Views
3 years ago

Teeltrichtlijnen Orginale

 • Text
 • Enza
 • Zaden
 • Relatief
 • Goed
 • Vruchten
 • Planten
 • Daarom
 • Eerste
 • Rassen
 • Vrucht
 • Teeltrichtlijnen
 • Originale

Het oranje geblokte ras

Het oranje geblokte ras Orginale is speciaal ontwikkeld voor de gestookte teelt. In dit document beschrijven wij de eigenschappen en schetsen wij een globaal beeld van de teeltstrategie die past bij dit ras. Bij de start: opkweek De opkweek van Orginale kent weinig specifieke aandachtspunten en heeft geen uitgesproken voorkeur voor zaaidata. Het ras staat bekend als een goede en snelle kiemer. Ook is de plant niet gevoelig voor koploosheid. Echter heeft het wel de neiging wat te rekken. Daarom adviseren wij plantenkwekers om relatief jong te verspenen, de plant op tijd uit te zetten en af te leveren. De meeste telers kiezen voor een afgekweekte plant. Ook lenen de eigenschappen van Orginale zich goed voor het afnemen van een onuitgezette plant. Na het planten Neem de gebruikelijke maatregelen voordat de planten binnenkomen, zodat de teelt goed kan starten. Na het planten is het vooral van groot belang dat de worteling in de mat soepel en vlot verloopt. Het contact tussen de mat en de pot moet vochtig zijn en blijven. Houd ook de temperatuur van de mat voldoende hoog (18-20 °C). Vast folie helpt telers met een enkel scherm deze temperatuur te realiseren. Echter kan dit ook zorgen voor een bedompt klimaat waarin de plant makkelijk strekking maakt en zich zwak ontwikkelt. In aanloop naar de eerste zetting Orginale komt vrij eenvoudig tot zetting. In januari van 2018 stonden er diverse proeven van dit ras tussen verschillende hoofdrassen. Deze maand was er relatief weinig licht. In vergelijking met andere rassen zette Orginale toch relatief goed in. Wel was het vruchtje vergeleken met het ras Maranello iets trager bij het zwellen. Belast het ras niet te vroeg en/of te zwaar. Het ras heeft de neiging veel van zijn energie in de vrucht te stoppen en komt daardoor zelf tekort. In de meeste gevallen (3-stengelsysteem) is 1 vrucht op het 4de blad na de splitsing voldoende. Gedurende de periode tot de oogst van het eerste zetsel, ontwikkelt de plant zich qua lengte vergelijkbaar met andere standaardrassen. Met name op vruchtvorm is Orginale sterk ten opzichte van andere (moeilijker zettende) rassen die vaak wat knoperig worden. De vrucht kan, met name onder folie, wel een wat langere vruchtsteel ontwikkelen. Droog steelrot is in dit ras nauwelijks gezien, terwijl dit bij andere rassen in het voorjaar van 2018 regelmatig het geval was. Wel is gebleken dat enkele vruchten in het eerste zetsel van de plant afgeduwd werden tot het punt waar ze (bijna) op de grond vielen tijdens het afrijpen. Houd dit tegen door de worteldruk weg te nemen. Temperatuur Net als het eerste zetsel, zet het 2de zetsel relatief eenvoudig. Daarom adviseren wij om niet onnodig laag in (nacht)temperaturen te gaan en daarmee traagheid in de vruchten te brengen. Bij tegenvallende instraling is een voornacht van 17 °C het minimum. In het voorjaar zijn nachten vaak erg koud met veel uitstraling. Werk daarom in de nacht veel met het scherm om de plant en vrucht hiertegen te beschermen. Dit helpt mogelijk ook tegen het ontstaan van een lichte krimpscheur in april/mei. Teelt richting de zomer Gedurende de zomerperiode maakt Orginale kortere internodiën, maar behoudt kracht en bladgroei in de kop. Diverse sterke punten van de Orginale komen in deze periode naar voren. Het ras is relatief sterk tegen neusrot en pitting en behoudt ten opzichte van andere rassen een behoorlijk vruchtgewicht. Dit laatste hangt mede af van de wijze van toppen. Wanneer ruimer wordt getopt, bestaat ook de kans dat een hoger percentage vruchten zich aan de zijtak ontwikkelt. Deze zijn meestal van goede vorm en kwaliteit, maar wel wat lichter van gewicht. Coaten/schermen Gezien de bladbedekking van Orginale, kan men kiezen om in de zomerperiode niet te krijten/coaten tegen instraling. Een en ander hangt echter ook af van de gewasstand bij de individuele teler en de oriëntatie van de kas ten opzichte van de zon. Eventueel kan de teler ook met het scherm de vruchten beschermen in tijden van extreme instraling en warmte. Water/EC Wij adviseren om de watergift goed af te stemmen op de behoefte van het gewas. De kans is namelijk groot dat de behoefte aan water, met name in de zomer, groter is dan men gewend is. Dit heeft te maken met de bladmassa en het feit dat de vruchten wat zwaarder en sneller zijn. Let daarom goed op de EC in de mat en zorg dat deze op weekbasis niet oploopt. Er is geen speciale behoefte qua voedingssamenstelling voor Orginale bekend. 2 | Enza Zaden Enza Zaden | 3

Enza Zaden Brochures