Views
4 years ago

Catalogue Georgia 2018 | 2019

 • Text
 • Enza
 • Zaden
 • Resistance
 • Intermediate
 • Zadenis
 • Mosaic
 • Tomato
 • Tswv
 • Bellfort
 • Agilis

ჰიბრიდი

ჰიბრიდი ანანასის ტიპი დაკარო F1 | Dakaro სიმწიფის პერიოდი ძალიან საადრეო ნაყოფის წონა, კგ ნაყოფის ფორმა 1,5-2,0 ოვალური ქერქის შეფერილობა ყვითელი- ნარინჯისფერი ნესვი მიმზიდველი, არაჩვეულებრივად გემრიელი და არომატული დელიკატესია. მისი სამშობლოა შუა აზია, აფრიკა და ინდოეთი. კოლოსალურად დიდია ამ კულტურის საერთო ბაზარი. ფაქტიურად ყველგან, სადაც ტემპერატურა 25°С-ს აჭარბებს, მოყავთ ეს კულტურა. საადრეო ნესვი ხშირად მოყავთ საფარქვეშ და სათბურებში, რაც ამ კულტურისთვის ოპტიმალური ტემპერატურის შექმნას და ნაყოფის სიმწიფის დაჩქარებას უწყობა ხელს. ენზა ზადენის სელექციური მუშაობა მიმართულია გალიას, ანანასის და სხვა ნაკლებად ცნობილი ნესვის ტიპების გასანვითარებლად. კომპანიის ამოცანაა საიმედო ჰიბრიდების შექმნა, რომელსაც აფასებენ მეწარმეები, გამყიდველები და მომხმარებლები. ბევრ რეგიონსა და ქვეყანაში ფერმერები ადგილობრივ ჯიშებს აწარმოებენ, რომელთაც ხშირ შემთხვევაში არ გააჩნიათ დაავადებებისა და მავნებლებისადმი გამძლეობა, რაც უარყოფითად მოქმედებს პროდუქციის მოსავლიანობაზე და სასაქონლო სახეზე. კომპანია ბეიო ზადენის მიერ გამოყვანილია ჰიბრიდები ძლიერი მცენარით, მოსავლიანობის მაღალი პოტენციალით, შესანიშნავი გემოთი და ისეთი დაავადებების მიმართ გამძლეობის უნარით, როგორიცაა ნაცარი, ფუზარიოზი და სხვა. კომპანიის სელექციური პროგრამის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ნაყოფების შენახვისუნარიანობის და ტრანსპორტაბელურობის გაუმჯობესება. სპეციალურად, ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნილების გათვალისწინებით, კომპანიის სელექციონერები ქმნიან ისეთი ტიპის ჰიბრიდებს, რომლებიც ტრადიციულია და პოპულარულია მოსახლეობაში. რბილობის შეფერილობა თეთრი რეზისტენტობა HR IR Px:5 შენიშვნა საადრეო სიმწიფისა და გემური თვისებების ეტალონი ნესვი დაკარო F1 | Dakaro საერთო მახასიათებლები: • ტიპი: ანანასი • სიმწიფის ვადა: 50-53 დღე • ნაყოფის ფორმა: ოვალური • ნაყოფის წონა: 1,5-2,0 კგ • ნაყოფის ფერი: მოყვითალო ნარინჯისფერი ლამაზი ბადით უპირატესობა: იდეალურია საადრეო პროდუქციის მისაღებად ჩითილების გამოყვანის მეთოდით, მათ შორის საფარქვეშ წარმოების გზით. ასევე გამოსადეგია პირდაპირი თესვისათვის. გენერაციის საუკეთესო უნარი იძლევა საშუალებას გახანგრძლივდეს მოსავლის აღება. მაღალი ხარისხის ნაყოფი თეთრი, ნაზი რბილობით და შაქრის მაღალი შემცველობით. ძლიერი, სასიამოვნო არომატი შესანიშნავად ავსებს მშვენიერ გემური თვისებებს. ჰიბრიდი გამოირჩევა კარგი ტრანსპორტირების უნარით. ბისანი F1 | Bisan საერთო მახასიათებლები: • ტიპი: ანანასი • სიმწიფის ვადა: 60-65 დღე • ნაყოფის ფორმა: ოვალური • ნაყოფის წონა: 3-4 კგ • ნაყოფის ფერი: მოოქროსფერო ნარინჯისფერი ლამაზი ბადით უპირატესობა: საადრეო ჰიბრიდი საუკეთესო სასაქონლო სახით და ნაყოფის ხარისხით. თეთრი, ნაზი, არომატული რბილობი შაქრის მაღალი შემცველობით. ძლიერი. კარგად შეფოთლილი მცენარე იცავს ნაყოფს მზის დამწვრობისაგან. ჰიბრიდის მაღალი პლასტიურობა და ნაყოფის საუკეთესო გამონასკვა ბიზან F1-ის სხვადასხვა რეგიონებში მოყვანის საშუალებას იძლევა. დაკარო F1 | Dakaro ბისანი F1 | Bisan ბიზანი F1 | Bisan საადრეო 3,0-4,0 ოვალური ოკსანა F1 | Oksana საადრეო 4,0-6,0 ოვალური შესანახი ნესვი ოქროსფერი- ნარინჯისფერი ოქროსფერი- ნარინჯისფერი თეთრი Fom:0,1,2 Px:1,2,5 თეთრი Fom:0,1/ MNSV Px:1,2,5 საადრეო მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდი საუკეთესო ხარისხის მსხვილი ნაყოფი იგნაზიო F1 | Egnazio საშუალო 4,0-6,0 ოვალური ყვითელი თეთრი Px:1,2,5 კარგი სასაქონლო სახის ნაყოფი ხაბალონი F1 | Jabalon საშუალო 3,0-4,0 ოვალური მუქი მწვანე თეთრი Fom:0,1/ MNSV Px:1,2,5 ხანგრძლივად შენახვის თვისება HR: High Resistance - მაღალი რეზისტენტობა | IR: Intermediate Resistance - საშუალო რეზისტენტობა | რეზისტენტობის მაჩვენებელი კოდების აღწერა იხილეთ მე-* გვერდზე / მიმდინარე ინფორმაცია რეზისტენტობის შესახებ შესაძლებელია მოიძიოთ Enza Zadenis ვებ-ერდზე www.enzazaden.com w ოქსანა F1 | Oksana საერთო მახასიათებლები: • ტიპი: ანანასი • სიმწიფის ვადა: 65-70 დღე • ნაყოფის ფორმა: ოვალური • ნაყოფის წონა: 4-6 კგ • ნაყოფის ფერი: მოოქროსფერო ნარინჯისფერი ლამაზი ბადით უპირატესობა: ნესვის მაღალპროდუქტიული ჰიბრიდი. ძლიერი მცენარე განვითარებული გვერდითა განშტოებებით ადვილად იტანს არახელსაყრელ პირობებს. ნაყოფს აქვს მომცრო სათესლე კამერა. რბილობი თეთრი, მკვრივი და ტკბილია. ჰიბრიდი გამორჩეულია შესანიშნავი სასაქონლო იერსახით და კარგი ტრანსპორტირების უნარით. ოქსანა F1 | Oksana 44 | Enza Zaden Enza Zaden | 45

Enza Zaden Brochures