enzazaden
Views
6 years ago

Warzywa szklarniowe 2017

 • Text
 • Owoce
 • Odmiana
 • Enza
 • Zaden
 • Pomidor
 • Wczesny
 • Odmian
 • Uprawy
 • Odmiany
 • Pomidora

Ogórek szklarniowy Typ

Ogórek szklarniowy Typ Odmiana Wczesność Owoc Odporność Uprawa Długość (cm) HR IR wiosna ogrzewane wiosna nieogrzewane lato jesień Sample Grummel Średnio wczesny 23-25 Ccu CMV/CVYV/Px x x x x Melen Wczesny 20-22 CCa/CCu CMV/CVYV/Px x x x x Sample Gulfstream Wczesny 30-35 CCa/CCu Px x x x Kurios Średnio wczesny 31-36 CCa/CCu x x x Sample E23P.16087 Wczesny 12-14 CCu CMV/CVYV/ZYMV/Px x x x Bjorn Wczesny 12-13 Ccu CMV/CVYV/Px x x x Sample Gunnar Wczesny 12-14 CCu CMV/CVYV/Px x x x x 30 | Enza Zaden

Producenci ogórków coraz częściej decydują się na szczepienie uprawianych odmian na podkładkach zwiększających odporność na choroby odglebowe. Taki zabieg jest uzasadniony zwłaszcza wtedy, gdy ogórki są uprawiane przez wiele lat na tych samych stanowiskach (następuje zmęczenie gleby), a także gdy będą sadzone na wykorzystywanych przez kilka sezonów matach uprawowych. Podkładki wykazują wysoką odporność na najważniejsze zagrażające uprawom ogórków choroby odglebowe, powodowane przez patogeny z rodzaju Fusarium, Verticilium i Pythium. Odmiany ogórka szczepione na podkładkach uzyskują zdecydowanie silniejszy system korzeniowy, wykazują zrównoważony wzrost i lepiej wytrzymują stresowe warunki uprawy (np. niską temperaturę wiosną, wysoką w okresie upalnego i suchego lata). Owoce roślin szczepionych, dzięki silnym korzeniom i lepszemu zaopatrzeniu w wodę i składniki pokarmowe, dłużej zachowują świeżość po zbiorze. Podkładka Status F1 • Podkładka do ogórka zapewniająca generatywny wzrost rośliny. • Poprawia jakość owoców, dając dobrą jakość skórki i jej ciemny kolor. • Zabezpiecza rośliny przed chorobami odglebowymi. • Zapewnia lepszy wigor przy niskiej temperaturze gleby, zarówno wiosną, jak i jesienią. Status F1 Flexifort F1 • Nowa podkładka przeznaczona głównie do szczepienia ogórka. • Zapewnia roślinie lepszy wigor, a zarazem utrzymuje balans i generatywność. • Atutem jest wyrównane kiełkowanie, łatwe szczepienie i przyswajanie odmiany szlachetnej. • Zapewnia dodatkowy plon w trudnych warunkach pogodowych. • Chroni roślinę przed chorobami rozwijającymi się w glebie. • Zapewnia silny system korzeniowy, który lepiej pobiera składniki odżywcze i wodę. Terminologia odporności ogórek Wirusy Grzyby KOD NAZWA PATOGENU CHOROBA CMV Cucumber mosaic virus Wirus mozaiki ogórka CVYV Cucumber vein yellowing virus Wirus żółknięcia nerwów ogórka ZYMV Zucchini yellow mosaic virus Wirus żółtej mozaiki cukinii Ccu Cladosporium cucumerinum Parch dyniowatych Cca Corynespora cassiicola Korynesporoza dyniowatych Px Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea) Mączniak prawdziwy dyniowatych Flexifort F1 Enza Zaden | 31

Copied successfully!

Enza Zaden Brochures