Views
6 years ago

Каталог насіння овочевих культур для скляних теплиць 2016 | 2017

Загальні

Загальні Умови продажу та постачання насіння Стаття 1 – Визначення 1. «Покупець» означає фізичну чи юридичну особу, яка укладає договір купівлі-продажу з компанією «Енза Заден Україна» для придбання Продукції. 2. «Енза Заден Україна», зареєстрований офіс якої розташований за адресою: м. Київ , провулок Охтирський, 7 оф. 2-103 3. Компанія «Енза Заден Україна» та Покупець разом надалі іменуються «Сторони» та кожна окремо – «Сторона». 4. «Інкотермс» означає правила «Інкотермс», які опубліковані Міжнародною торговою палатою (МТП) у м. Париж та які використовуються на цей момент. 5. «Права інтелектуальної власності» означає усі наявні існуючі та майбутні права інтелектуальної власності, в тому числі, але не обмежуючись цим, права селекціонера, права на використання патенту, патентні права, права промислової власності, авторські права, комерційні таємниці, товарні знаки і знаки обслуговування та/або будьякі інші права у всьому світі. 6. Naktuinbouw означає Інспекційну службу Нідерландів з питань садівництва, зареєстрований офіс якої розташований за адресою: Сотавег, 22, п/с 40, 2370 АА, Рулофарендсвен, Нідерланди (Sotaweg 22, Postbus 40, 2370 AA Roelofarendsveen, The Netherlands). 7. «Підтвердження замовлення» означає письмове підтвердження прийняття компанією «Енза Заден Україна» Замовлення на придбання, надане за допомогою листа, електронної пошти чи пакувального листа. 8.«Пропозиція» означає конкретні умови, що застосовуються для певного продажу, запропоновані компанією «Енза Заден Україна» Покупцю. 9. «Рослинний матеріал» означає усі рослини та культури, вироблені чи вирощені з Продукції та призначені для споживання людиною (та тваринами). 10. «Продукція» означає насіння та посадковий матеріал, які постачаються компанією «Енза Заден Україна» Покупцю. 11. «Обробка» означає обробку Продукції, включаючи, але не обмежуючись цим, обробку з метою покращення посівної здатності, схожості, якості рослин та запобігання виникненню шкідників та/або захворювань. 12. «Прайс-лист» означає загальні відомості про ціни продажу Продукції, які компанія «Енза Заден Україна» періодично публікує та надсилає. 13. «Замовлення на придбання» означає вказівку щодо придбання Продукції, розміщену Покупцем. 14. «Термінологія щодо стійкості» означає інформацію та термінологію, викладену у Додатку. 15. «Додаток» означає додаток до Договору та до цих Загальних положень та умов продажу. 16. «Специфікації Продукції» означає інформацію, опубліковану на веб-сайтах та сторінках компанії ««Енза Заден Україна». Стаття 2 – Застосовність цих Загальних положень та умов 1. Ці Загальні положення та умови продажу, включаючи Додаток, застосовуються до усіх Підтверджень замовлення та Пропозицій від компанії «Енза Заден Україна» Покупцю стосовно Продукції та є їхньою частиною, і надалі разом іменуються «Договір», якщо інше прямо не передбачено у Договорі. 2. Застосування загальних положень та умов (придбання) Покупця цим чітко виключається. 3. Компанія «Енза Заден Україна» на власний розсуд залишає за собою право періодично змінювати ці Положення та умови продажу. Нова редакція Положень та умов продажу застосовуватиметься та регулюватиме придбання з моменту, коли компанія «Енза Заден Україна» надасть Покупцю нову редакцію, за умови, що придбання, які вже оформлені, здійснюватимуться відповідно до раніше існуючої редакції Положень та умов продажу. 4. Будь-яке положення цих Загальних положень та умов продажу, яке оголошене недійсним чи таким, що не має юридичної сили, на підставі остаточного рішення суду або адміністративної постанови та більше не підлягає оскарженню, замінюється положенням, яке, наскільки можливо, максимально відповідає меті та наміру недійсного положення. Недійсність одного з положень не впливає на інші положення, узгоджені Сторонами. 