Views
6 months ago

Teeltrichtlijnen Mattinaro

 • Text
 • Meestal
 • Vrij
 • Onbelichte
 • Gewas
 • Geeft
 • Voldoende
 • Afhankelijk
 • Belichte
 • Teelt
 • Mattinaro

Mattinaro (E15A.41699) Dit document is bedoeld als richtlijn voor telers die voor Mattinaro hebben gekozen en gebruik willen maken van de ervaringen met dit ras gedurende de afgelopen jaren. U dient echter wel rekening te houden met de eigen specifieke omstandigheden en doelen. Dit kan invloed hebben op de situatie. Nadat Mattinaro enkele jaren bij diverse telers is beproefd in de belichte en onbelichte teelt, werd er in seizoen 2019/2020 24 hectare van het ras geteeld. Mattinaro levert een hoge productie, in combinatie met een goede kwaliteit en lage arbeidsbehoefte. Opvallende kenmerken van dit ras zijn de stevige vruchten met een sterke kroon en een uitstekend uithoudingsvermogen. Opkweek Houd in de opkweek van Mattinaro rekening met enkele aandachtspunten. Het planttype van de jonge plant is behoorlijk sterk met een vrij donkere kleur. Belichting kan bij de plantenkweker toegepast worden, afhankelijk van de wensen van de teler en het moment van planten. Het lijkt er wel op dat voorzichtigheid geboden is met veel licht in de periode rond het moment van toppen tot enkele dagen daarna, zodat de scheuten voldoende beheerst en gelijkmatig tot ontwikkeling komen. Dit geldt in ieder geval zeker voor zaaiingen in de zomerperiode. Het grootste echte blad kan het best ingekort worden na het toppen. Mattinaro geeft zeer weinig bonkvruchten of open vruchten op de onderste trossen. Een sterke onderstam heeft de voorkeur. Start van de teelt Mattinaro geeft normaal een mooie uniforme plant die in het begin gemakkelijk sterk staat. Dit ras kan in de startfase van de teelt meestal vrij snel geteeld worden. Reageer echter alert bij een hogere plantbelasting en/of weinig licht om een voldoende stevige kop te houden. Pas bij een oktoberplanting (belichte teelt) op met hoge etmalen in de loop van december en januari, om zo onregelmatigheden op de tros te voorkomen. Klimaat Houd er rekening mee dat Mattinaro gemakkelijk een steektros kan geven. Laat het vocht overdag niet te hoog oplopen, dit geeft sterkere trosstelen die minder snel knikken. Werk eventueel met een ochtenddip, maar overdrijf dit niet: een dip gedurende 1 uur is genoeg en een ver gezakte ruimtetemperatuur vergroot de kans op koude koppen. Bladrandjes kunnen voorkomen, maar daar is het ras niet heel gevoelig voor. Beugelen In de belichte teelt is het aan te raden om de trossen minimaal tot 1 maart te beugelen en liefst nog wat langer. In de onbelichte teelt bij voorkeur tot half april blijven beugelen. Trossnoei Belichte teelt: Bij een oktoberplanting mogen de eerste 3 trossen op 5 gesnoeid worden om plantbelasting op te bouwen. Snoei daarna op 4 voor een vlotte teelt tijdens de donkerste periode van het jaar. In de loop van januari kan meestal weer op 5 gesnoeid worden, afhankelijk van de kracht op de tros. De laatste trossen op 6 snoeien. Onbelichte teelt: Standaard kan op 5 gesnoeid worden in de eerste fase van de teelt. Tussen 20 maart en 20 juni geeft Mattinaro meestal voldoende bloemen op de tros om op 6 te snoeien. Dit zorgt voor een goede plantbalans en bovendien ook voor een gangbare sortering binnen dit segment. Na 20 juni is het advies om terug op 5 te snoeien. Bemesting Om het gewas in het begin van de teelt in toom te houden mag een lager NO3 gehalte van ca 15 mmol/l in de mat aangehouden worden. Dit kan ook weer terug toegepast worden richting het najaar. Bied echter voldoende NO3 aan (25-30 mmol/l in de mat) wanneer dat nodig blijkt om een goede groei te houden. Dit is bijvoorbeeld in de belichte teelt vanaf half november nodig gebleken om voldoende groei doorheen de winter te houden. De Kalium gift vraagt een bijzondere aandacht bij de teelt van Mattinaro. Om de doorkleuring van de eerste trossen te bevorderen moet vrij snel (rond bloeiperiode van 2de à 3de tros) omgeschakeld worden naar een bemestingsschema met meer Kalium. Verder is het aangewezen om bij zomerse omstandigheden de druppel EC niet onder de 2,5 te laten zakken om zo voldoende voeding aan te blijven bieden. Gewaswerk Mattinaro geeft een gemakkelijk bewerkbaar gewas met een normale lengtegroei. Opvallend bij dit ras is dat het weinig dieven aanmaakt. Vanaf de derde tros kan er een blaadje uit de kop genomen worden. Voor telers die Kanavaro gewend zijn, is het moment om de kop eruit te nemen een aandachtspunt. De ervaring is namelijk dat de afrijping op het eind bij Mattinaro enkele dagen langer duurt dan bij Kanavaro. Belichte teelt: Stop begin december met het blaadje uit de kop halen om te voorkomen dat het gewas tijdens de wintermaanden te open komt te staan. Afhankelijk van de gewasstand kan dan weer in de loop van het (vroege) voorjaar een blaadje uit de kop gehaald worden. Voor Mattinaro gelden de gangbare stengelafstanden in de belichte teelt. Dit betekent een startafstand van 44 à 50 cm en dan rond Kerstmis een extra stengel aanhouden (1 op 6 of 1 op 8). Sommige telers willen later nogmaals een extra stengel aanhouden, afhankelijk van de specifieke situatie en gewenste grofheid. Onbelichte teelt: Vanaf de derde tros tot begin mei kan er een blaadje uit de kop genomen worden. Afhankelijk van het weer en de stand van het gewas, kan het nodig zijn hiermee in augustus terug te beginnen. Voor Mattinaro gelden de gangbare stengelafstanden in de onbelichte teelt. Dit betekent meestal een startafstand van 50 à 60 cm. In het voorjaar kan dan nog een extra stengel aangehouden worden, afhankelijk van de specifieke situatie. Zo komen de meeste eindafstanden tussen 45 en 50 cm uit. Planttype De plantlengte is normaal en de bladlengte is meestal iets korter dan andere rassen in dit segment. Het blad is vlak en staat horizontaal ingeplant. Daardoor geeft het gewas een vrij open indruk. De koppen groeien vrij netjes langs de draad. Mattinaro laat in het begin van de teelt gemakkelijk een forse kop zien en toont dit ook verderop in het seizoen onder lichtrijke omstandigheden. In de belichte teelt zagen we wel dat de kop tijdens de wintermaanden opvallend dunner werd. Het uithoudingsvermogen van dit ras is echter zeer goed, wat resulteert in een hoge eindproductie. Kwaliteit De vruchten van Mattinaro zijn stevig met een mooie kleur en glans, goed van vorm en hebben een uniforme vruchtgrootte. Dit ras is niet gevoelig voor krimpscheurtjes of neusrot. Een te laag K-cijfer en een vol gewas kunnen een lichtere vruchtkleur in de hand werken.

Enza Zaden Brochures

Огурец
Пряно-вкусовые культуры 2019 | 2020
Лук
Перец 2019
Тыква 2019
Салаты Eazyleaf
Дыня 2018
Қауын 2018
Редис | Дайкон 2017 | 2018
Тыква 2017 | 2018
Корнишон 2017 | 2018