Views
6 months ago

Poster_COVID-19_PL

ZADBAJOSWOJE BEZPIECZEŃSTWO ZACHOW AJBEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD INNYCH OSÓB MYJRĘCE JAK NAJCZĘŚCIEJ DEZYNFEKUJRĘCEW W YZNACZONYCH MIEJSCACH STARAJSIĘNIEDOTYKAĆ TW ARZY JEŚLIKASZLESZ, KICHASZ,ZASŁOŃ TW ARZ UŻYW AJDOSTĘPNEJ JEDNORAZOW EJODZIEŻY OCHRONNEJ(RĘKAW ICZKI MASECZKI) ZACHOW AJCZYSTOŚĆ NA STOŁÓW CE,SZATNII TOALECIE KONTROLUJSW ÓJSTAN ZDROW IA PRZED W EJŚCIEM DO PRACY JEŻELIZAUW AŻYSZU SIEBIEOBJAW YINFEKCJI (KASZEL,PODW YŻSZONA, TEMPERATURA, DUSZNOŚĆ)ZGŁOŚTO PRACODAW CY

Enza Zaden Brochures

Огурец
Пряно-вкусовые культуры 2019 | 2020
Лук
Перец 2019
Тыква 2019
Салаты Eazyleaf
Дыня 2018
Қауын 2018
Редис | Дайкон 2017 | 2018
Тыква 2017 | 2018
Корнишон 2017 | 2018