Views
11 months ago

Catalogus Azerbaijan 2019

 • Text
 • Tipli
 • Products
 • Yeni
 • Resistance
 • Istixanalarda
 • Polietilen
 • Orta
 • Buyer
 • Zaden
 • Enza

Xiyar Sığallı

Xiyar Sığallı qısameyvəli xiyarlar 8-12 sm Oguz F1 Çox keyfiyyətli meyvələri var və yüksək məhsuldardır. Fəal yan zoğlar əmələ gətirən yığcam buğumaraları olan açıq tipli güclü bitkidir. Aşağı temperatur şəraitində əla boy atır və inkişaf edir. Mütəmadi meyvə formalaşdırır. Hər buğumda 2-3 meyvə formalaşdırır.Birinci və ya ikinci dövriyyədə becərmək üçün tövsiyyə edilir. Meyvələri tünd yaşıldır, uzunluğu 8-10 sm. Əla dadı var. Stres şəraitlərinə yüksək davamlılıq göstərir. Meyvələri asan daşınılandır. Picolino F1 Tezyetişən yüksək məhsuldar hibriddir. Qüvvəli bitkidir, yaxşı balanslaşmışdır, fəal yan zoğlar əmələ gətirə bilir. Buğumda 3-4 sığallı, tünd yaşıl, 12 sm uzunluqda meyvə formalaşdırır. Meyvələri əla keyfiyyətli, həmişə silindr formasında, tünd yaşıl, parlaqdır. Çox yüksək standard məhsul çıxışı var. Xəstəliklərə qarşı kompleks davamlılığı var. Birinci və ikinci dövriyyədə torpaq istixanalarda becərilmək üçündür. Qısameyvəli sığallı xiyarlar 16-20 sm Melen F1 Enza Zaden seleksiyasının ən plastik hibridlərindən biridir. Yığcam yan zoğları və qüvvəli kök sistemi var. Hətta stress şəraitlərdə müxtəlif növ istixanalarda əla nəticə göstərir. Erkən meyvə verməyə başlayır və yüksək temperatura yaxşı uyğunlaşır. Meyvələri çox keyfiyyətlidir, uzunluğu 17- 19 sm. Buğumda 1-3 meyvə formalaşdırır. Yüksək standart məhsul çıxışı var. Düzənli meyvə verimi və xəstəliklərə qarşı kompleks davamlılığı var. Birinci və ikinci dövriyyədə şüşə və polietilen örtüklü istixanalarda becərilmək üçün uyğundur. Minmax F1 Qüvvəli bitkisi və orta dərəcədə yan zoğlar əmələ gətirən yeni hibriddir. Xüsusilə temperatur oynamaları müşahidə edilən stresli hava şəraitində becərmək üçün uyğundur. Buğumda 2-4 meyvə formalaşdırır. Meyvələri tünd yaşıl, sığallı, düzənli, uzunluğu 16-18 sm. Polietilen örtüklü istixanalarda becərilmək üçündür. Melen F1 Hibrid Davamlılığı Yetişkənliyi Bitkinin habitusu HR IR Meyvənin uzunluğu, sm İstehsal növü Qeyd Sığallı qısameyvəli xiyarlar 8-12 sm Oguz F1 CMV/CVYV/Px tezyetişən güclü 8-10 Məhsuldardır və meyvələri keyfiyyətlidir. Picolino F1 Cca/Ccu CMV/CVYV/Px tezyetişən qüvvəli 12 Çox düzənli meyvələri var. Qısameyvəli sığallı xiyarlar 16-20 sm Melen F1 Cca/Ccu CMV/CVYV/Px tezyetişən güclü 17-19 Etibarlı plastik hibriddir. Minmax F1 Ccu CMV/CVYV/Px tezyetişən qüvvəli 16-18 Temperatur oynamalarına davamlıdır. HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın. Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com. saytında verilib | isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə. 22 | Enza Zaden Enza Zaden | 23

Enza Zaden Brochures