Views
4 years ago

IJsbergsla 2019 | 2020 voor telers

 • Text
 • Zeer
 • Sterk
 • Betrouwbaar
 • Nieuw
 • Rand
 • Omvang
 • Industrie
 • Geschikt
 • Goede
 • Elmundo

IJsbergsla Rodolfo (E01E.11070) Het nieuwe ras Rodolfo is de afgelopen twee jaar onder moeilijke omstandigheden getest in de primeurteelt. Het ras is compact tot middelgroot in omvang. Ook heeft Rodolfo een sterk en groen frame. Naast een brede Bremia-resistentie beschikt dit ras ook over Nasonovia-resistentie. Million Million heeft zich jaren bewezen in de voorjaarsteelt. De ervaring leert dat het ras onder diverse weersomstandigheden snel op gewicht is en een goede houdbaarheid toont. Daarom is het ras goed in te zetten voor de primeurteelt. Damion Damion heeft een teelttraject voor zowel voorjaar als najaar en een brede resistentie tegen Bremia. Ook heeft het ras zich al jaren bewezen als standaardras. Het ras geeft een sterk en gezond gewas en is daarom betrouwbaar onder diverse weersomstandigheden. Kenmerkend voor dit ras is de donkere bolvorm. Daarbij is de omvang middelgroot. Damion Casemiro (E01E.10608) | nieuw Casemiro is het nieuwe ras en net als Damion geschikt voor de teelt in het voorjaar (oogst mei) en najaar (oogst oktober). Vraag uw sales specialist voor specifiek advies voor de plantperiode in uw regio. Casemiro is een middelgroot tot royaal ras dat een donker gewas maakt en een mooie bolvorm kent. Het ras gaf onder verschillende omstandigheden een betrouwbaar resultaat in de testen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Naast een brede Bremia-resistentie beschikt dit ras ook over Nasonovia-resistentie. Casemiro (E01E.10608) 2 | Enza Zaden Enza Zaden | 3

Enza Zaden Brochures