Views
7 months ago

Catalogus Azerbaijan 2019

 • Text
 • Tipli
 • Products
 • Yeni
 • Resistance
 • Istixanalarda
 • Polietilen
 • Orta
 • Buyer
 • Zaden
 • Enza

Badımcan Qabaq Black

Badımcan Qabaq Black Pearl Güclü, balanslı inkişaf edən, meyvəsinin uzunluğu 15-17sm, forması damcıvari, meyvəsinin rəngi qara və parlaq olan bitkidir. Yazda və yayda becərilməyə uyğun tezyetişən, yüksək məhsuldar hibridddir. Black Pearl F1 isidilən və isidilməyən istixanalarda erkən yetişdirilmək üçün çox uyğundur, uzun dövriyyədə də yetişdirilmək üçün istifadə edilə bilər. Bu hibridin yüksək həddə eyni forma və ölçülərə sahib meyvələri olur. Stabil formada satış üçün yararlı məhsul verir. Benecia F1 Bitki güclü və yığcamdır, meyvəsinin uzunluğu15-17sm, forması damcıvarı, rəngi tünd bənövşəyi və parlaqdır. Yazda və yayda becərilməyə uyğun tezyetişən, yüksək məhsuldar badımcan hibrididir. Güclü kök sisteminə malikdir. Açıq sahələrdə, həmçinin isidilməyən polietilen örtüklü istixanalarda becərmək üçün uyğundur. Meyvəsi eyni ölçülü, hamar, parlaq olur, yüksək davamlıdır və daşınmağa dayanıqlıdır. Hibrid tər şəkildə satılmağa uyğundur. Ardendo174 F1 Yüksək məhsuldar çox tezyetişən ağ meyvəli qabaqdır. Meyvələrinin əla keyfiyyəti və əmtəəlik görünüşü var. Xəstəliklərə və stresə qarşı kompleks davamlılığı bütün becərmə dövründə uzun müddət keyfiyyətli meyvə formalaşdırmağa imkan verir. Kol tipli, yığcam və güclü bitkidir. Meyvələri oxşar, hamar, silindir formasındadır. Çıxıntılıq (qabırğa) yoxdur. Qabığı parlaq, cəlbedici açıq yaşıl rəngdədir. Həm polietilen örtüklü istixanalarda həm də ikinci dövriyyə üçün açıq sahədə ən tez məhsul almaq üçün uyğundur. Emal və tər istifadə üçündür. Adelia F1 Bitki güclü, qısa buğumaralı kolşəkillidir. Mevvəsinin uzunluğu 17-19 sm, çəkisi 300-400 qr, forması silindir şəkillidir. Məhsulu əla keyfiyyətdə olur, meyvələri sığallıdır. İşıqlanmanın az olduğu və qeyri-sabit hava şəraitində stabil meyvə verir. Bitkinin xəstəliklərə və virusa qarşı kompleks davamlılıq göstərməsi, yaz və payız dövriyyəsində yaxşı məhsul verimini təmin edir. Unlu şeh xəstəliyinə qarşı yüksək davamlılığı ilə seçilir. Uzaq məsafələrə çox yaxşı vəziyyətdə daşınılır. Yazda polietilen örtüklü istixanalarda, yayda və payızda isə açıq sahədə yetişdirilməsi məsləhət görülür. Ardendo F1 Marcella F1 Güclü bitkidir, meyvəsinin uzunluğu 16-18 sm, çəkisi 300-400 qram, forması silindrşəkilli, rəngi parlaq yaşıldır. Erkən meyvə verməyə başlayır. Bitkinin güclü dözümlülüyü sayəsində onu uzun dövriyyədə yetişdirmək mümkündür. Uzaq məsafələrə daşınmalarda cəlbedici rəngi və satış üçün uyğun görünüşünü qoruyur. Marsella hibridi əsas viruslara qarşı yüksək davamlılığı ilə seçilir. Yazda polietilen örtüklü istixanalarda, yayda və payızda isə açıq sahədə yetişdirilməsi məsləhət Black Pearl görülür. Marcella F1 Hibrid IR Yetişkənlik Bitkinin habitusu Meyvənin rəngi İstehsal növü Qeyd Гібрид Ранньостиглість Габітус рослини Тип виробництва Примітка Ardendo174 F1 Px/ZYMV/WMV Çox tezyetişən Qüvvəli Açıq yaşıl Yüksək məhsuldar və xəstəliklərə qarşı davamlı hibriddir. Black Pearl Tezyetişən Güclü Benecia F1 Tezyetişən Qüvvətli saytında verilib | isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana | açıq sahə. Yüksək məhsuldar və daşınmağa dayanıqlıdır yaz və yay əkinləri üçündür. Kompakt, eynicinsli meyvəli, açıq sahə üçün mükəmməl hibriddir. Adelia F1 Marcella F1 Px/CMV/ZYMV/ WMV/PRSV Px/CMV/ZYMV/ WMV/PRSV Tezyetişən Güclü Yaşıl Zəif işıqlanma şəraitində stabil meyvə verən yüksək məhsuldar hibriddir. Tezyetişən Qüvvəli Yaşıl Virusa qarşı cox davamlı hibriddir. HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın. Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com. saytında verilib | isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə. 34 | Enza Zaden Enza Zaden | 35

Enza Zaden Brochures