Views
7 months ago

Catalogus Azerbaijan 2019

 • Text
 • Tipli
 • Products
 • Yeni
 • Resistance
 • Istixanalarda
 • Polietilen
 • Orta
 • Buyer
 • Zaden
 • Enza

Bibər Ağ konusvari

Bibər Ağ konusvari bibərlər Nemezis F1 Konusvari yüksək məhsuldar tezyetişən bibər hibrididir. Güclü kök sitemi olan açıq tipli qüvvəli bitkidir. Müxtəlif iqlim şəraitində yüksək məhsuldardır. Bərk, parlaq meyvələrinin ölçüsü 7 х 15 sm. Texniki yetişkənlik dövründə meyvələrinin rəngi ağ, bioloji yetişgənlikdə isə qırmızı olur. Əla saxlanır və asan daşınır. Polietilen örtüklü istixanalarda və açıq sahədə becərilmək üçündür. Nemezis F1 Khaski F1 Çox faraş məhsuldar yeni hibriddir. Nadir meyvə keyyfiyəti var və faraş məhsul verimi ilə fərqlənir. Meyvələri şitil əkildikdən sonra 55-ci gün yetişir. Güclü kök sistemi olan yığcam, qüvvəli bitkidir, stres şəraiti əla keçirir. Meyvələri çox bərkliyi və asan daşınıla bilməsi ilə fərqlənir. Meyvələrinin ölçüsü 6 х 12 sm, divarının qalınlığı 6-9 mm. Texniki yetişkənlik dövründə meyvələrinin rəngi ağ, bioloji yetişgənlikdə isə dolğun qırmızı olur. Bütün vegetasiya dövründə meyvələri qalın divarlı və düzənli olur. Polietilen örtüklü istixanalarda və açıq sahədə becərilmək üçündür. Tütün mozaikasına (ras 0- 2) və qara bakteriya ləkəliliyinə (1-3 ras) qarşı dözümlüdür. Ağ kubşəkilli bibərlər Kundu F1 Açıq sahədə və polietilen örtüklü istixanalarda bütün dövrlər üzrə istehsala uyğun dolma bibər hibrididir. Bitki güclü və yarı qapalı quruluşda olub, yarpaq rəngi tünd ve bitkini günəş şüalarına görə örtməsi mükəmməldir. Açıq sahədə hektara 35000-45000 bitki, örtü sahədə 25000-30000 bitki əkilməsi məsləhətdir. Açıq sahədə özəlliklə bitkilərin bir-birindən dəstək alması üçün cüt sıralı əkin lazımdır. Tezyetişən ve yüksək məhsuldardır. Meyvə boyu 7 sm, meyvə diametri 6 sm-dir. Mövsüm sonunda meyvə iriliyi sabit qalır. Meyvə rəngi bazarın istədiyi yaşıl rəngdə olub mövsüm sonunda rəngdə dəyişmə olmur. Vedrana F1 Qüvvəli balanslaşmış bitkidir. Tezyetişgənliyin və məhsuldarlığın inanılmaz birliyidir. Yüksək əmtəəlik məhsul verimi ilə fərqlənir. Qüvvıli balanslaşmış bitkidir. Müxtəlif iqlim şəraitlərinə yaxşı uyğunlaşır. İri qalın divarlı meyvələrinin ölçüsü 8-9 x 11-12 sm, divarının qalınlığı 5 мм-ə qədərdir. Texniki yetişgənlik dövründə meyvələrinin rəngi yaşıla çalan ağ, bioloji yetişgənlikdə isə qırmızı olur. Bütün növ istixanalarda və açıq sahədə becərilmək üçündür. Hibrid Davamlılığı Shape Yetişkənliyi Bitkinin habitusu HR IR Açıq yaşıl konusvari bibərlər Meyvənin diametri, sm Lotta F1 Tm:0-2/Xcv:1-3 çox tezyetişən güclü 7 х 13-14 Anetta F1 Tm:0-2/Xcv:1-3 TSWV:0 çox tezyetişən qüvvəli 8-9 х 10-11 İstehsal növü Qeyd Yüksək faraş və ümumi məhsulu var. F1 Əla eyni ölçülü meyvəsi olan, yüksək məhsuldar hibriddir. Amaretta F1 Tm:0-2/Xcv:1-3 TSWV:0 çox tezyetişən qüvvəli 7х14 Yay boyu davamlı məhsul üçündür Ivetta F1 Tm:0-2/Xcv:1-3 TSWV:0 çox tezyetişən güclü 5х11 Ağ konusvari bibərlər Əla dadlı, eyni ölçülü meyvəsi olan, kompakt hibriddir. Nemezis F1 Tm:0-2 tezyetişən qüvvəli 7 х 15 Uc çürüməsinə davamlıdır.Nemezis Khaski F1 Xcv:1-3/Tm:0-2 çox tezyetişən qüvvəli 6 х 12 Yay boyu davamlı məhsul üçündür.F1 Kundu F1 Blancina F1 Meyvənin forması kubşəkilli olub, ölçüsü: 9x11 sm. Çəkisi 220-250 qramdır. Texniki yetişgənlik dövründə meyvənin rəngi ağ , bioloji yetişgənlik dövründə isə qırmızı olur. Əla dayanıqlı olan güclü yığcam bitkidir, qırılmayan budaqları var. Hibrid pis hava şəraitinə çox yaxşı dözür. Meyvə ştil sahəyə köçürüldükdən sonra 65-ci günündə yetişir. Meyvələri iri, qalın divarlı, eyni ölçüdədir, əla əmtəəlik görünüşü var və ağdan “fil dişi” rənginə qədər rəng qammasına sahib olması ilə fərqlənir. Yüksək davamlılığı və keyfiyyətini itirmədən daşınabilən olması bu hibridi ticarət və alıcılar üçün xüsusilə cəlbedici edir. Polietilen örtüklü istixanalarda və açıq torpaqda yetişdirilmək üçün nəzərdə tutulub. Ağ kubşəkilli bibərlər Kundu F1 Tm:0-2 tezyetişən güclü 6 х 11 Vedrana F1 Tm:0-2 tezyetişən qüvvəli 8-9 Blancina F1 Tm:0-2 TSWV:0 tezyetişən qüvvəli 9x11 Tezyetişən ve yüksək məhsuldardır. Meyvələri parlaq yaşil rəngli, mövsüm sonuna qədər meyvə iriliyi sabit qalır və rəngdə dəyişmə olmur. Tezyetişən və çox məhsuldar hibriddir. Əla eyni ölçülü meyvəsi olan hibriddir. HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın. Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com. saytında verilib | isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə. 28 | Enza Zaden Enza Zaden | 29

Enza Zaden Brochures