Views
11 months ago

Catalogus Azerbaijan 2019

 • Text
 • Tipli
 • Products
 • Yeni
 • Resistance
 • Istixanalarda
 • Polietilen
 • Orta
 • Buyer
 • Zaden
 • Enza

Pomidor Plastik

Pomidor Plastik tunellərdə yetişdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş orta-ölçülü yumru pomidorlar Sylviana F1 Polietilen örtüklü istixanalarda asan yetişdirilən güclü yığcam bitkidir. Müxtəlif şəraitlərdə becərilmə üçün çox uyğundur. Qeyri adi meyvə keyfiyyəti var. Meyvəsi yastı yumru, eyni ölçülü, çəkisi 200-220 qr olur. Sylviana çox ümidverici hibriddir və uzadılmış dövriyyədə isidilməyən istixanada yetişdirmək üçün uyğundur. İsidilən professional istixanalarda yetişdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş çəhrayı pomidor Enroza F1 (E15A.41717) Yaxşı quruluşa malik qısa buğumarası olan güclü bitkidir. Meyvələri eyni ölçülü yumru formada, çəhrayı rəngdə, normal şərtlərdə, 160-200 qram ağırlıqdadır və yaxşı dada malikdir. Hər pomidor salxımında 4 meyvə olacaq şəkildə budamaq lazımdır. Uzun müddətli yetişdirilmə üçün yararlıdır. Hətta zəif işıqlanma intensivliyində (Dekabr-Yanvar) istixanalarda güclü performans göstərir. Enroza F1 (E15A.41717) Taipink F1 Tünd çəhrayı rəngli tezyetişən güclü bitkidir. Semi-determinant hibriddir, eyni formalı meyvələri, cəlbedici ətli çəhrayı rənglidir. Çatlamır, yüksək məhsuldarlıq potensialı var, dadı əladır. Meyvələrinin çəkisi 250-300 qramdır. Yaz və payız əkininə uyğundur. Taipink F1 Hibrid Davamlılığı Yetişkənliyi Bitkinin habitusu HR IR Meyvə çəkisi (qr.) İstehsal növü Qeyd Plastik tunellərdə yetişdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş orta-ölçülü yumru pomidorlar Sylviana F1 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/ Vd:0/Fol:0-2 TSWV/TYLCV/Ma/ Mi/Mj orta tezyetişən qüvvəli 180-200 qr Uzadılmış dövriyyədə polietilen öüklü istixanada asan yetişdirilən güclü hibriddir. İsidilən professional istixanalarda yetişdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş çəhrayı pomidor Enroza F1 (E15A.41717) ToMV:0-2/ToANV/ Ff:A-E/Va:0/Vd:0/ Fol:0,1/For Ss orta tezyetişən qüvvəli 160-200 qr Uzun dövri yetişdirilmə üçündür. Zəif işıqlanma intensivliyində (Dekabr-Yanvar) istixanalarda güclü performans göstərir. Taipink F1 ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/ Vd:0/Fol:0,1 TSWV/TYLCV orta tezyetişən qüvvəli 220-250qr Tünd çəhrayı,parlaq,yumru, bərk meyvəli hibriddir. Yaz və payız əkinlərinə uyğundur. HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | T: Tolerance – Dözümlülük | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın. Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com. saytında verilib | isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə. 10 | Enza Zaden Enza Zaden | 11

Enza Zaden Brochures