruchten is gelijkmatig en het percentage vruchten in de A-klasse is opmerkelijk hoog. Tyria is met name geschikt voor de licht gestookte kas en de koude teelt. Komkommer Resistenties Type HR IR Stookteelt Koude teelt Vruchtlengte (cm) Akito F1 Ccu CMV/Px • • 16-18 Katrina F1 Ccu CMV/CVYV/Px • • 16-19 Toploader F1 Cca/Ccu Px • 27-32 Dee Gree F1 Ccu CGMMV/CMV/CVYV/Px • 28-32 Galaxy F1 Cca/Ccu Px • 28-32 Amaluna F1 Ccu CVYV/Px • • 29-32 Dee Lite F1 Ccu CGMMV/CMV/CVYV/Px • • 29-34 Dee Zire F1 Ccu CGMMV/CMV/Px • 31-34 Tyria F1 Cca/Ccu Px • • 33-36 HR: Hoog resistent | IR: Intermediair resistent. Voor uitleg over de resistentiecodes, zie pagina 39. 24 25

Enza Zaden Brochures