Views
2 years ago

Teeltinformatie Gialte 2017

 • Text
 • Gialte
 • Gewas
 • Goed
 • Vruchtgewicht
 • Relatief
 • Zeer
 • Sturing
 • Rond
 • Adviseren
 • Blijft

Opkweek

Opkweek Gialte is in veel opzichten een flexibel ras. Binnen het normale zaaiseizoen (ca. 10 oktober tot 10 november) is er geen specifieke voorkeur voor een bepaalde zaaidatum. Aangezien het ras niet gevoelig is voor gedegenereerde planten (o.a. koploosheid) kan de plantenkweker relatief vroeg verspenen. Dit voorkomt overmatige strekking van de jonge plant. Het ras kan (binnen de gebruikelijke kaders) goed met kunstlicht omgaan. Vanaf 4 weken na het zaaien kan de plant bij de teler in de kas worden geplaatst. Sturing na het planten Gialte maakt na het planten makkelijk gewas en strekt eenvoudig. Zorg daarom dat de plant op tijd vast staat d.m.v. het binden van touwtjes. Houd het gewas open door geregeld rond te gaan en daarbij de toppen te verwijderen. Wij adviseren hiervoor tot begin maart iedere 10 dagen als richtlijn aan te houden. Bij een V-systeem kunnen de eerste 7 toppen zeker volledig worden weggebroken, maar ook telers met een traditioneel systeem kunnen dit overwegen. Vanaf dat moment (tot het einde van het seizoen) kan de plant op 1 worden getopt. D.w.z. dat het blad op de top mag worden aangehouden en (indien gewenst) de vrucht. Op deze manier blijft het gewas open en wordt voorkomen dat er vruchten ontstaan na het 1ste blad van de top. Dit is cruciaal om het vruchtgewicht op niveau te houden. Gewasstand Instraling Temperatuur dag Temperatuur nacht Temperatuur voornacht Temperatuur etmaal J/cm²/dag °C °C °C °C Vegetatief 250 >21 >18,5 17 20 Balans 250 20-20,5 18,5 17-17,5 20 Generatief 250 20 18,5 17,5 19,5 Tabel 1: Indicatie aan te houden temperaturen o.b.v. zaaidatum ca. 20 oktober en zetting ca. week 2 (3e bloem)

Sturing naar het eerste zetsel Gialte zet relatief eenvoudig onder de lage lichtomstandigheden van januari. In vergelijking met Kaite kan Gialte wel iets meer sturing op zetting gebruiken. De onderstaande tabel geeft een indicatie van de aan te houden temperaturen. Ongeacht de buitenomstandigheden is het belangrijk om iedere ochtend een situatie te creëren waarbij de plant water op kan nemen en transpireren. Bij een te generatieve gewasstand brengt men de dagtemperatuur omlaag en de nachttemperatuur omhoog door de voornacht in te korten en te verhogen. Temperatuur(verdeling) heeft invloed op de groeiwijze en ontwikkeling van de plant en de bloem. Bij lage (etmaal)temperatuur blijft de bloem van Gialte relatief slank, maar dat kan er wel voor zorgen dat de stamper uitgroeit tot een staartje. Bij zaaidata voor 28 oktober adviseren wij zetting aan te houden op het 4e blad. Bij latere zaaidata op het 3e blad na de splitsing. Ook adviseren wij om het 1ste zetsel uit 1 vrucht per stengel te laten bestaan. De ervaring leert dat het ras een gemiddelde doorkleuringssnelheid heeft, maar wel egaal doorkleurt. Het ras is niet of nauwelijks gevoelig voor droog-steelrot, oren of andere kwaliteitsproblemen. Het planttype is in deze fase van de teelt vergelijkbaar met die van Kaite, namelijk relatief lang doordat het gewas makkelijk strekking maakt. Naarmate het seizoen vordert, neemt de strekking echter af tot normale proporties. Hierdoor valt het gewas aan het einde van het seizoen qua lengte niet op tussen andere rassen. Sturing in het voorjaar/zomer Het vruchtgewicht kan per teler en teeltregime variëren, maar is globaal rond 210 gram gedurende het voorjaar en rond 180 gram door de zomer (grafiek 1). Cumulatief over het hele jaar komt het vruchtgewicht uit rond 190 gram. In het voorjaar neemt de plantbelasting toe. Gialte houdt eenvoudig balans tussen groei en vruchtdracht. Meest optimale prestaties zijn gezien in actieve klimaatsturing. Wanneer de teler te veel van de plant vraagt of de wortels te weinig stimuleert, kan men dat terugzien aan de kleur van het blad. Een stikstofgebrek in de plant kan ervoor zorgen dat deze een periode gelig worden. Dit fenomeen heeft zich in rasproeven in 2016 bij enkele telers voorgedaan. Het leek geen groot effect te hebben op de productiviteit. Gedurende deze periode adviseren wij de voornachttemperatuur in te stellen rond 17,5 ºC. De lijn naar de dagtemperatuur (21 ºC) kan in het latere voorjaar en in de zomer steeds vroeger worden ingezet en mag ook ruim voor zon-op (ca. 1 uur) worden bereikt. Zeker bij nachten met veel uitstraling kan het scherm gebruikt worden om deze temperatuur ook te halen. Kijk dan wel uit voor de hoge luchtvochtigheid i.v.m. nat slaan van het gewas.

Enza Zaden Brochures