Views
3 years ago

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo- COVID-19

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo- COVID-19

ZADBAJOSWOJE BEZPIECZEŃSTWO ZACHOW AJBEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD INNYCH OSÓB MYJRĘCE JAK NAJCZĘŚCIEJ DEZYNFEKUJRĘCEW W YZNACZONYCH MIEJSCACH STARAJSIĘNIEDOTYKAĆ TW ARZY JEŚLIKASZLESZ, KICHASZ,ZASŁOŃ TW ARZ UŻYW AJDOSTĘPNEJ JEDNORAZOW EJODZIEŻY OCHRONNEJ(RĘKAW ICZKI MASECZKI) ZACHOW AJCZYSTOŚĆ NA STOŁÓW CE,SZATNII TOALECIE KONTROLUJSW ÓJSTAN ZDROW IA PRZED W EJŚCIEM DO PRACY JEŻELIZAUW AŻYSZU SIEBIEOBJAW YINFEKCJI (KASZEL,PODW YŻSZONA, TEMPERATURA, DUSZNOŚĆ)ZGŁOŚTO PRACODAW CY

Enza Zaden Brochures