Views
3 years ago

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo- COVID-19

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo-

Дбайте просвоюбезпеку ZADBAJOSWOJE BEZPIECZEŃSTWO ТРИМАЙТЕСЬ НА БЕЗПЕЧНІЙ ВІДСТАНІ ВІД ОТОЧУЮ ЧИХ ZACHOW AJBEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD INNYCH OSÓB МИЙТЕРУКИ ЯКОМОГА ЧАСТІШ Е MYJRĘCE JAK NAJCZĘŚCIEJ ДЕЗІНФІКУЙТЕРУКИ У ВИЗНАЧЕНИХМІСЦЯХ DEZYNFEKUJRĘCEW W YZNACZONYCH MIEJSCACH НАМАГАЙТЕСЯ НЕ ДОТОРКАТИСЯ ДО ОБЛИЧЧЯ STARAJSIĘNIEDOTYKAĆ TW ARZY ЗАКРИВАЙТЕОБЛИЧЧЯ ПІД ЧАС КАШ ЛЮ ТА ЧХАННЯ JEŚLIKASZLESZ, KICHASZ,ZASŁOŃ TW ARZ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОДНОРАЗОВІЗАСОБИ ЗАХИСТУ(ЗАХИСНИЙ ОДЯГ,РУКАВИЦІ,МАСКИ) UŻYW AJDOSTĘPNEJ JEDNORAZOW EJODZIEŻY OCHRONNEJ(RĘKAW ICZKI MASECZKI) ПІДТРИМУЙТЕЧИСТОТУ В ЇДАЛЬНІ,РОЗДЯГАЛЬНІ ТА ТУАЛЕТІ ПЕРЕВІРЯЙТЕСВОЄ САМОПОЧУТТЯ ПЕРЕД ВІД’ЇЗДОМ НА РОБОТУ ЯКЩ О ВИ ПОМІТИЛИ БУДЬ-ЯКІОЗНАКИ ЗАРАЖЕННЯ (КАШ ЕЛЬ, ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА, УСКЛАДНЕНЕДИХАННЯ), ТЕРМІНОВО ПОВІДоМТЕ ПРО ЦЕСВОГО РОБОТОДАВЦЯ ZACHOW AJCZYSTOŚĆ NA STOŁÓW CE,SZATNII TOALECIE KONTROLUJSW ÓJSTAN ZDROW IA PRZED W EJŚCIEM DO PRACY JEŻELIZAUW AŻYSZU SIEBIEOBJAW YINFEKCJI (KASZEL,PODW YŻSZONA, TEMPERATURA, DUSZNOŚĆ)ZGŁOŚTO PRACODAW CY

Enza Zaden Brochures