Views
2 years ago

Brochure pepper Albania 2017

 • Text
 • Hibrid
 • Enza
 • Zaden
 • Speci
 • Frutat
 • Vedrana
 • Llojit
 • Rritje
 • Gjitha
 • Kushtet

Speci Speci baburra

Speci Speci baburra Vedrana F1 Është hibrid shumë i hershëm i llojit të Baburrës së bardhë-gjelbër me tipar gjysëm të hapur. Ka një sistem rrënjor shumë të fuqishëm i cili i mundëson një rritje të qëndrueshme dhe aftësi të madhe adaptuese në çdo lloj terreni ku kultivohet. Ka polinim masiv në të gjitha kushtet. Është hibrid me rendiment shumë të lartë, frutat e të cilit janë të mëdha (mbi 200 g) me tul të trashë, uniformë, katrorë me ngjyrë të gjelbër të bardhë. Është i përshtatshëm në të gjitha kushtet e kultivimit. Vedrana është lloji i baburrës më të kërkuar në rajon. HR: TMV:0-2 Olympus F1 Olympus është një hibrid i hershëm me ngjyrë të kuqe i llojit Baburra. Bima e këtij hibridi është e fuqishme dhe me potencial të lartë prodhimi. Frutat janë të rregullta, katrorë me madhësi mbi 250 g. Ky hibrid është i thjeshtë në kultivim duke u përshtatur në të gjitha llojet dhe kushtet e kultivimit. HR: Xcv:1-3 Vedrana F1 Olympus F1 2 | Enza Zaden Enza Zaden | 3

Enza Zaden Brochures

Огурец
Пряно-вкусовые культуры 2019 | 2020
Лук
Перец 2019
Тыква 2019
Салаты Eazyleaf
Дыня 2018
Қауын 2018
Редис | Дайкон 2017 | 2018
Тыква 2017 | 2018
Корнишон 2017 | 2018