Views
1 year ago

Brochure Komkommer winter- en voorjaarsrassen

 • Text
 • Traditionele
 • Vruchtgewicht
 • Topspin
 • Tussen
 • Vruchten
 • Sterk
 • Teelt
 • Hoge
 • Productie
 • Gewas

Traditionele teelt

Traditionele teelt Lucania Vroegheid en vruchtgewicht • Sterk in vroegheid, zelfs met lage hoeveelheden licht. • Zware vruchten op de stam. • Krachtig en uniform gewas. • Goede productie op de hoofdrank. • Intermediaire Meeldauwresistentie. Lucania is inmiddels alweer vijf jaar op de markt en vindt meer en meer zijn plek. Het areaal groeit dan ook jaarlijks. Het ras onderscheidt zich op een aantal facetten. De plant is sterk en grof. Op de stam produceert het ras vruchten die langer, vroeger en zwaarder zijn. Aan het einde van de stam ligt Lucania vaak al 5 tot 10% in stuks voor op andere rassen, met vruchten die 15 gram zwaarder zijn. Ook op de hoofdrank is de productie hoog, evenals het vruchtgewicht. Voor teelten die uiterlijk eind april/begin mei eindigen, komt Lucania het beste tot zijn recht. De plant reageert goed op snelheid en hogere temperaturen, wat bijvoorbeeld in een situatie met een vast AC-folie of een dubbel scherm het geval is. Het ras kan geplant worden van eind december tot begin februari. E23L.2352 Vitaal, groen en resistent • Hoge productie. • Groen en vlot groeiend gewas. • Geen stagnerende groei in moeilijke periodes. • Intermediaire resistentie tegen Meeldauw. E23L.2352 is een nieuw ras voor traditionele teelten die geplant worden in januari. Karakteristiek voor het gewas is de vlotte groei en de groene kleur de hele teelt door. Zelfs tijdens de traditioneel moeilijke periode in maart, komt dit gewas eerder terug dan andere rassen. Het resultaat is een solide balans tussen groei, vruchtaanleg en productie, de hele teelt door. Het gewas vraagt er dan ook om wat luchtiger geteeld te worden. Dit om de selectiviteit en openheid van het gewas te bevorderen. Het resultaat is een hoge eindproductie, zelfs in de langere teelten. Bijkomend voordeel is dat het ras intermediaire resistentie biedt tegen Meeldauw en over een lichte mate van Bontvirusresistentie beschikt. Topspin De oplossing voor planten na januari • Ideaal voor plantingen in februari en maart. • Hoge productie met een open gewas. • Voldoende veertigers op de stam. • Wordt niet lang op de rank. Februari en maart zijn plantdata die qua raskeuze tussen de wal en het schip vallen. Het is te laat voor winterrassen, want door de selectiviteit van deze rassen valt de productie vaak tegen en worden de rankvruchten te lang. Het is echter te vroeg voor zomerrassen, want hiervan is vaak het vruchtgewicht in deze periode te laag. Topspin biedt in deze periode uitkomst. Op de stam is het ras voldoende selectief om een goed vruchtgewicht (veertigers) te produceren. Op de rank legt Topspin genoeg vruchten aan voor een hoge productie. De groeiwijze is compact en sterk en daarmee blijft het gewas open tot het einde van de teelt.

Enza Zaden Brochures

Огурец
Пряно-вкусовые культуры 2019 | 2020
Лук
Перец 2019
Тыква 2019
Салаты Eazyleaf
Дыня 2018
Қауын 2018
Редис | Дайкон 2017 | 2018
Тыква 2017 | 2018
Корнишон 2017 | 2018