5. Особа, яка не є стороною Договору, не має жодних прав на забезпечення примусового виконання його положень та умов. Стаття 3 – Замовлення на придбання та Підтвердження замовлення 1. Компанія «Енза Заден Україна» погоджується продавати Продукцію Покупцю за цінами, зазначеними у Прайс-листі компанії «Енза Заден Україна» або визначеними у Пропозиції. 2. Будь-яка Пропозиція, надана компанією «Енза Заден Україна», не має обов’язкової сили та термін її дії у будь-якому разі закінчується через п’ять робочих днів або через будь-який інший визначений час, встановлений компанією «Енза Заден Україна». 3. Договір між компанією «Енза Заден Україна» і Покупцем набирає чинності після надання Підтвердження замовлення або після прийняття Пропозиції. Відповідно, жодні права або зобов’язання не виникають між сторонами до надсилання Підтвердження замовлення або прийняття Пропозиції. 4. Усі Замовлення на придбання виконуються за наявності нормального врожаю та виробничих резервів. У разі використання вищезазначених резервів компанія «Енза Заден Україна» не зобов’язана здійснювати доставку, але намагатиметься здійснити доставку відповідної кількості та/або спів ставної заміни, а Покупець не має права на будь-яку компенсацію збитків або витрат. 5. Компанія «Енза Заден Україна» докладатиме усіх належних зусиль для виконання Замовлення на придбання. Однак компанія « Енза Заден Україна » у будь-якому разі має право відхилятися від Замовлення на придбання, розміщеного Покупцем, стосовно обсягу, упакування, кількості або ваги. 6. При розміщенні Замовлення на придбання Покупець повідомляє, яка інформація, специфікації та документи необхідні відповідно до правил і норм країни доставки. Покупець несе відповідальність за надання компанії « Енза Заден Україна » інформації про будь-які формальності, яких необхідно дотримуватися для забезпечення можливості здійснення імпорту. Покупець також повинен надати компанії « Енза Заден Україна » інформацію про будь-які необхідні сертифікати, документи щодо фітосанітарних питань, імпорту або рахункифактури. 7. Компанія « Енза Заден Україна » не несе відповідальності за затримку чи неможливість обробки Замовлення на придбання в результаті або у зв’язку з невиконанням Покупцем будь-яких його зобов’язань згідно зі Статтею 3. Покупець несе відповідальність за будь-які збитки чи шкоду, завдані компанії « Енза Заден Україна » в результаті або у зв’язку з таким невиконанням. Стаття 4 – Ціни 1. Всі ціни, затверджені сторонами в Замовленні на Поставку, вказуються в українській гривні (грн.) (включаючи ПДВ). Ціни, затверджені сторонами, не включають додаткові платежі та витрати Постачальника, в тому числі, але не обмежуючись: - витрати на доставку Продукції Покупцю при замовленні Продукції до 10 000 грн. (за умови, що сторони домовилися, що Продукція буде доставлена Покупцю Постачальником); 2. Усі ціни, зазначені у Прайс-листі, підлягають коригуванню компанією «Енза Заден Україна». Компанія «Енза Заден Україна» залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни. Будь-які нові ціни будуть повідомлені Покупцю компанією «Енза Заден Україна» та замінюють раніше перелічені та/або запропоновані ціни. 3. Щодо особливих сортів овочевого насіння, які продаються і купляються на особливих умовах, додаткова ціна – за квадратний метр або будьяку іншу кількісну одиницю – може стягуватися та бути включена до цих Умов. Така додаткова ціна буде дійсна протягом одного циклу комерційного виробництва або вирощування Рослинного матеріалу, якщо інше не узгоджено Сторонами. Стаття 5 – Анулювання Якщо Замовлення на придбання анульоване Покупцем після укладення Договору постачання, Покупець зобов’язаний сплатити мінімум 10 % від ціни, яку б компанія «Енза Заден Україна» стягнула у разі здійснення доставки, без обмеження права компанії «Енза Заден Україна» вимагати відшкодування її збитків та витрати в повному обсязі. 50 | Enza Zaden Enza Zaden | 51

Enza Zaden Brochures