Views
1 year ago

Teeltrichtlijnen Annico

 • Text
 • Annico
 • Tros
 • Enza
 • Zaden
 • Snoeien
 • Zeer
 • Eerste
 • Stengels
 • Trossen
 • Vanaf
 • Teeltrichtlijnen

Annico

Annico (E15T.41537) Annico levert een hoge productie, uniformiteit in vruchtgrootte en produceert daarbij een zeer laag percentage klasse 2 vruchten. Opkweek en onderstam Bij de opkweek komt Annico in de tray makkelijk, snel en zeer uniform op. Wel zijn er enige aandachtspunten om rekening mee te houden. Zo rekt de plant enigszins ten opzichte van referentieras T. Daardoor ontwikkelt het ras ongeveer 10% meer lengtegroei. Houd hier rekening mee in de snelheid van opstoken naar de dag. Vanwege de relatief lichtrijke omstandigheden, is het advies om na het enten het eerste echte blad te halveren om een sterke vegetatieve inslag te vermijden. Verder is Annico een krachtige groeier. Daarom is generatief sturen erg belangrijk, zeker in de periode tot 15 september. Annico geeft vrij makkelijk extra stengels. Vaak is dat een indicatie dat ook na het toppen de stengels goed en gelijkmatig doorkomen. Top bij voorkeur op het 3e blad voor gelijkheid en uniformiteit. Overwegend heeft 2 stengels/plant de voorkeur, maar voor plantdata tot 1 september is het ook mogelijk om met een plant met 3 stengels te starten. Verder is Annico niet resistent tegen Verticilium. Kies daarom voor een geschikte onderstam die het beste past bij uw teeltwijze en teeltstrategie. Stengels per m² Momenteel is er nog te weinig teeltervaringen om specifiek advies te geven over de stengels per m². Hieronder geven we een indicatie wat naar verwachting goed bij Annico past: Plantdata tot 25/08 (week 34) Plant uit op 2,5 stengels/m², met een eerste trosdief naar 2,8-3,2 st/m². Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde belichtingsinstallatie. Midden winter, bij een belichtingscapaciteit van 14.000 lux of 200 micromol/s of hoger behoort 3,2 stengels/m² tot de mogelijkheden. Als het geen probleem is om terug te koppen, overweeg dan om met de eerste trosdief direct naar 3,75 stengels/m² te gaan. Kop rond week 38 vervolgens terug naar 2,8 à 3,0 st/m². In week 46 is de gekopte stengel dan volledig geoogst. De eindafstand ligt tussen de 3,75 en 4,0 st/m². Plantdata 25/08 (week 34) tot 25/10 (week 43) Plant uit op 2,5 stengels/m², met een eerste trosdief naar 2,8-3,0 stengels/m². Dit is afhankelijk van het beschikbare licht. Ga tussen week 2 en week 6 in 2 stappen naar maximaal 3,75 stengels/m². Teelt In de eerste maanden van de teelt groeit Annico erg makkelijk en geeft deze een fors en groot blad. Daarentegen staat de plant wel makkelijk ‘op de vrucht’. Door de dikkere stengels en lange, grove bladeren wordt dit ras snel bestempeld als vegetatief. Echter, stook dit ras niet zomaar ‘slank’. Dit blad en stengelvolume onder de zettende/gezette tros is normaal in de eerste drie teeltmaanden. Beoordeel met name de bovenste 10 cm van de plant. Let daarop dat de tros voldoende sterk en generatief is. In vergelijking met bijvoorbeeld referentieras B blijkt uit de proeven dat Annico sneller in balans is en zich gemakkelijk evenwichtig ontwikkelt door de soepele vruchtzetting. Actief telen is het devies. Ook is ontvochtigen erg belangrijk. Steek er dus, letterlijk, voldoende energie in. Plantbelasting Streef generativiteit en plantbalans na door vanaf dag twee na het planten met hoge etmaal-temperaturen te werken met, indien mogelijk, een dag/nacht verschil van 6˚ tot 9˚C. Dit valt niet altijd mee, met name in de plantingen tussen 1 mei en half september. Er is een surplus aan licht waarbij de buitengrenzen van de mogelijkheden al snel worden bereikt. Om zo snel mogelijk plantbelasting te creëren bij plantingen tussen 1 mei en half september, is het advies om de 1e twee trossen niet te snoeien of alleen wat nabloei weg te halen. Bij plantingen na half september verdient met name het ontvochtigen van de kas t.b.v. generativiteit veel aandacht. Een luchtig en actief klimaat is erg belangrijk in de herfst-/ winterperiode. Zorg voor voldoende buisactiviteit van onderuit, zonder dat daarmee de etmaaltemperaturen stijgen. Bij laat september- en oktoberplantingen moet de etmaaltemperatuur eerder omlaag dan men denkt. Stuur rond de 6 e à 7 e tros sterker op troskwaliteit en accepteer het gewasvolume. Te lang doorgaan met hoge etmaaltemperaturen om het gewas ‘slank’ te krijgen, resulteert namelijk vaak in zwakke trossen en een (te) laag vruchtgewicht eind december en januari. 2 | Enza Zaden Enza Zaden | 3

Enza Zaden Brochures