Enza Zaden Brochures

Views
4 years ago

Catalogue Uzbekistan 2016-2018_LR

Catalogue Uzbekistan 2016-2018

ПОМИДОР 190-220

ПОМИДОР 190-220 граммли помидорлар 220 грамм ва ундан йирик бўлган помидорлар Луанова F1 | Luanova Серҳосил ва мосланувчан бўлган индетерминант дурагай. Ойнаванд ва плёнкали Буран F1 | Buran Индетерминант дурагай помидор бўлиб, жуда ҳам бақувват ва бўғин оралиғи қисқа. Юқори иссиқхоналарда экиш учун тавсия этилади. Мевасининг шакли думалок, қаттиқ, ёрилишга чидамли, 190–220 грамм, қизил рангда. Ўзбекистон шароитида ҳамма мавсумга экиш учун тавсия этилади. Узоқ масофаларга ташиш учун яроқли, жуда кенг доирадаги касалликларга чидамли. Субстратли иссиқхоналарга ҳам экиш мумкин. ҳосилдорликка эга ва катта шода тугади. Мевасининг шакли ясси думалоқ, қиррали, ўртача вазни эса 220–250 граммгача етади. Мевасининг сифати жуда ҳам аъло даражада. Илдиз тизими бақувват, ноқулай шароитларга мослаша олади. Буран тупроқда ва субстратда ўстириш учун мўлжалланган эртапишар дурагай ҳисобланади. Эксане F1 | Exane Кучли вегетатив ўсувчи дурагай. Ҳосилдорлигининг юқорилиги ва мевасининг эрта пишиши Берберана F1 | Berberana Палаги бақувват ва ихчам (компакт), бўғин оралиғи яқин дурагай. Мевасининг шакли бир хил Луанова F1 билан бошқа дурагайлардан ажралиб туради. Палаги жуда ҳам бақувват, бўғин оралиғи узун. Меваси тўқ қизил, 190–200 грамм, қаттиқ, ёрилишга чидамли. Август ойида экиб, узоқ муддат-келаси йил июнгача ҳосил олиш мумкин. Баҳорги ва ёзги-кузги мавсум учун экишга тавсия этилади. йирик 250-280 грамм, қизил рангда. Ушбу дурагай қишки-баҳорги мавсум учун тавсия этилади. Ҳосилдорлик даражаси юқори бўлиб, турли касалликларга, меваси эса ёрилишга чидамли. Ўзбекистон иссиқхоналари шароитида тажрибадан ўтган ва энг яхши натижа кўрсатган дурагайлардан бири. Буран F1 Элпида F1 | Elpida Ривожланиш жараёни тез, доимий равишда ҳосил тугувчи дурагай. Палаги бақувват, гул шодаси бир-бирига яқин бўлиб, ҳар бир гул шодасида 5–6 та мева тугади ва 16 та гул шодасигача ҳосил беради. Мевасининг шакли бир хил думалоқ, қизил рангда, вазни йирик 200–220 граммни ташкил этади. Мевалари ёрилишга чидамли. Илдиз тизими бақувват. Ҳосилдорлик даражаси юқори. Ёзги-кузги ва қишки-баҳорги мавсумларда экиш учун тавсия этилади. Пушти рангли помидорлар Пинкшайн F1 | Pinkshine Ўзбекистон бозорларининг талабига мос келадиган янги индетерминант, ҳар қандай шароитларга мослашувчи дурагай. Меваси пушти рангли, қаттиқ, ёрилишга чидамли, 160-180 грамм. Мева бўғин оралиғи яқин, эртапишар. Таъм ва сифат бўйича бошқа пушти помидорлар ичида ажралиб туради. Ҳамма мавсум учун экиш тавсия этилади. Муалла F1 | Mualla янги Эртапишар, генератив ўсувчи, палаги ихчам дурагай. Мева шодалари ораси яқин. Шодадаги Элпида F1 мевалари бир текисда шаклланади. Мевасининг киприклари очиқ, ясси думалоқ, оғирлиги 200-220 грамм, тўқ қизил рангда. Ойнаванд ва плёнкали иссиқхоналарда етиштириш учун мўлжалланган. Ўзбекистонда куз-қиш ва баҳор мавсумларида экишга тавсия қилинади. Берберана F1 Муалла F1 Пинкшайн F1 12 | Enza Zaden Enza Zaden | 13