Enza Zaden Brochures

Views
3 years ago

Teeltinfo Mavera 2018

Het rode geblokte ras

Het rode geblokte ras Mavera is bedoeld voor gestookte teelten. In dit document beschrijven wij de eigenschappen en schetsen wij een globaal beeld van de teeltstrategie die past bij dit ras. Opkweek Bij Enza Zaden wordt al jaren gewerkt aan rassen die niet gevoelig zijn voor koploosheid. Mavera is een van de rassen die uit dit programma is voortgekomen. Men hoeft daarom geen handelingen te verrichten om dergelijke gevoeligheden te ontwijken, zoals laat verspenen, koeler telen of minder belichten. De plant groeit t.o.v. andere rassen uit tot een mooie brede plant, vergelijkbaar met een ras als Maduro. Enza Zaden geeft voor Mavera geen voorkeur af v.w.b. zaaidata. Alles binnen het gangbare (begin oktober tot half november) is goed mogelijk. 290 270 250 230 210 Mavera Maranello Sturing naar het eerste zetsel Bij het planten is een snelle ontwikkeling van de wortels belangrijk. Daarom moet de mat goed gevuld zijn met water en op temperatuur zijn (ca. 20 °C). Om die temperatuur te halen kan vast folie in sommige gevallen nuttig zijn. Mavera strekt onder dergelijke omstandigheden niet bovenmatig. Toch wordt geadviseerd te waken voor een vochtig en inactief klimaat (onder vast folie). Als de plant goed is ingeworteld kan men de plant op 2, 3 of 4 stengels zetten en langzaam naar de zetting toe werken door de nachttemperatuur te laten zakken. De proeven met Mavera in 2016 wijzen erop dat het ras relatief eenvoudig tot zetting komt. Het lijkt daarom niet noodzakelijk om erg diep weg te zakken met de (nacht-) temperatuur. Liever niet zelfs, want bij geforceerde zetting kan een enkele scheve vrucht ontstaan en ontwikkelen de vruchten verdikte stampers (zogenaamde staartjes). In de meeste gevallen zou ca. 17 °C het laagste punt in het etmaal moeten zijn. Bij zaaidata tot ca. 20 oktober is het goed om zetting aan te houden op het 4e blad na de splitsing. Bij latere zaaidata (na 25 oktober) kan men ervoor kiezen op het 3e blad zetting aan te houden. Na de zetting kan de temperatuur weer geleidelijk omhoog. Gezien de grofheid van de vruchten en de slanke groeiwijze van de plant, is het verstandig terug te dunnen tot 1 vrucht per stengel. Hoewel de gevoeligheid van Mavera laag is, is het toch goed om gedurende de uitgroei van de vruchten een voldoende hoog K-gehalte aan te houden om eventuele droog-steelrot te voorkomen. In het voorjaar De vruchten van Mavera kleuren snel. Het eerste zetsel kan nog groen gesneden worden als de telers daarvoor kiest, maar bij latere zetsels zal dit lastiger zijn (dan bijvoorbeeld bij Maranello). Een belangrijk voordeel van Mavera t.o.v. andere rassen is de balans die het ras houdt in groei en zetting. Dit maakt het ras arbeidsvriendelijk en de kwaliteit in het voorjaar en zomer erg goed. Het ras is bijvoorbeeld erg sterk tegen oren. Het gemiddeld vruchtgewicht is vergelijkbaar met dat van Maduro en dus iets lager dan dat van Maranello. Grafiek 1 geeft een illustratie van hoe het vruchtgewicht zich kan ontwikkelen, maar dit zal variëren per jaar en teler. 190 170 150 12 13 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 38 39 Grafiek 1: Vruchtgewicht gedurende seizoen 2016 in een 3-stengel traditioneel systeem (6,9 st/m²). Kort samengevat mogen wij dus stellen dat Mavera kwalitatief sterk is (dit blijkt ook uit diverse houdbaarheidsproeven). Toch zijn er op een aantal locaties in het voorjaar en de zomer wel wat neusjes gezien op enkele vruchten. Tegelijkertijd lieten mat-analyses zien dat deze planten vanaf april 0,5 tot 1 mS/cm hoger waren dan de proef Maranello. Dat gold ook voor de Na- en Cl-cijfers. Een duidelijke indicatie dat Mavera meer transpireerde en dus een iets grotere waterbehoefte heeft. Teelt in de zomer Gedurende de zomer blijft Mavera bij zijn gebruikelijke slanke groeiwijze. Wel komt de plant “makkelijk uit elkaar” en is daardoor goed in te draaien. De gewaslengte blijft vergelijkbaar met Maduro en dus ca. 20 cm langer dan Maranello. De toppen van Mavera zijn ook slank. In aanloop naar de zomer mag de teler een wat vegetatievere sturing aanhouden dan op Maranello of Maduro om iets meer groei over te houden. Denk daarbij aan een gullere watergiftstrategie en over het algemeen een fractie lagere etmaaltemperatuur. Een diffuse coating op het dek kan voor Mavera een gunstig effect hebben. 2 | Enza Zaden Enza Zaden | 3