Views
1 year ago

Catalogus Azerbaijan 2019

 • Text
 • Tipli
 • Products
 • Yeni
 • Resistance
 • Istixanalarda
 • Polietilen
 • Orta
 • Buyer
 • Zaden
 • Enza

Pomidor Açıq sahədə

Pomidor Açıq sahədə becərilən determinant pomidorlar Lojain F1 Həddən çox isti becərmə şəraitində yüksək məhsuldarlığına görə tayı bərabəri olmayan liderdir. Qüvvəli bitkidir, yaxşı yarpaqlanması meyvələrini günəş yanığından qoruyur. Orta tezyetişən hibriddir. Meyvələri dolğun tünd qırmızı, çox bərk, düzgün yumru formalıdır və çəkisi 160-200 qramdır. Əla saxlanması və yüksək əmtəəlik keyfiyyəti uzaq məsafələrə daşınmasına imkan verir. Pomidorun sarı yarpaq qıvrılması virusuna qarşı əlavə davamlılığı var. Lojain F1 Behram F1 Əkildikdən 70-75 gün sonra yetişməyə başlayır, meyvənin forması yumru, çəkisi 200-220 qramdır. Meyvənin rəngi tünd-qırmızı, parıltılıdır. Güclü və möhkəm bitkidir, çox davamlı və məhsuldardır, yarpaqları meyvələri çox yaxşı qoruyur. Möhkəm kök sistemi sayəsində, məhsul vegetasiya müddəti ərzində azalmır. Meyvələri bərabər forma və ölçülərə malikdir. Ehtiyac yaranarsa, meyvələri ticari keyfiyyətlərini itirmədən uzun müddət bitkinin üstündə saxlanıla bilər, daşınmaya dayanıqlıdır. Yusuf 408 F1 Tezyetişən, asan becərilən yeni hibriddir. Güclü inkişaf etmiş kök sistemi və yarpaqları olan yığcam bitkidir. İsti şəraitdə əla meyvə formalaşdırır. Yüksək məhsuldar və əla keyfiyyətli meyvələri var. Yumru, bərabər ölçülü, çox bərk, tünd qırmızı meyvələrinin çəkisi 180-200 qramdır. Yüksək standart məhsul verir. Behram F1 Morelia F1 Imran F1 İrimeyvəli və yüksək məhsuldar yeni hibriddir. Güclü inkişaf etmiş kök sistemi və yarpaqları olan yığcam bitkidir. Erkən meyvə əmələ gətirməyə başlayır. Meyvələri yumru, çıxıntısız, tünd qırmızı, bərk olur və çəkisi 180-200 qramdır. Bütün meyvə vermə dövründə meyvələri yüksək düzənli bərabərlilik xüsusiyyətinə malikdir. Ayvaz 331 F1 Birgə məhsul verən yüksək məhsuldar tezyetişən hibriddir. Meyvələrini günəş yanığından yaxşı qoruyan yarpaq aparatı olan güclü bitkidir. Meyvələri parlaq qırmızı, yarpaq saplağında yaşıl ləkə olmayan , yastı yumurudur və çəkisi 180-220 qramdır. Yüksək əmtəəlik məhsul verimi, əla dadı və həmçinin yığımdan sonra saxlanması və asan daşınması ilə fərqlənir. Determinant Gavalı Morelia F1 Açıq sahə üçün yeni gavalıya bənzər pomidor hibrididir. Yüksək məhsul potensialı olan və əla meyvə formalaşdıran güclü bitkidir. Gavalıya bənzər meyvələri bərk, parlaq qırmızı olur və çəkisi 140-160 qramdır. İsti şəraitdə sabit meyvə formalaşdırır və yüksək keyfiyyətli meyvələri olur. Hibrid Davamlılığı Yetişkənliyi Bitkinin habitusu HR IR Determinant pomidorlar Lojain F1 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/ Fol:0,1 Meyvə çəkisi (qr.) TYLCV orta tezyetişən qüvvəli 160-200 qr İstehsal növü Qeyd Ekstremal isti şəraitdə məhsuldarlığına görə liderdir. Yusuf 408 F1 Va:0/Vd:0/Fol:0,1 Ma/Mi/Mj tezyetişən güclü 180-200 qr Meyvələrinin dadı əladır. Behram F1 Ayvaz 331 F1 ToANV/Va:0/Vd:0/ Fol:0,1 ToANV/Va:0/Vd:0/ Fol:0,1 TSWV/TYLCV/Ma/ Mi/Mj orta tezyetişən güclü 180-200 qr TSWV/Ma/Mi/Mj tezyetişən güclü 180-220 qr Yüksək məhsuldardır və xəstəliklərə qarşı yaxşı sahə davamlılığı var. Yüksək məhsuldardır və xəstəliklərə qarşı yaxşı sahə davamlılığı var. Imran F1 Lt/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 TSWV/Ma/Mi/Mj tezyetişən güclü 180-200 qr Yüksək meyvə düzənliyi Determinant pomidorlar Morelia F1 Va:0/Vd:0/Fol:0,1 TYLCV tezyetişən güclü 140-160 qr İsti şəraitdə stabil meyvə formalaşdırır. HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | T: Tolerance – Dözümlülük | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın. Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com. saytında verilib | isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə. 20 | Enza Zaden Enza Zaden | 21

Enza Zaden Brochures