enzazaden
Views
1 year ago

Catalogus Azerbaijan 2019

 • Text
 • Tipli
 • Products
 • Yeni
 • Resistance
 • Istixanalarda
 • Polietilen
 • Orta
 • Buyer
 • Zaden
 • Enza

Soğan Yazlıq soğan

Soğan Yazlıq soğan Samantha F1 Uzun müddətli saxlamaq və emal üçün orta gec yetişən yeni hibriddir. Yetişmə müddəti çıxışdan sonra 125-130 gündür. Soğanaqları iri, bərk, yumru formada olur, nazik boyuncuğu və tünd tunc rəngli sıx birləşmiş qabıqları vardır. Mexanikləşdirilmiş yığım və çeşidləmə üçün uyğundur. Əla saxlanma potensialı var. Payızlıq soğan Louisa F1 Yüksək məhsuldarlıq potensialı olan tezyetişən hibriddir. Qüvvəli kök sistemi və mum təbəqəli inkişaf etmiş yarpaq aparatı ilə fərqlənir. Saplaqlanmaya və qışa yaxşı davamlıdır. Soğanaqları əla keyfiyyətli, yumru formada, diametri 70-100 mm olur. Bərk, yaxşı birləşmiş tunc rəngli qabıqları var. Sıx səpində soğanaqların deformasiyası müşahidə olunur. Samantha F1 Lousia F1 Hibrid Vegetasiya müddəti Soğanaq diametri, mm forması Qabığının rəngi Saxlama (ay) Qeyd Yazlıq soğan Samantha F1 120-125 gün 80-100 yumru tünd tunc rəngli 8-10 Əla saxlanma potensialı var. Payızlıq soğan Louisa F1 295-300 gün 70-100 yumru tunc rəngli 2-3 Yeni yüksək məhsuldar hibriddir. HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın. Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com. 32 | Enza Zaden Enza Zaden | 33

Copied successfully!

Enza Zaden Brochures