enzazaden
Views
6 years ago

Papryka 2016

Papryka

enzazaden.com Papryka Enza Zaden Poland Sp Z o.o. Ul. Wąwozowa 29, 02-796 Warszawa tel. +48 22 64 95 207 fax +48 22 64 95 267 e-mail: biuro@enzazaden.pl www.enzazaden.pl www.facebook.com/EnzaZadenPoland/ nd/ Przedstawiciele firmy: Polska południowa Bernard Zioło 605 347 767 Polska północna Piotr Pietrzak 603 277 556 Polska zachodnia Łukasz Bogaczyk 607 777 276 Uprawy szklarniowe Agnieszka Wiśniewska 607 777 668 Uprawy szklarniowe Mateusz Janas 609 999 842 Opisy odmian, zalecenia uprawowe i fotografie umieszczone w tej ulotce ściśle korespondują z wynikami doświadczeń i testów. Informacje te powinny być traktowane jedynie jako informacje pomocnicze i wykorzystywane przez profesjonalnych producentów zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem, a także z uwzględnieniem lokalnych, specyficznych warunków klimatycznych i glebowych. Enza Zaden Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmienność wyników uprawy opartej wyłącznie na informacjach zawartych w tej ulotce. Klient powinien sam zdecydować czy odmiany są dla niego odpowiednie i czy mogą być uprawiane w jego lokalnych specyficznych warunkach. © Enza Zaden | Enkhuizen | The Netherlands | December 2016. enzazaden.com

Copied successfully!

Enza Zaden Brochures