Views
7 months ago

Catalogus Azerbaijan 2019

 • Text
 • Tipli
 • Products
 • Yeni
 • Resistance
 • Istixanalarda
 • Polietilen
 • Orta
 • Buyer
 • Zaden
 • Enza

Kahı Sort Təsviri HR

Kahı Sort Təsviri HR IR Yarpaq kahı və ya bataviya Grand rapids Pearl Gem Yarpaq kahının populyar sortudur. Yarpaqları açıq yaşıldır, kələ-kötürdür. Boş yarımbaşı tez əmələ gətirir. Yarpaqların kənar yanıqlığına davamlıdır. Kismy Yaz, payız və qışda becərilən, həcmli çətiri olan yeni tezyetişən sortdur. Yarpaq sıx və dalğalıdır. İşıq çatışmamazlığı və aşağı temperaturda böyümə sürətini saxlayır. Yarpaqların kənar yanıqlığına davamlıdır. Bl:16-26,28,31,32EU Caipira Yaşıl kahının yaz, payız və qışda becərilən, əla sortudur. Yüksək əmtəəlik məhsul verimi var. Tez çəki yığır və yayda normadan artıq uzanmır. Zəif qabarıqlı yarpaqları var. Yarpaqların kənar yanıqlığına və saplaqlanmağa çox davamlıdır. Bl:16-26,28,32EU/ Nr:0/TBSV LMV:1 Pearl Gem Estony Ağır, dalğalı yarpaqları olan iri rozetkası var. Yarpaqların kənar yanıqlığına və saplaqlanmağa davamlıdır. Əla əmtəəlik görünüşü var. Gec yazda, yayda və erkən payızda becərmək üçündür. Bl:16-24,27,28,30- 32EU/Nr:0 LMV:1 Noisette Açıq yaşıl dalğalı yarpaqları olan iri rozetkası var. Yazda kiçik baş əmələ gətirir. Yazda və payızda becərmək üçündür. Bl:16,21,23,32EU LMV:1 Rim kahısı və ya romano Bacio Etibarlı iribaş kahıdır. Yarpaqları parlaq tünd yaşıldır. Yarpaqların kənar yanıqlığına və saplaqlanmağa davamlıdır. Çox düzənli bitkidir. Əla dadı var. Yaz əkini üçündür. Bl:16,17,21,23,32EU LMV:1/Ss Sort Təsviri HR Kahı aysberq IR Corbana Xanadu Kahı Lollo bionda Plastik və tez böyüyən sortdur. Yarpaqların kənar yanıqlığına və saplaqlanmağa davamlıdır. İsti şəraitdə həcmli baş formalaşdırır. Özəyi sarı olan orta tünd yaşıl baş əmələ gətirir. Əla dadı var. Yarpaqların kənar yanıqlığına davamlıdır. Əla saxlanır. Bl:16-27,29,32,34/ Nr:0/TBSV Bl:16,21,23,32EU LMV:1 LMV:1 Xanadu Ensemble Erkən yazda ilk əkinlər üçün yararlı, tez boy atan sortdur. Yüksək keyfiyyətli böyük başı olur. Bl:16-27,29,32,34EU Stylist Erkən yaz və payızın sonunda becərilən sortdur. Bl:16-27,29,32,34EU/Nr:0 Diamond İri ölçülü yastı yumuru baş formalaşdırır. Bl:17EU Estrosa Monary İri, oxşar rozetkalarının qıvrım- qıvrım yarpaqları açıq yaşıldır. Yazda, yayda və payızda becərmək üçündür. Yazda və yayda becərilən yeni kahı sortudur. Cəlbedici əmtəəlik görünüşü var. Rozetkaları çox oxşardır. Bl:16,21,23,32EU Bl:16-27,29,32,34EU/ Nr:0 Expression Saula Papiro Əla stresə davamlı plastik sortdur. İri baş formalaşdırır. Yarpaqların kənar yanıqlığına və saplaqlanmağa davamlıdır. Yazın sonunda, yayın əvvəlində və payızın əvvəlində becərmək üçündür. Bütün sezonlarda becərilə bilən, plastik və stresə davamlı yeni sortdur. Sənaye emalı üçün əla uyğundur. Yay istehsalı üçündür, yavaş yavaş baş formalaşdırır. Yarpaqların kənar yanıqlığına və saplaqlamağa davamlıdır. İri baş formalaşdırır. Bl:16-27,29,31,32EU Bl:16,21,23,32 Bl:16,21,23,32EU Fol:1 Kahı Lollo rossa Feska Tuska Yarpaqları dalğalı, albalı- qırmızı rəngdədir. Rozetkanın içərisində yaşıl rəng saxlanır. Yazda, yayda və payızda becərmək üçün tövsiyyə edilir. Qıvrım, sıx, qırmızı yarpaqlı,tez böyüyən kahıdır. İlboyu becərmək üçündür. Uzun müddət əmtəəlik görünüşünü saxlayır. Bl:16-26,28,32EU/ Nr:0 Bl:16-26,28,32EU/ Nr:0 Tuska HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı |Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın. Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com saytında verilib. | isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı |Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın. Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com saytında verilib. | isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə 42 | Enza Zaden Enza Zaden | 43

Enza Zaden Brochures