Enza Zaden Brochures

Views
2 years ago

Warzywa gruntowe 2020

  • Text
  • Gruntowych
  • Gruntowych
  • Gruntowe

Papryka Papryka jest

Papryka Papryka jest wyjątkowym warzywem w produkcji tunelowej, którego powierzchnia uprawy cały czas wzrasta. Polska produkcja wypełnia lukę w dostawach papryki z Hiszpanii i znajduje rynki zbytu w wielu krajach Europy. Koncentracja uprawy w jednym rejonie umożliwia skup dużych partii towaru mimo rozdrobnionych gospodarstw. Skupienie produkcji w jednym rejonie ma i swoje ujemne strony jak np. nagromadzenie chorób odglebowych, które jest obecnie najważniejszym czynnikiem ograniczającym produkcję. Dlatego też Enza Zaden proponuje uprawę odmian o wysokiej tolerancji na choroby odglebowe. Nasze odmiany w połączeniu ze stosowaniem preparatów mikrobiologicznych gwarantują efekt w dłuższym okresie i jest on korzystniejszy od radykalnych metod odkażania chemicznego. Swoje walory w takiej produkcji potwierdziły odmiany Dragoney i Banckers. Dragoney jest polecany do zbioru na czerwono. Oprócz wczesności i plenności zaletą tej odmiany jest wysoka jakość owoców w okresie letnich upałów (brak skłonności do „cukrzenia” owoców). Odmianę Banckers polecamy do uprawy na najtrudniejszych stanowiskach, do zbioru na zielono. W tych warunkach można uzyskać wysokie plony bez niszczenia mikroorganizmów glebowych. Uprawa odmiany Banckers jest ekonomicznie opłacalna także ze względu na obserwowany w ostatnich latach wzrost zapotrzebowania latem na wysokiej jakości zielone owoce. Naszą ofertę papryk poszerzają odmiany o owocach przebarwiających się na kolor żółty: Devito i Velez oraz pomarańczowy: Magno. Rynek papryki uzupełniają odmiany ostre: Shakira i nowość w typie Jalapeno – Cuatrero. Dragoney F1 Odporność: Typ owocu: Kolor: Wielkość: Sprinter F1 HR: Tm: 0-3, IR: TSWV:0 blok zielony – czerwony 90-110 mm, 250 g Dragoney tworzy mocne rośliny o luźnym pokroju. Owoce duże, średnicy 90-100 mm, lekko wydłużone, zwykle 4-komorowe. Dużą zaletą odmiany jest jakość owoców: kształt, wyrównana wielkość i ciemnoczerwony kolor przez cały okres produkcji. Dzięki dobremu wiązaniu Dragoney gwarantuje wysoki i równomierny plon. U producentów z rejonu Radomia, którzy uprawiali tę odmianę, Dragoney wyróżnił się dodatkowo dobrą tolerancją na uwiądy – w większości gospodarstw nie było żadnych wypadów. Odporność: HR: Tm 0-3 Typ owocu: blok Kolor: zielony – czerwony Wielkość: 80-100 mm, 220-250 g Rośliny mocno rosnące, luźne, wysokie. Sprinter jest odmianą wczesną, wiąże owoce przez cały okres wzrostu, nie tworzy wyraźnego piętra. Owoce o atrakcyjnym wyglądzie, 3-4-komorowe, lekko wydłużone. Znakomita jakość owoców: twarde, błyszczące, z długą, grubą szypułką. Dzięki odporności na mikrospękania utrzymują wysoką zdrowotność do końca zbiorów, jak również w czasie dojrzewania po zbiorach. Sprinter jest odmianą tolerancyjną na trudne warunki uprawowe, w wielu miejscach wykazał również dużą tolerancję na choroby odglebowe. Dla uzyskania najlepszych wyników zalecamy stosowanie generatywnego prowadzenia roślin w początkowym okresie uprawy: rzadsze podlewanie, niższy poziom azotu i podniesienie poziomu potasu. Dragoney F1 Sprinter F1 Bernard Zioło Specjalista ds. uprawy warzyw kapustnych i papryki Paweł Woźniak, Agromax „Embargo na handel z Rosją mocno zmieniło warunki handlu świeżą papryką. Brak eksportu na wschód początkowo był szokiem dla producentów i handlowców, ale w krótkim czasie wymusił duże zmiany na rynku. Aby konkurować na rynkach krajów Unii Europejskiej, konieczne stało się podniesienie jakości. Nasi producenci dostosowują się do podwyższonych standardów, obserwujemy stały wzrost udziału owoców w klasie premium. W całości obrotu zdecydowanie dominuje czerwony blok, ale w ostatnich kilku latach przez cały sezon utrzymuje się zapotrzebowanie na wysokiej jakości paprykę zieloną. Mamy ciągle możliwości zwiększenia sprzedaży, zarówno na rynku krajowym, jak i na eksport. Nie oznacza to potrzeby budowy nowych tuneli, lecz zwiększanie wydajności z istniejących obiektów. Czynnikami ograniczającymi sprzedaż w upalne lata jest tzw. „cukrzenie” owoców, spowodowane ich przejrzewaniem. Dla producentów głównym elementem ograniczającym produkcję stały się choroby odglebowe, powodujące duże straty w wielkości i jakości plonu. Od kilku lat obserwujemy stały wzrost zainteresowania producentów uprawą odmian Dragoney i Banckers, wyróżniających się zdrowotnością roślin i wysoką jakością owoców”. 50| Enza Zaden Enza Zaden | 51