Views
1 year ago

Teeltrichtlijnen Lemmy

 • Text
 • Lemmy
 • Vruchten
 • Hoog
 • Enza
 • Zaden
 • Hoge
 • Teelt
 • Hierbij
 • Zeer
 • Klimaat

Lemmy

Lemmy Ervaringen tot nu toe De afgelopen jaren lieten zien dat er veel potentie in het ras Lemmy zit. Daarbij werd ook duidelijk dat het belangrijk is dat het gebruikelijke aubergine klimaat, van potten met hoge temperaturen, niet de beste manier is om Lemmy te telen. Plantbelasting Met Lemmy is het streven naar een plantbelasting van twintig vruchten per m2. Dit betekent vier vruchten per stengel bij vijf stengels per m2. Hierdoor krijg je een generatief groeiende plant met snel uitgroeiende vruchten. Het teeltseizoen 2021 heeft bevestigd dat je het teeltregime drastisch moet omgooien als je Lemmy goed wilt telen. Om dit ras te telen, betekent namelijk dat het noodzakelijk is om de plant vanaf het begin van de teelt sterk te houden. Hoge temperaturen zijn hierbij niet nodig en zorgen in combinatie met en hoog vochtgehalte juist voor vegetatie en zwakke bloemen. Dit geldt zeker tijdens de start van de teelt in een periode van korte dagen en weinig lichturen. Lemmy is een sterk ras en wordt in bedwang gehouden door de plantbelasting. Het streven hierbij is twintig vruchten per m2. Als dit bereikt wordt, ziet men een generatieve open plant met een zeer snelle groei van de vrucht. Ook in andere teeltomstandigheden zien we dit terug, zoals in de Provence (Frankrijk) met zeer heet en droog weer. Met aangepaste teeltwijze blijkt dat zeer hoge producties mogelijk zijn en dat daarbij de uitstekende vruchtkwaliteit behouden blijft. Wanneer het teeltregime aangepast wordt, heeft Lemmy een aantal unieke eigenschappen. Die eigenschappen zijn; • Een zeer snelle uitgroei van de vrucht; • Zaadvorming in de vrucht blijft lang uit; • Duidelijk welke vruchten er geoogst moeten worden (arbeidsbesparing); • Ondanks een hoog vruchtgewicht ook een hoog percentage vruchten tussen de 300-400 gram; • Sterke generatieve plant. De teelt Als onderstam komt Maxifort als beste naar voren bij een 4 stengelsysteem. Ook voor een getopte plant leent het ras Lemmy zich goed. Hierbij blijkt namelijk dat er zeer weinig stengels wegvallen. De splitsing bij Lemmy komt vroeg. Het advies is daarom om bij een zaaidatum voor 15 november de hartvrucht weg te halen. Dit is beter voor de ontwikkeling van de plant en de wortels. Een voordeel is ook dat je dan gelijk naar een knipgewicht van rond de 300 gram kan gaan. Dit geldt tijdens normale weersomstandigheden in het voorjaar (half februari – begin maart). Het zorgt tevens voor een generatieve plant. Klimaat Het klimaat wat bij het ras past, is gericht op het op kracht houden van de knoppen en bloemen aan de plant. Dit zodat er altijd een zetting mogelijk is. Als je met de teelt te hard gaat of de plant ‘opsluit’ door een te hoog vochtgehalte in de kas, dan gaan de bloemen steken en vallen ze uiteindelijk van de plant. Dit is dan ook de belangrijkste parameter waarop gestuurd moet worden tijdens de teelt. Omdat de plant gemakkelijk moet kunnen verdampen, heeft het geen hoog vochtgehalte of hoge temperatuur nodig. Het gewas wordt door deze teeltwijze sterk. Hierdoor kan het ook een periode met hoge temperaturen goed aan, zonder dat er bloemen van de plant afvallen en daardoor de plantbelasting daalt. Laat de middagtemperaturen niet te hoog oplopen, tot maximaal 25 graden. Dit lijkt meer op een klimaat zoals in de teelt van tomaten gebruikelijk is. Hierbij kan ook stevig CO2 gedoseerd worden. Bemesting Ook het bemestingsschema moet op het ras aangepast worden. Belangrijk hierbij is een lager stikstofgehalte. Er moet worden gestreefd naar een stikstofcijfer NO3 tussen tien en vijftien mmol en een EC van 2,7. Dit is een generatieve aanpassing in de teeltwijze. Arbeid De beste oogstfrequentie van Lemmy is twee keer per week de kas rondoogsten. De vruchten die geoogst moeten worden, zijn goed zichtbaar. Ook voor onervaren personeel is het duidelijk wat er geoogst kan worden. Tevens houd je met deze werkwijze het vruchtgewicht op gemiddeld 365 gram. 2 | Enza Zaden Enza Zaden | 3

Enza Zaden Brochures