Views
1 year ago

Warzywa szklarniowe 2020

  • Text
  • Zaden
  • Szklarniowy
  • Hydroponiczna
  • Salaty
  • Ziola
  • Ogorki
  • Pomidory

Typ Odmiana Wczesność

Typ Odmiana Wczesność Długość owoców (cm) Masa owoców (g) HR Odporność IR Zalecany system uprawy produkcja opuszczana „na parasol” Sample Grummel średnio wczesny 22-25 240-280 Ccu CMV/CVYV/Px x x Melen wczesny 20-22 220-240 Cca/Ccu CMV/CVYV/Px x x Sample Bjorn wczesny 10-12 70-100 Ccu CMV/CVYV/Px x x Severin wczesny 11-13 80-120 Ccu CMV/CVYV/ZYMV/Px x x Sample Lucania wczesny 29-32 380-440 Cca/Ccu Px x Gulfstream wczesny 30-32 390-450 Cca/Ccu Px x Sample Dee Zire wczesny 26-30 360-420 Ccu CMV/Px x x Sumapol wczesny 26-30 350-410 Ccu Px x Dee Lite średnio wczesny 28-31 370-430 Cca/Ccu CMV/CVYV/Px x x Kurios średnio wczesny 28-32 380-440 Cca/Ccu x x Terminologia odporności ogórków Nazwa patogenu Nazwa choroby Kod Nazwa patogenu Nazwa choroby Kod Wirus Grzyb Cucumber green mottle mosaic virus Wirus zielonej mozaiki ogórka CGMMV Cladosporium cucumerinum Parch dyniowatych Cucumber mosaic virus Wirus mozaiki ogórka CMV Corynespora cassiicola Korynesporoza dyniowatych Cca Cucumber vein yellowing virus Wirus żółknięcia nerwów liści CVYV Watermelon mosaic virus Wirus mozaiki arbuza WMV Zucchini yellow mosaic virus Wirus żółtej mozaiki cukini ZYMV Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) Fuzaryjna zgorzel naczyniowa ogórka Fuzarioza szyjki korzeniowej Mączniak prawdziwy dyniowatych Ccu Foc For Px (ex Sf) 44 | Enza Zaden Enza Zaden | 45

Enza Zaden Brochures