enzazaden
Views
5 years ago

Teeltinformatie Caroleza 2018

 • Text
 • Caroleza
 • Trossen
 • Voldoende
 • Snel
 • Gewas
 • Zeer
 • Uniforme
 • Weinig
 • Houden
 • Tros

Caroleza (E15M.41000) Dit document is bedoeld als richtlijn voor telers die voor Caroleza hebben gekozen en gebruik willen maken van de ervaringen met dit ras gedurende het afgelopen jaar. U dient echter wel rekening te houden met de eigen specifieke omstandigheden en doelen. Dit kan invloed hebben op de situatie. Naarmate meer kennis wordt opgedaan, wordt dit document aangevuld. Nadat Caroleza vorig jaar bij diverse telers is beproefd, is in 2017 voor het eerst 5 ha van dit ras geplant. Caroleza levert een bijzonder hoge productie in combinatie met een goede kwaliteit en lage arbeidsbehoefte. Een opvallend kenmerk voor dit jointless ras is de gelijkmatige bloei en snelle zetting binnen de tros. Dat resulteert in een tros met uniforme vruchtgrootte. Opkweek Caroleza vraagt een normale behandeling bij de plantenkweker. Wel zijn er enige aandachtspunten om rekening mee te houden. Het planttype is stevig en vrij snel. Daarbij kan het ras in de tray bij hogere temperaturen in de kiemruimte wat makkelijker rekken. Belichting kan bij de plantenkweker toegepast worden, afhankelijk van de wensen van de teler en het moment van planten. Caroleza kan goed belicht worden, zeker na het toppen (als de dieven 2 cm lang zijn) om de dieven er goed uit te laten komen. Het grootste echte blad kan het beste teruggenomen worden tot 4 bladschijven. Start van de teelt Caroleza geeft een mooie uniforme plant. Stook daarom in het begin op normale wijze, maar houd wel vrij snel een D/N-verschil aan om generativiteit in de plant te brengen. In de praktijk wordt veel gebruik gemaakt van een beweegbaar of vast scherm. Het schermgebruik verdient bij dit ras speciale aandacht. Indien mogelijk moet het scherm bij zachte en donkere buitenomstandigheden snel open. Anders wordt de plant slap en gerekt. Bij een vast scherm kan Caroleza gaan rekken. Houd hier rekening mee met de klimaatinstellingen en het tijdstip van het verwijderen van eventuele vaste folie. Specifieke eigenschappen van Caroleza zijn de generativiteit in combinatie met groeikracht. Wij verwachten dan ook dat dit ras vrij snel geteeld kan worden. Reageer alert bij een hogere plantbelasting en/of weinig licht om een voldoende stevige kop te houden. Een iets vlakker temperatuurregime is het beste instrument voor een succesvolle teelt. Klimaat Een nanacht van 17,5 °C is meestal voldoende. Als het gewas opgewarmd de nacht uitkomt, kan de temperatuur na zonsopgang zakken om de trossen in de kop te versterken. Overdrijf deze ochtenddip niet: een ver gezakte ruimtetemperatuur vergroot de kans op koude koppen. Afhankelijk van de buitentemperatuur mag de ingestelde luchtingstemperatuur 0,5 tot 1 °C zakken. Verhoog hierna de ingestelde temperaturen met het licht mee. Laat het vocht overdag niet te hoog oplopen, want dit geeft sterkere trosstelen die niet snel knikken. Beugelen/trossen beschadigen Zo lang mogelijk de trossen beugelen of beschadigen. Eerste 5 trossen bij november zaai en eerste 7 trossen bij 15 oktober zaai. Trossnoei Bij vroege zaaidatum 1ste tros op 7 snoeien, minimaal 2e en 3e tros nabloei weghalen. Bij november zaai minimaal 1ste en 2e tros nabloei weghalen. Bemesting Na het beugelen/beschadigen, kan Caroleza trossen krijgen die gemakkelijk knikken en eventueel op of tussen de bladeren terechtkomen. Hierdoor kunnen de trossen afscheuren. Ons advies is daarom om 100-150 Borium in de mat aan te houden in plaats van de gebruikelijke streefwaarde 70. Een generatieve gewasstand is natuurlijk het beste instrument om afscheurende trossen na het stoppen met beugelen te voorkomen. Een voldoende hoge EC druppelen kan in deze periode ook een toegevoegde waarde zijn. Verder verloopt de bemesting van Caroleza niet erg uit de pas van wat men gewend is. Gewaswerk Caroleza geeft een gemakkelijk bewerkbaar gewas en vraagt daarom weinig tot geen speciale aanpak. Haal eventueel bij een te sterk gewas in het voor- en najaar een extra blad in de kop weg. Dit kan ook nodig zijn om de extra dief in het voorjaar voldoende ruimte te geven. Pas met deze extra dief wel op dat er niet te snel een te nauwe plantafstand komt. Het kan soms nodig zijn om de extra dief wat later aan te houden of dit in twee keer te doen. De extra dief kan voor problemen zorgen, omdat het ras weinig dieven aanmaakt. Wanneer men de extra dieven aan wil houden, is het aan te bevelen om iets meer op kracht te telen en voldoende water te geven. Een bijkomend voordeel is dat Caroleza het gehele jaar vrijwel geen tussendieven zal geven, wat arbeidsbesparend werkt. Planttype Caroleza scoort zeer goed in productie: de vroegheid is normaal, maar het totale productieniveau is bijzonder hoog. De plantlengte is wat langer en de bladlengte is normaal. Het uithoudingsvermogen van dit ras is zeer goed. Bij veel bloei (veel stuks/tros) heeft Caroleza lange trossen met veel bloemen. Let dan op dat er voldoende hommels aanwezig zijn. Dit speelt vooral in april/mei. Kwaliteit De vruchten van Caroleza zijn goed van vorm, hebben een uniforme vruchtgrootte en een mooie egale doorkleuring. We hebben wel eens vruchten gezien die lichter rood van kleur waren, voornamelijk in de (na)zomer. Een te laag K-cijfer en een vol gewas werken een lichte vruchtkleur in de hand. Streef daarom altijd naar een K-cijfer van 5 en een Ca-cijfer van 10 in de mat en zorg ervoor dat het gewas voldoende generatief blijft.

Copied successfully!

Enza Zaden Brochures