Views
3 years ago

Teeltinformatie Kaite 2016

 • Text
 • Kaite
 • Gewas
 • Enza
 • Zaden
 • Goed
 • Vrucht
 • Nederland
 • Eerste
 • Wanneer
 • Vanaf

Kaite

Kaite Kaite is een open gewas met een zeer goed uithoudingsvermogen. De vrucht heeft het hele seizoen een stabiel gewicht, is hard en zeer uniform. Het ras dient behoudend geteeld te worden en kan goed omgaan met een wat vochtiger kasklimaat. Kaite is een paprikaras voor de gestookte teelt. Na twee jaar beoordeeld te zijn in screeningen op diverse locaties in Nederland is het ras geïntroduceerd in het teeltseizoen 2014-2015. Diverse telers in Nederland hebben het ras in dat seizoen tot hun hoofdras gemaakt. Kaite dankt deze positie in de markt aan een gunstige combinatie van gewas- en vruchteigenschappen. Het is arbeidsvriendelijk door zijn open groeiwijze en kan met relatief weinig energie geteeld worden. Het ras is geschikt voor alle gangbare paprikateeltsystemen in Noordwest-Europa: traditioneel, V-systeem op goot of op de grond, op 2-, 3- of 4-stengels en dan bij voorkeur met ca. 7 stengels/m². Het ras kan worden gezaaid vanaf begin oktober tot in de tweede helft van november. Dit document is bedoeld als richtlijn voor telers die voor kaite hebben gekozen en gebruik willen maken van ervaringen met dit ras gedurende de afgelopen jaren. Wij gaan hierbij uit van de meest voorkomende situaties in de paprikateelt in de Benelux. De lezer doet er verstandig aan om zelf een vertaalslag te maken naar het eigen bedrijf, of hierbij uw Enza Zaden vertegenwoordiger te raadplegen. Naarmate meer kennis wordt opgedaan zal dit document worden aangevuld om ook voor toekomstige geïnteresseerden van nut te kunnen zijn. Start van de teelt Kaite is een prettig ras in de opkweek. De kiem is vlot en uniform. Om de plant mooi compact te houden is het de plantenkweker aan te raden de plant op tijd te verspenen. Dit zal vaak een dag eerder kunnen dan met de meeste andere Enza Zaden rassen. Kaite is niet gevoelig voor koploosheid. De plant kan daarom goed omgaan met kunstmatig licht. Wij adviseren Kaite ca. 6 weken na zaai te planten. Zet de plant voldoende ruim bij de plantenkweker om rek tegen te gaan. Na het planten Zet de mat vol water met een EC die vergelijkbaar is met de te verwachten EC in de pot bij het afleveren en zorg dat de mat op temperatuur is (20 ºC). Geef de eerste dagen na het planten frequent water. Zeker wanneer afgifte van water per druppelaar varieert is het belangrijk iedere 4 uur te druppelen. Als de planten zijn ingeworteld mag de druppelfrequentie omlaag tot het watergehalte schommelt tussen de 70 en 80%. Onder donkere omstandigheden (100J/dag) met gematigde buistemperaturen mag zelfs een dag worden overgeslagen.

De kastemperatuur is na het planten 22 ºC tot de plant is ingeworteld. Kaite is vergeleken met andere rassen blond in de kop. De plant rekt makkelijk en kan daarom slank komen te staan. Telers die gebruik maken van vast folie moeten hier extra op bedacht zijn. Verwijder het folie snel als de omstandigheden er niet gunstig voor zijn. Houd in aanloop naar het eerste zetsel rekening met het beschikbare zonlicht en stem de etmaaltemperatuur daar op af. Wanneer de plant is ingeworteld kan de temperatuur geleidelijk worden afgebouwd. In het meest voorkomende geval (zaai 20 à 25 oktober en plantdatum 1e week december) is dit rond 10 à 15 december. Zak met ca. 1 ºC etmaaltemperatuur per week, te beginnen met de nachttemperatuur tot de vrucht is gezet. De vrucht op het 4e blad na de splitsing mag blijven bij een 3-stengel systeem. Deze vrucht kan in week 2 à 3 worden geteld. Beperk het eerste zetsel tot 1 vrucht per stengel. Op dagen met 100J/cm 2 of minder zal de etmaaltemperatuur soms naar 18 ºC of lager moeten. Realiseer dit door de dag niet hoger op te laten lopen dan 20 ºC en kort te maken door rond 15.00 uur naar de nachttemperatuur te zakken van ca. 17 ºC. De dagtemperatuur moet standaard later worden ingezet dan bij de meeste andere rassen. Realiseer de dagtemperatuur in een traject van 1 uur voor, tot 2 uur na zon-op. Na de eerste zetting Na de zetting kan de etmaaltemperatuur weer omhoog, maar blijf lichtafhankelijk stoken. Laat op mooie dagen de temperatuur in de middag rustig oplopen tot 24 à 25 ºC en trek de dag door tot zon-onder. Bij dagen met weinig licht de 21 ºC aantikken en ruim voor zon-onder weer rustig wegzakken. Een actief klimaat is belangrijk om de wortels in goede conditie te krijgen, dus stel de plant altijd in staat om te verdampen. Zetting wordt weer toegelaten na 1 bladoksel te hebben overgeslagen. Het 2e zetsel bestaat bij voorkeur uit 2 stamvruchten per stengel. Kaite is een echte kwaliteitspaprika. De vrucht kleurt snel t.o.v. andere rassen naar een heldergele kleur. Het ras is sterk tegen oren, neusrot en andere veelvoorkomende factoren die de kwaliteit beïnvloeden. Ook droog-steelrot heeft het ras niet of nauwelijks laten zien, maar om het helemaal te voorkomen is het belangrijk om goed op het K- en B-cijfer in de mat te letten. Houd deze op respectievelijk 7 mmol/l en >130 µmol/l. Het hele jaar zal de houdbaarheid na oogst bovengemiddeld zijn. Wel is een staartje in het eerste zetsel mogelijk wanneer de etmaal erg laag was ten tijde van zetting. Zowel in het voorjaar als het najaar kan een licht krimpscheurtje voorkomen. Voldoende uitwisseling van kas- en buitenlucht en een stabiel EC-regime kunnen dit deels voorkomen. Teelt in de zomer Kaite behoudt gedurende het hele jaar voldoende strekking en daarmee een generatief en open karakter. Het gewas komt in deze periode eenvoudig tot zetting en geeft de vruchten vlot. De plantbelasting loopt op tot maximaal 40 à 45 vruchten/m² vanaf week 15 of 16.

Enza Zaden Brochures

Огурец
Пряно-вкусовые культуры 2019 | 2020
Лук
Перец 2019
Тыква 2019
Салаты Eazyleaf
Дыня 2018
Қауын 2018
Редис | Дайкон 2017 | 2018
Тыква 2017 | 2018
Корнишон 2017 | 2018