Views
5 years ago

Warzywa szklarniowe 2017

 • Text
 • Owoce
 • Odmiana
 • Enza
 • Zaden
 • Pomidor
 • Wczesny
 • Odmian
 • Uprawy
 • Odmiany
 • Pomidora

Ogórek szklarniowy Od

Ogórek szklarniowy Od kilku lat Enza Zaden poszerza swoją ofertę odmian ogórków drobnobrodawkowych. Do znanej producentom odmiany Gunnar dołączają dwie następne. Pierwsza z nich to Bjorn, który jest odmianą do uprawy od połowy lutego w obiektach ogrzewanych lub do późnowiosennych nasadzeń na zbiory letnie. Istotną zaletą Bjorna jest wysoka jakość owoców. Od wczesnej fazy wzrostu mają one cylindryczny kształt, mogą być zbierane na małosolne o długości 9-10 cm lub jako sałatkowe o wielkości 12-13 cm. Jednocześnie w miarę wzrostu owoce nie zmieniają proporcji długości do grubości. Priorytetem są oczywiście wymagania odbiorców, ale dla producenta korzystniej jest zbierać większe owoce, dzięki czemu zyskuje kilkadziesiąt procent na ich wadze. Ponadto rośnie wydajność pracy przy zbiorze i pakowaniu większych, sałatowych ogórków. Ważną zaletą jest także jednolicie zielony kolor, bez jasnych pasków, dzięki czemu owoce dłużej zachowują świeży wygląd w obrocie. Bjorn przez cały okres produkcji utrzymuje równy kolor owoców, które gęsto pokryte są brodawkami, także w okresie upałów. Bardzo dobrze plonuje zarówno na pędzie głównym, jak i na pędach bocznych. Drugą z nowości jest testowana w latach 2015-2017 odmiana E23P.16087. Przeznaczona jest ona do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych. E23P.16087 dobrze plonuje zarówno wiosną przy temperaturach niższych od optymalnych, jak i w okresie upałów. Latem 2015, przy ekstremalnie wysokich temperaturach, utrzymywała wigor i wysoką jakość owoców. Rośliny były także zdrowsze od innych odmian rosnących w tych samych tunelach. Ogórek drobnobrodawkowy Bjorn F1 | NOWOŚĆ Bjorn F1 • Do nasadzeń w obiektach ogrzewanych od połowy lutego i późniejszych nasadzeń w tunelach nieogrzewanych. • Zrównoważony rozwój roślin przy silnym systemie korzeniowym umożliwia uprawę na wszystkich rodzajach podłoży. • Wysoka jakość owoców: jednolicie zielone, bez jasnych smug, z dużą ilością brodawek przez cały okres uprawy. • Dobre wypełnienie i cylindryczny kształt umożliwia zbiory zarówno małych owoców, poniżej 10 cm na „małosolne”, jak i sałatkowych o długości 12-13 cm. Owoce nie przerastają na grubość, zachowując pożądane proporcje. • Krótkie, generatywne pędy boczne – nie wymaga dużych nakładów pracy przy pielęgnacji. • Wysoka wydajność – 2-4 owoce na węźle. • Otwarty pokrój rośliny – dobre nasłonecznienie i lepsza wentylacja – mniej chorób grzybowych. 28 | Enza Zaden

Gunnar F1 • Odmiana ogórka partenokarpicznego do uprawy pod osłonami, do nasadzeń wiosennych i jesiennych, w obiektach ogrzewanych lub na zimno. • Wcześnie wchodzi w plonowanie, równomiernie wiąże owoce przez cały okres uprawy. • Rośliny o otwartym pokroju, średniej wielkości liściach. Na pędzie głównym tworzy zwykle dwa zawiązki w węźle, na pędach bocznych 2-4 zawiązki w każdym węźle. • Owoce ciemnozielone, bez jasnych przebarwień na końcach. • W uprawie wiosennej owoce smukłe, proporcja długości do grubości 4:1, dorastają do 16 cm długości i masy 160 g. Owoce nie przerastają na grubość. • W uprawie jesiennej bez ogrzewania owoce nieco krótsze, dorastają do 12-13 cm. • Owoce przeznaczone głownie na świeży rynek, cylindryczne, z małą komorą nasienną, dobrze wypełnione. • Jednolite wybarwienie owocu zapewnia dobrą trwałość w obrocie, cecha szczególnie istotna dla odbiorców hurtowych i przy eksporcie. • Dla uzyskania wysokiego plonowania Gunnar wymaga intensywnego nawożenia. • W uprawie na wełnie mineralnej w pełni plonowania zalecane EC pożywki 2,8-3,0, stosunek N:K 1:1,5. E23P.16087 F1 | NOWOŚĆ Gunnar F1 • Odmiana do nasadzeń w obiektach nieogrzewanych, na zbiory wiosenne i jesienne. • Rośliny z mocnym wigorem, ciemnymi liśćmi, dobrze tolerujące uprawę w temperaturach poniżej optymalnych. • Silny wigor roślin zapewnia także prawidłowy wzrost przy letnich nasadzeniach w okresie upałów. • Owoce ciemnozielone, bez jasnych smug, z dużą ilością brodawek także w pełni lata. • Długość owoców ok. 13 cm. • Bardzo dobre wiązanie owoców – na pędzie głównym po 1-2 zawiązki w węźle, na pędach bocznych 2-4 w każdym węźle. • Wysoka plenność w połączeniu z dużą wczesnością. E23P.16087 F1 Enza Zaden | 29

Enza Zaden Brochures