Views
10 months ago

Botersla onder glas 2018 | 2019

 • Text
 • September
 • Februari
 • April
 • November
 • Maart
 • Oktober
 • December
 • Januari
 • Augustus
 • Juni

Zaai- plant- en

Zaai- plant- en oogstschema voor alle boterslarassen Zaai Plantdatum 4 cm pot Plantdatum 5 cm pot Plantdatum 6 cm pot Verwachte oogst (NL) Verwachte oogst (B) 17 augustus 1 september 8-12 oktober 20-25 oktober 25 augustus 8 september 18-25 oktober 1-8 november 1 september 15 september 20 september 10-15 november 18-22 november 5 september 20 september 26 september 30 september 18-25 november 12-20 december 10 september 28 september 3 oktober 7 oktober 1-10 december 22-30 december 15 september 4 oktober 11 oktober 15 oktober 10-20 decmber 5-12 januari 20 september 9 oktober 19 oktober 23 oktober 25 december - 5 januari 15-22 januari 25 september 16 oktober 25 oktober 29 oktober 15-20 januari 25 januari - 5 februari 1 oktober 25 oktober 2 november 7 november 20-30 januari 10-15 februari 5 oktober 30 oktober 10 november 15 november 28 januari - 10 februari 20-25 februari 12 oktober 10 november 22 november 27 november 15-20 februari 5-10 maart 18 oktober 20 november 8 december 14 december 20-28 februari 15-22 maart 1 november 10 december 27 december 5 januari 5-9 maart 24-28 maart 9 november 27 december 10 januari 16 januari 12-15 maart 1-5 april 15 november 10 januari 21 januari 26 januari 20-30 maart 5-9 april 25 november 25 januari 5 februari 10 februari 25 maart - 5 april 10-12 april 1 december 1 februari 11 februari 15 februari 5-7 april 12-14 april 10 december 5 februari 15 februari 19 februari 8-10 april 15-17 april 20 december 10 februari 20 februari 24 februari 10-12 april 17-19 april 30 december 15 februari 25 februari 28 februari 12-13 april 19-21 april 10 januari 20 februari 28 februari 14-16 april 23-25 april 20 januari 28 februari 10 maart 16-18 april 28-30 april 1 februari 5 maart 16 maart 18-20 april 1-2 mei 10 februari 10 maart 23 maart 21-24 april 5-8 mei 15 februari 15 maart 28 maart 25-27 april 12-15 mei 25 februari 25 maart 5 april 1-5 mei 15-17 mei 3 maart 30 maart 5-10 mei 18-20 mei 12 maart 5 april 10-15 mei 19-22 mei 19 maart 10 april 15-20 mei 22-25 mei 29 maart 19 april 25-30 mei 2-6 juni 10 april 30 april 30 mei - 5 juni 8-12 juni 20 april 8 mei 8-13 juni 17-20 juni 7 mei 22 mei 25 juni - 1 juli 3-7 juli 18 mei 1 juni 5-10 juli 12-15 juli 27 mei 10 juni 15-20 juli 21-24 juli 6 juni 20 juni 25 juli - 1 augustus 2-6 augustus 16 juni 30 juni 5-10 augustus 12-16 augustus 26 juni 10 juli 15-20 augustus 20-24 augustus 6 juli 20 juli 25-30 augustus 2-5 september 16 juli 30 juli 5-10 september 12-15 september 27 juli 10 augustus 15-22 september 25-28 september 6 augustus 20 augustus 25 september - 5 oktober 8-12 oktober Resistentieterminologie Resistenties in de rassen van onze gewassen worden gecodeerd (zie onze coderingslijst voor uitleg), tenzij anders aangegeven. Rassen die hetzelfde resistentieniveau claimen tegen een specifieke plaag of ziektekiem, kunnen een andere resistentierespons laten zien vanwege de verschillende genetische opmaak van rassen. Hierbij dient te worden aangemerkt dat als een resistentie in een plantenras wordt geclaimd, deze beperkt blijft tot de gespecificeerde biotypen, pathotypen, rassen of stammen van de plaag of ziektekiem. Als er geen biotypen, pathotypen, rassen of stammen zijn gespecificeerd in de resistentieclaim voor het ras, dan is dat omdat er geen algemeen aanvaarde indeling van biotypen, pathotypen, rassen of stammen van de betreffende plaag bestaat. In dat geval wordt resistentie alleen geclaimd tegen bepaalde en niet nader gespecificeerde isolaten van die ziektekiem. Er kunnen zich nieuwe biotypen, pathotypen, rassen of stammen ontwikkelen. In dat geval worden ze niet gedekt door de oorspronkelijke resistentieclaim. Verklaring afkortingen resistenties Code Engelse naam Wetenschappelijke naam Races/Strains Resistentieniveau Virus LMV Lettuce mosaic Lettuce Mosaic Virus 1 IR Bacterie Ss (ex Rs) Corky root Sphingomonas suberifaciens (ex Rhizomonas suberifaciens) Schimmel Bl Downy mildew Bremia lactuae 16-35EU HR Insect Disclaimer Immuniteit: niet gevoelig voor aanval of infectie door een gespecificeerde plaag of ziektekiem. Resistentie: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een gespecificeerde plaag of ziektekiem en/of de schade die deze veroorzaakt te beperken vergeleken met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingscondities en plaag- of ziektedruk. Onder zeer hoge plaag- of ziektedruk kunnen resistente rassen enkele ziektesymptomen of enige vorm van schade vertonen. Er zijn twee resistentieniveaus: • Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de gespecificeerde plaag of ziektekiem onder normale plaag- of ziektedruk in hoge mate beperken vergeleken met vatbare rassen. Onder zeer hoge plaag- of ziektedruk kunnen deze plantenrassen echter enkele ziektesymptomen of enige vorm van schade vertonen. • Intermediaire resistentie (IR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de gespecificeerde plaag of ziektekiem beperken, maar meer symptomen of schade vertonen ten opzichte van rassen met hoge resistentie. Plantenrassen met intermediaire resistentie vertonen minder ernstige symptomen of schade dan vatbare plantenrassen wanneer ze onder vergelijkbare omgevingscondities en/of plaag- of ziektedruk worden geteeld. Vatbaarheid: het onvermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een gespecificeerde plaag of ziektekiem te beperken. Tolerantie: het vermogen van een plantenras om abiotische stressfactoren te verdragen zonder ernstige gevolgen voor groei, uiterlijk en oogst. Groentebedrijven blijven tolerantie gebruiken voor abiotische stressfactoren. Volledige uitleg beschikbaar op www.enzazaden.com Nr Lettuce leaf aphid Nasonovia ribisnigri 0 HR Pb Lettuce root aphid Pemphigus bursarius HR Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten. De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van deze brochure. De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl. IR 6 | Enza Zaden Enza Zaden | 7

Enza Zaden Brochures