Views
1 year ago

Teeltrichtlijnen Bronsino

 • Text
 • Bronsino
 • Tros
 • Vrij
 • Vruchten
 • Nederland
 • Enza
 • Zaden
 • Normaal
 • Goede
 • Gewas

Bronsino Dit document is bedoeld als richtlijn voor telers die voor Bronsino hebben gekozen en gebruik willen maken van de ervaringen met dit ras in de afgelopen jaren. U dient echter wel rekening te houden met de eigen specifieke omstandigheden en doelen. Dit kan invloed hebben op de situatie. Bronsino combineert een normale gewaslengte met een snelle trosaanleg. Opvallende kenmerken van dit ras zijn de glanzende rode vruchten, sterke groene delen en de vlotte doorkleuring op de tros. Het ras heeft bewezen een boven gemiddelde zetting te behouden tijdens hitteperiodes. Opkweek Bronsino vraagt geen aparte behandeling bij de plantenkweker. Wel is het goed om met enkele punten rekening te houden. Het planttype van de jonge plant is redelijk fors met een vrij donkere kleur. Belichting kan bij de plantenkweker toegepast worden, afhankelijk van de wensen van de teler en het moment van planten. Het grootste echte blad kan het best ingekort worden na het toppen. Een sterke onderstam heeft de voorkeur. Teelt Bronsino geeft normaal een mooie, uniforme plant. Het advies is om de plant pas op het plantgat te zetten wanneer de eerste tros bijna volledig bloeit. Houd al vrij snel een D/N-verschil aan. Pas op met hoge etmalen onder donkere omstandigheden om een goede zetting op de onderste trossen te verzekeren. Bronsino kan verder in de teelt vrij snel en vlak geteeld worden. Reageer echter alert bij een hogere plantbelasting en/of weinig licht om een voldoende stevige kop te houden. Lange of diepe voornachten zijn niet nodig. Integendeel, het vergroot de kans op bonken. Voor voldoende strekking op de tros raden we een ochtenddip af. Planttype De plantlengte is normaal en dit met een behang van 8 à 9 trossen. Bronsino heeft een vrij gevuld blad en een donkere gewaskleur. De koppen groeien netjes langs de draad. Het ras heeft weinig last van afgescheurde trossen. De trosaanleg verloopt vlot en de afbloei snel. Dit resulteert samen met het goede uithoudingsvermogen in een hoge eindproductie. Gewaswerk Bronsino geeft een gemakkelijk bewerkbaar gewas met een normale lengtegroei. Blad snijden gaat vlot. Vanaf de 4de- 5de tros kan er een blaadje uit de kop genomen worden. Naar de zomer toe kan hier eventueel, afhankelijk van de stand van het gewas, 14-daags mee doorgegaan worden. Voor Bronsino gelden de gangbare stengelafstanden. Afhankelijk van de opstanden is een eindafstand van 3,3 stengels per m² meestal voldoende. De ervaring is dat een extra stengel aanhouden vlot verloopt bij dit ras. Beugelen De trossen dienen zo lang mogelijk te worden gebeugeld of beschadigd (bij 1 november zaai: eerste 5-7 trossen, bij 15 oktober zaai: eerste 8 trossen). Beugelen heeft sterk de voorkeur. Trossnoei Standaard kan alles op 5 gesnoeid worden gedurende het gehele seizoen. Het ras maakt ruim voldoende bloemen aan maar op 6 is moeilijk doordat de zesde vrucht meestal iets op de tros ligt. Bemesting Bronsino stelt geen specifieke eisen aan de bemesting.

Enza Zaden Brochures