Views
7 months ago

Catalogus Azerbaijan 2019

 • Text
 • Tipli
 • Products
 • Yeni
 • Resistance
 • Istixanalarda
 • Polietilen
 • Orta
 • Buyer
 • Zaden
 • Enza

Pomidor Polietilen

Pomidor Polietilen örtüklü istixanalarda becərilən irimeyəli indeterminant pomidorlar Buran F1 Yaxşı meyvə tutumu və güclü kök sistemi olan yarımaçıq tipli güclü bitkidir. Meyvələri yüksək keyfiyyətli, azacıq qabırğalı yastı-girdə formadadır, orta çəkisi 180-220 qr. Meyvələri əla sıx və daxili struktura malikdir. Ağır becərmə şəraitinə yaxşı uyğunlaşır. Mineral gübrələrin verilməsinə tez reaksiya verir. İstənilən növ istixanalarda qısa döriyyədə becərilməsi tövsiyyə edilir. Geniş xəstəlik spektrinə davamlıdır. Belfast F1 Yeni, çox tezyetişən irimeyvəli hibrid – yüksək faraş məhsulun təminatçısıdır. Rusiyanın cənubunda istehsalat təcrübələrində əla nəticələr göstərmişdir. Müntəzəm meyvə formalaşdıran güclü bitkidir. Birinci salxımları tez dolur və yetişir. Meyvələrinin çəkisi 220-300 qr, rəngi dolğun qırmızı, forması yumru olub əla möhkəmliyə və daşınma xüsusiyyətlərinə malikdir, forması yumru olub əla möhkəmliyə və daşınma xüsusiyyətlərinə malikdir. Stress şəraitə davamlıdır. İstənilən növ istixanalarda qısa dövriyyədə becərilməsi tövsiyyə edilir. Buran F1 Bellfort F1 Yeni, çox tezyetişən irimeyvəli hibriddir. Nadir kütləvi tez məhsul vermə xüsusiyyətinə malikdir. Salxımların çox yığcam yerləşməsi bu hibridi yüksək olmayan istixanalarda becərmək üçün səmərəli edir və salxımların tez dolması ən tez məhsul yetişməsini təmin edir. Meyvələri 260-280 qr, əla keyfiyyətli, bərk, yumru formalı və tünd qırmızı rənglidir və əla əmtəəlik görünüşü ilə fərqlənir. Stress şəraitlərdə müntəzəm olaraq tezyetişən və yüksək əmtəəlilik məhsulu verir. İstənilən növ istixanada yetişdirilir, çatlamağa davamlıdır və yüksək daşınma keyfiyyəti vardır. Davamlılığı: pomidor mozaikası virusu, pomidorun bronz virusu, kladosporioz 1-5 ras, vertilyoz soluxma, fuzarioz soluxması 0,1,2 ras, nematod. Farhad F1 Tezyetişən tələbkar olmayan hibriddir. Qısa buğumlu və güclü kök sistemi olan güclü bitkidir. Temperatur streslərinə əla davamlıdır. Meyvələri eyni ölçülü, iri, parlaq qırmızı rəngli və çəkisi 200-230 qramdır. Meyvələrinin yüksək keyfiyyəti mövsümün sonuna qədər saxlanılır. Nematoda və unlu şehə davamlılığı sayəsində köhnə yoluxmuş torpaqda becərilə bilər. Torpaqda qısa və uzadılmış dövriyyədə becərilməsi tövsiyyə edilir. Hibrid Davamlılığı Yetişkənliyi Bitkinin habitusu HR IR Polietilen örtüklü istixanalarda becərilən irimeyəli indeterminant pomidorlar Rally F1 Agilis F1 Belle F1 Berberana F1 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/ Vd:0/Fol:0,1 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/ Vd:0/Fol:0,1 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/ Fol:0,1 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/ Vd:0/Fol:0,1 Meyvə çəkisi (qr.) TSWV/Ma/Mi/Mj çox tezyetişən güclü 250-300 qr TSWV/Ma/Mi/Mj çox tezyetişən güclü 240-300 qr İstehsal növü Qeyd Çox tezyetişən yüksək keyfiyyətli məhsul verir. Eyni ölçülü əla keyfiyyətli meyvələri olur. tezyetişən güclü 180-220 qr Etibarlı, stresə davamlı hibriddir. TSWV/Ma/Mi/Mj tezyetişən güclü 250-280 qr Eyni ölüçülü əla keyfiyyətli meyvələri olur. Buran F1 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/ Vd:0/Fol:0,1 TSWV/Ma/Mi/Mj tezyetişən qüvvəli 180-220 qr Meyvələrinin əla əmtəəlilik keyfiyyəti var. Belfast F1 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/ Vd:0/Fol:0-2 TSWV/Ma/Mi/Mj çox tezyetişən güclü 220-300 qr Yüksək məhsuldar və tezyetişən məhsulu var. Bellfort F1 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/ Vd:0/Fol:0-2 TSWV/Ma/Mi/Mj tezyetişən güclü 220-300 qr Stabil tezyetişən məhsul. Farhad F1 Farhad F1 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/ Fol:0,1/For On/Ma/Mi/Mj tezyetişən qüvvəli 220-250 qr Temperatur streslərinə davamlıdır. HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | T: Tolerance – Dözümlülük | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın. Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com. saytında verilib | isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə. 8 | Enza Zaden Enza Zaden | 9

Enza Zaden Brochures